ledningsystem utbildning, ledningsystem

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001

Kvalitet Miljö Ledningssystem

Lär dig grunderna i kvalitets- och miljöarbete samt hur standarderna ISO 9001 och ISO 14001 kan användas för att bygga och utveckla ett väl fungerade ledningssystem.

 

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
3 dagar

Pris:
20 600 kr. (ex. moms)

  • Stockholm

    9 sep – 11 sep

    2 dec – 4 dec

  • Göteborg

    17 jun – 19 jun

    28 okt – 30 okt

Berättigar till
24 PDU-poäng

Innehåll

Du kommer att lära dig hur kraven kan tolkas och uppfyllas för att skapa ett verkligt värde för verksamheten. Vi behandlar processorientering och andra viktiga metoder samt förklarar nyttan av ett integrerat ledningssystem och hur det kan bidra till bättre lönsamhet.

Efter avslutad utbildning ska du kunna hitta i standarden, förstå syftet med respektive kravelement och ha exempel på verktyg för att uppfylla kraven. Teori varvas med praktiska övningar för att främja inlärning och för att kunskapen ska vara lättare att applicera i den egna organisationen.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som vill ha en praktisk förståelse för ISO 9001:2015 och 14001:2015 och lära dig använda standarderna som hjälpmedel för att bygga och utveckla ledningssystem som skapar verklig affärsnytta.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inte Inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du ska få en förståelse för grunderna i kvalitets och miljöarbete samt hur standarderna ISO 9001 och ISO 14001 kan användas för att bygga och utveckla ett väl fungerade ledningssystem.

Övrig information

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 ingår i kurspriset. Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Program

3 dagar

Utbildningen överträffade mina förväntningar. Trots tre hela dagar framför datorn så gick det jättebra. Det var ett intressant innehåll som presenterades av en kunnig och engagerande föreläsare som inspirerade hela gruppen. Det blev bra diskussioner och även gruppövningar fungerade utmärkt online.

Boka utbildning

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001

Längd: 3 dagar

Pris: 20 600 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället