Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Stockholm
 • 5 okt - 7 okt
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Lean – Avancerad tillämpning

Utbildningen ger dig avancerade kunskaper och ett djupare perspektiv på användning av metoder och verktyg inom Lean.

Deltagarna rustas med avancerade kunskaper för att kunna ta sig an en nyckelroll i sin organisation som koordinator och facilitator av Lean-inspirerad verksamhetsutveckling med bland annat värdeflödesanalyser, 5S-arbeten, visuell styrning och SMED-insatser som verktyg.

Vi visar hur lean-principerna kan översättas till konkreta tillämpningar i olika miljöer där kursdeltagarna lär sig att koordinera och facilitera genomförandet.

För Vem?

Utbildningen riktar sig först och främst till Lean-koordinatorer, verksamhetsutvecklare, och förändringsledare som skall driva Lean-initiativ i den egna verksamheten. Utbildningen kan även vara användbar för ledare och chefer i Lean-orienterade organisationer som vill få en djupare förståelse för konceptets potential.

Vilka förkunskaper krävs?

Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om Lean-konceptet, samt viss praktisk erfarenhet av de metoder och verktyg som används inom Lean. Rekommenderade förkunskaper erhålls exempelvis genom vår grundutbildning "Lean i praktiken”.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt om hur Lean-principerna kan realiseras i verkligheten genom effektiv användning av metoder och verktyg.

Övrig information

Många företag som skickar sina medarbetare på utbildning hos oss anlitar även våra konsulter, både i projekt och för interna utbildningar. Läs mer om våra konsulttjänster inom Lean.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Stockholm
 • 5 okt - 7 okt
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Lean – Avancerad tillämpning

Program

Dag 1 09.00-17.00

 • Introduktion
 • Repetition om Lean-principerna & flödeseffektivitet
 • Metod: Värdeflödeskartläggning
 • Övning: Delarna i värdeflödeskartan
 • Praktikfall: Kartlägg värdeflödet
 • Metod: Visuell styrning
 • Mål, mätning och uppföljning
 • Praktikfall: Skapa struktur och rutiner för visuell styrning
 • Metod: Waste-walk
 • Att kunna se slöserier
 • Praktikfall: Identifiera och kommunicera slöserier
 • Metod: SMED
 • Övning: ställtidsreducering med SMED
 • Summering och avslutning dag 1

Dag 2 09.00-17.00

 • Återblick dag 1
 • Metod: Förbättringsarbete med PDCA-hjulet
 • ECRS – Systematik förbättring
 • Problemlösning med A3 / PDCA
 • Övning: A3:an
 • Genomgång av Lean-spel
 • Övning: Lean-spelet, omgång 1
 • Övning: Kartlägg värdeflödet
 • Praktikfall: A3 Problemlösning i Lean-spelet
 • Förbättringsmöte med visuell styrning
 • Övning: Lean-spelet, omgång 2
 • Förbättringsmöte med visuell styrning
 • Övning: Lean-spelet, omgång 3
 • Genomgång av spelet och gruppdiskussioner
 • Sammanfattning och avslutning dag 2

Dag 3 09.00-17.00

 • Återblick dag 2
 • Genomgång av examensuppgift
 • Att förbereda och leda workshops
 • Övning: Rollen som facilitator
 • Metod: Rotorsaksanalys med 5 varför, ishikawa-diagram & släktskapsdiagram
 • Praktikfall: Workshop 1: Rotorsaksanalys
 • Praktikfall: Workshop 2: Identifiera lösningsförslag
 • Gruppövning: Reflektioner från workshopar
 • Övning: Planera individuellt arbete
 • Individuell redogörelse av examensuppgift och plan för genomförande
 • Sammanfattning av kurs och diskussion om nästa steg

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Stockholm
 • 5 okt - 7 okt
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Relaterade utbildningar

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Ledarskap för Lean

Utbildningen ger ett djupare perspektiv på ledarskapet som bygger en Lean-kultur och skapar långsiktig framgång med konceptet.

Six Sigma Yellow Belt

Utbildningen ger dig som deltagare de grundläggande kunskaper som krävs för att driva ett metodiskt förbättringsarbete med stöd av Six Sigma.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf