Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Stockholm
 • 17 jan - 19 jan 2022
Göteborg
 • 1 nov - 3 nov

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Lean – Avancerad tillämpning

För att lyckas med att skapa effektiva flöden som är kärnan i hela Lean-konceptet krävs förutom en grundläggande förståelse för konceptet, att man också har förmågan att välja rätt verktyg för rätt syfte.

Med förmågan att inte bara välja rätt, utan också att kunna använda de väl beprövade metoderna och verktygen inom Lean på ett effektivt sätt, så kommer deltagarna i kursen att kunna skapa stort värde i sin verksamhet.

Utbildningen ger avancerade kunskaper och ett djupare perspektiv på användning av metoder och verktyg inom Lean. Vi visar hur principerna kan översättas till konkreta tillämpningar i olika miljöer där kursdeltagarna lär sig att koordinera och facilitera genomförandet.

Under utbildningen får deltagarna själva praktisera teorierna genom ett interaktivt Lean-spel och flera praktikfall i verklighetsbaserade miljöer. Vi går noggrant igenom de vanligaste verktygen och metoderna inom Lean-filosofin och lär oss hur vi kan använda dessa för på olika sätt för att skapa en mer flödesorienterad och kundfokuserad verksamhet.

Deltagarna rustas med avancerade kunskaper för att ta sig an en nyckelroll i verksamheten som koordinator och facilitator av Lean-inspirerad verksamhetsutveckling med bl a värdeflödesanalyser, 5S-arbeten, visuell styrning, SMED-insatser, problemlösning med rotorsaksanalyser, och förbättringsarbeten med PDCA / A3.

Teoriavsnitt varvas med praktiska övningar där upplägget bygger på att ge en snabb förståelse för teorin för att sedan tillämpa de nya kunskaperna i praktikfall baserade på verkliga scenarier. Detta skapar en rolig och effektiv inlärning.

I kursen ingår att deltagarna genomför en examensuppgift som tilldelas under sista utbildningsdagen. Uppgiften innebär att deltagarna skall välja utifrån några tänkbara inriktningar och praktisera några av de metoderna som ingår i kursen och redovisa resultat för kursledaren. Deltagarna kommer också under tiden att få stöd och coachning från våra kursledare och Lean-specialister.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som vill bygga vidare på din redan etablerade grundläggandplattform inom Lean-konceptet. Utbildningen är en lämplig fördjupningskurs för Lean-koordinatorer, verksamhetsutvecklare, och förändringsledare som skall driva Lean-initiativ i den egna verksamheten. Kursen är även lämplig för ledare och chefer i en Lean-orienterad verksamhet där syftet är att skapa en djupare förståelse för konceptets potential.

Vilka förkunskaper krävs?

Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om Lean-konceptet, samt viss praktisk erfarenhet av de metoder och verktyg som används inom Lean. Rekommenderade förkunskaper erhålls exempelvis genom någon utav våra grundutbildningar inom Lean.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap och insikt om hur Lean-principerna kan realiseras i verkligheten genom effektiv användning av metoder och verktyg. Utbildningen ger deltagarna dels avancerad kunskap och insikt om nytta med olika metoder och verktyg, samt med praktisk träning under utbildningen, färdigheter att tillämpa det i sin egen verksamhet.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Stockholm
 • 17 jan - 19 jan 2022
Göteborg
 • 1 nov - 3 nov

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Lean – Avancerad tillämpning

Program

Dag 1 09.00-17.00

 • Introduktion
 • Repetition om Lean-principerna & flödeseffektivitet
 • Metod: Värdeflödeskartläggning
 • Övning: Delarna i värdeflödeskartan
 • Praktikfall: Kartlägg värdeflödet
 • Metod: Visuell styrning
 • Mål, mätning och uppföljning
 • Praktikfall: Skapa struktur och rutiner för visuell styrning
 • Metod: Waste-walk
 • Att kunna se slöserier
 • Praktikfall: Identifiera och kommunicera slöserier
 • Metod: SMED
 • Övning: ställtidsreducering med SMED
 • Summering och avslutning dag 1

Dag 2 09.00-17.00

 • Återblick dag 1
 • Metod: Förbättringsarbete med PDCA-hjulet
 • ECRS – Systematik förbättring
 • Problemlösning med A3 / PDCA
 • Övning: A3:an
 • Genomgång av Lean-spel
 • Övning: Lean-spelet, omgång 1
 • Övning: Kartlägg värdeflödet
 • Praktikfall: A3 Problemlösning i Lean-spelet
 • Förbättringsmöte med visuell styrning
 • Övning: Lean-spelet, omgång 2
 • Förbättringsmöte med visuell styrning
 • Övning: Lean-spelet, omgång 3
 • Genomgång av spelet och gruppdiskussioner
 • Sammanfattning och avslutning dag 2

Dag 3 09.00-17.00

 • Återblick dag 2
 • Genomgång av examensuppgift
 • Att förbereda och leda workshops
 • Övning: Rollen som facilitator
 • Metod: Rotorsaksanalys med 5 varför, ishikawa-diagram & släktskapsdiagram
 • Praktikfall: Workshop 1: Rotorsaksanalys
 • Praktikfall: Workshop 2: Identifiera lösningsförslag
 • Gruppövning: Reflektioner från workshopar
 • Övning: Planera individuellt arbete
 • Individuell redogörelse av examensuppgift och plan för genomförande
 • Sammanfattning av kurs och diskussion om nästa steg

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Stockholm
 • 17 jan - 19 jan 2022
Göteborg
 • 1 nov - 3 nov

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf