utbildning_ledarskap_for_lean

Diplomerings-program: Diplomerad lean-ledare

Lean Certifiering/Diplomering Ledarskap

Programmet ger er den kunskap och legitimitet som krävs för att driva och koordinera etableringen av lean-konceptet i olika delar av er verksamhet. 

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
8 dagar

Pris utbildning:
52 900 kr. (ex. moms)

Anmäl ditt intresse för kommande kurstillfällen – hos oss, online eller på plats hos er.

Merit
Diplomerad lean-ledare.

Innehåll

Under diplomeringsprogrammet kommer ni att få avancerad kunskap i hur ni på bästa sätt applicerar lean som filosofi och koncept samt bli tränad i välkända metoder, verktyg, förbättringsledarskap och coachning.

Som en del av programmet kommer ni dessutom att driva ett individuellt projekt, relaterat till etablering av lean i er verksamhet, där CANEAs erfarna konsulter kommer att coacha och stötta er under genomförandet.

Ladda ned programbeskrivning.

Lean Diplomering program

Beskrivning

För vem?

Programmet vänder sig till er som vill, och förväntas ta, en ledande roll i etableringen och implementeringen av lean i er verksamhet. Programmet är anpassningsbart och lämpar sig därför för deltagare inom olika branscher med varierande kunskapsnivå.

Vilka förkunskaper krävs?

Programmet kräver inga direkta erfarenheter inom lean. Det är dock viktigt att ni som deltagare är i en position, samt har kunskapen som krävs, för att kunna ta en ledande roll i implementeringen och förvaltningen av lean-konceptet i er verksamhet. Det innebär att både kunna etablera arbetssätt, driva förbättringsinitiativ och förmedla kunskaper till era medarbetare.

Om ni har redan har deltagit i någon av utbildningarna som ingår i programmet, eller en som är likvärdig, kan den räknas er till godo och bli en del av diplomet.

Syfte och mål

Programmets syfte är att höja er kompetens inom lean och förbereda er för att driva och koordinera etableringen av konceptets olika delar i er verksamhet.

Program

8 dagar

Utbildningar

Lean i praktiken, 3 dagar
Utbildningen ger er kunskap och ett bredare perspektiv på lean samt visar hur lean-principerna kan hjälpa er att realisera en verksamhetsstrategi baserad på flödeseffektivitet. Läs mer.

Lean – avancerad tillämpning, 3 dagar
Utbildningen ger er avancerade kunskaper och ett djupare perspektiv på användningen av metoder och verktyg inom lean. Läs mer.

Ledarskap för lean, 2 dagar
Utbildningen ger ett djupare perspektiv på det ledarskap som bygger en lean-kultur och skapar långsiktig framgång med konceptet. Läs mer.

 

Personlig coachning

I programmet ingår individuell coachning från en erfaren lean-coach. Tillsammans med er personliga coach sätter ni upp relevanta mål för er utveckling som lean-ledare.

 

Individuellt praktiskt arbete

Som en del av programmet ska ni genomföra ett praktiskt arbete som både är relaterat till lean-utbildningarnas innehåll och relevant för er verksamhet. Ni kommer tillsammans med CANEAs konsulter och utbildningsledare att besluta om vad ditt individuella arbete ska innehålla och vilka effekter som förväntas utifrån er insats.

 

Diplomering

Efter genomförda utbildningar, och efter genomfört praktiskt lean-arbete inom er verksamhet, kommer du att under ett diplomeringstillfälle få presentera ditt eget arbete för en av programmets coacher. Då kommer du att få redovisa dina erfarenheter, få återkoppling på genomförandet samt tips och råd.

Läs mer om programmet via denna länk: Diplomerad lean-ledare

Boka utbildning

Diplomerings-program: Diplomerad lean-ledare

Längd: 8 dagar

Pris utbildning: 52 900 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället