utbildning_ledarskap_for_lean

Diplomerings-program: Diplomerad lean-ledare

Lean Certifiering/Diplomering Ledarskap

Programmet ger dig den kunskap och legitimitet som krävs för att driva och koordinera etableringen av lean-konceptet i olika delar av din verksamhet. 

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
8 dagar

Pris utbildning:
52 900 kr. (ex. moms)

Anmäl ditt intresse för kommande kurstillfällen – hos oss, online eller på plats hos er.

Merit
Diplomerad lean-ledare.

Innehåll

Under diplomeringsprogrammet kommer du att få avancerad kunskap i hur du på bästa sätt applicerar lean som filosofi och koncept samt bli tränad i välkända metoder, verktyg, förbättringsledarskap och coachning.

Som en del av programmet kommer du dessutom att driva ett individuellt projekt, relaterat till etablering av lean i din verksamhet, där CANEAs erfarna konsulter kommer att coacha och stötta dig under genomförandet.

Ladda ned programbeskrivning.

Lean Diplomering program

Beskrivning

För vem?

Programmet vänder sig till dig som vill, och förväntas ta, en ledande roll i etableringen och implementeringen av lean i din verksamhet. Programmet är anpassningsbart och lämpar sig därför för deltagare inom olika branscher med varierande kunskapsnivå.

Vilka förkunskaper krävs?

Programmet kräver inga direkta erfarenheter inom lean. Det är dock viktigt att du som deltagare är i en position, samt har kunskapen som krävs, för att kunna ta en ledande roll i implementeringen och förvaltningen av lean-konceptet i din verksamhet. Det innebär att både kunna etablera arbetssätt, driva förbättringsinitiativ och förmedla kunskaper till dina medarbetare.

Om du har redan har deltagit i någon av utbildningarna som ingår i programmet, eller en som är likvärdig, kan den räknas dig till godo och bli en del av diplomet.

Syfte och mål

Programmets syfte är att höja din kompetens inom lean och förbereda dig för att driva och koordinera etableringen av konceptets olika delar i din verksamhet.

Program

8 dagar

Utbildningar

Lean i praktiken, 3 dagar
Utbildningen ger dig kunskap och ett bredare perspektiv på lean samt visar hur lean-principerna kan hjälpa dig att realisera en verksamhetsstrategi baserad på flödeseffektivitet. Läs mer.

Lean – avancerad tillämpning, 3 dagar
Utbildningen ger dig avancerade kunskaper och ett djupare perspektiv på användningen av metoder och verktyg inom lean. Läs mer.

Ledarskap för lean, 2 dagar
Utbildningen ger ett djupare perspektiv på det ledarskap som bygger en lean-kultur och skapar långsiktig framgång med konceptet. Läs mer.

 

Personlig coachning

I programmet ingår individuell coachning från en erfaren lean-coach. Tillsammans med din personliga coach sätter ni upp relevanta mål för din utveckling som lean-ledare.

 

Individuellt praktiskt arbete

Som en del av programmet ska du genomföra ett praktiskt arbete som både är relaterat till lean-utbildningarnas innehåll och relevant för din verksamhet. Du kommer tillsammans med CANEAs konsulter och utbildningsledare att besluta om vad ditt individuella arbete ska innehålla och vilka effekter som förväntas utifrån din insats.

 

Diplomering

Efter genomförda utbildningar, och efter genomfört praktiskt lean-arbete inom din verksamhet, kommer du att under ett diplomeringstillfälle få presentera ditt eget arbete för en av programmets coacher. Då kommer du att få redovisa dina erfarenheter, få återkoppling på genomförandet samt tips och råd.

Läs mer om programmet via denna länk: Diplomerad lean-ledare

Boka utbildning

Diplomerings-program: Diplomerad lean-ledare

Längd: 8 dagar

Pris utbildning: 52 900 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället