Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 18 maj - 19 maj 2020
 • 7 sep - 8 sep 2020
 • 26 nov - 27 nov 2020
Göteborg
 • 29 jun - 30 jun 2020
 • 8 okt - 9 okt 2020
 • 4 feb - 5 feb 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Miljöledningssystem i praktiken - ISO 14001

Skaffa dig kunskap om vad ett miljöledningssystem är, vad som händer inom området och vad det praktiskt innebär för ditt företag.

Vi går igenom praktikfall blandat med teori om hur man bygger upp miljöledningssystem. Eftersom kunskap om miljön är viktig vid uppbyggnad av miljöledningssystem tar vi upp såväl allmänna miljöproblem som metoder för att beakta, behandla samt bedöma dessa. Dagarna ger dig en ordentlig genomgång av ISO 14001 samt förståelse för hur kraven tolkas, uppfylls och ger ett verkligt värde till organisationen.

För Vem?

Utbildningen riktar sig till dig som ska bygga upp, arbetar med eller berörs av miljöledningssystem.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildning kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att ge dig praktisk kunskap i hur man bygger upp ett fungerande miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

Efter genomgången utbildning ska du känna till grunderna om miljöledningssystem, lagar, problem och verktyg. Utbildningen ger också en insikt i betydelsen av att ha ett miljöledningssystem i en organisation.

Övrig information

Hemuppgift

För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där ISO 14001-standarden studeras.

Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 14001 och har djup expertkunskap inom området.

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 18 maj - 19 maj 2020
 • 7 sep - 8 sep 2020
 • 26 nov - 27 nov 2020
Göteborg
 • 29 jun - 30 jun 2020
 • 8 okt - 9 okt 2020
 • 4 feb - 5 feb 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Miljöledningssystem i praktiken - ISO 14001

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion till miljöledningssystem
 • Hållbar utveckling
 • Miljöutmaningar
 • Miljöaspekter, Miljöpåverkan och Miljömål
 • Praktikfall: Identifiera miljöaspekter
 • ISO 14001 – Kraven
 • Praktikfall: Policy, mål och handlingsplan
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Sammanfattning av dag 1
 • ISO 14001 – Kraven
 • Praktikfall: Hitta i ISO 14001 – Del 1
 • Forts. ISO 14001 - Kraven
 • Praktikfall: Hitta i ISO 14001 – Del 2
 • Genomgång av hemuppgift
 • Lagkraven i ISO 14001
 • Introduktion till miljölagstiftning
 • Certifiering av miljöledningssystem
 • Avslutning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 18 maj - 19 maj 2020
 • 7 sep - 8 sep 2020
 • 26 nov - 27 nov 2020
Göteborg
 • 29 jun - 30 jun 2020
 • 8 okt - 9 okt 2020
 • 4 feb - 5 feb 2021


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Kursen är utmärkt för personer som står inför att införa eller bygga upp ett miljöledningssystem i företaget. Jag fick kunskaper om miljöledningssystem såväl i teorin som i praktiken. Föreläsaren var väl insatt i ämnet och förmedlade information på det allra bästa sätt. Jag har fått mer förståelse till varför man gör på olika sätt och framför allt varför man har ett miljöledningssystem. Kursen har inspirerat mig! Jag använder kursdokumentationen ofta som ett uppslagsverk.

Mikael Pettersson, Miljöchef, Källby Rör AB


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Verksamhetslednings-system i praktiken - ISO 9001

Utbildningen ger dig grunderna i hur man strukturerar och bygger ett verksamhetssystem utifrån ISO 9001:2015 och processynsättet.

Intern Miljörevision - ISO 14001

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf