informationssakerhet-kan-informationssakerhet

Praktiskt dataskyddsarbete

Informationssäkerhet

Skaffa dig grundläggande kunskaper inom ledning och styrning av dataskydd och lär dig hur arbetet ska organiseras för att den personuppgiftsansvarige ska kunna påvisa efterlevnad av dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
2 dagar

Pris:
14900 kr. (ex. moms)

Anmäl ditt intresse för kommande kurstillfällen – hos oss, online eller på plats hos er.

Berättigar till
-

Innehåll

Du får teoretisk kunskap om principen för ansvarsskyldighet i dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och hur dokumentation kan användas för att bygga ett strukturerat och effektivt dataskyddsarbete.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

Syfte och mål

Syftet med denna tvådagarsutbildning är att ge grundläggande kunskap om dataskydd, skapa insikt kring vikten av att kunna visa på efterlevnad av dataskyddsförordningen och hur dokumentationen kan användas för att bygga ett strukturerat och effektivt dataskyddsarbete.

För vem?

Utbildningen vänder sig till deltagare som behöver grundläggande kunskap om dataskydd. Dataskydd berör samtliga medarbetare i organisationen, men typiska roller som denna utbildning rekommenderas för innefattar bland annat:

  • Compliance personal
  • Dataskyddsombud
  • Dataskyddsstrateger
  • Dataskyddssamordnare
  • Informationssäkerhetsansvarig
  • IT-ansvariga
  • Säkerhetsansvariga
  • Verksamhetsutvecklare
Vilka förkunskaper krävs?

Denna utbildning kräver inga förkunskaper inom området.

Deltagarna bör räkna med förberedande inläsning för utbildningsdsag ett och två. Hur mycket det krävs beror på deltagarnas förkunskaper. För att underlätta inlärningen skickas kursmaterialet ut innan utbildningen.

Program

1 dag

Boka utbildning

Praktiskt dataskyddsarbete

Längd: 2 dagar

Pris:
14900 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället