utbildning-projektledning-fortsattning

Diplomerings-
program: Diplomerad projektledare

Projektledning Certifiering/Diplomering

Programmet förser dig med kunskapen som krävs för att nå nivån senior projektledare. Det innebär att du får den teoretiska och praktiska kunskap som behövs för att leda effektiva och lönsamma projekt. Du blir bekant med metoder och verktyg för att driva projekt framåt och du lär dig att leda och motivera människor. I programmet ingår personlig coachning från en erfaren projektledare.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
9 dagar

Pris:
61900 kr. (ex. moms)

Anmäl ditt intresse för kommande kurstillfällen – hos oss, online eller på plats hos er.

Merit
Diplomerad projektledare

Innehåll

Att driva ett projekt från start till mål kräver särskild kompetens. Det kräver att du kan leda och hantera människor, har kunskap om effektiva metoder och verktyg samt vet hur du ska driva ditt projekt framåt i organisationen.

CANEAs program Diplomerad projektledare tillhandahåller individuell coachning från en erfaren projektledare. Det ger dig den teoretiska och praktiska kunskap som krävs för att leda effektiva och lönsamma projekt och bidrar samtidigt till din framtida karriär som senior projektledare.

Personlig coaching
I programmet ingår individuell coaching från en erfaren projektledare. Tillsammans med din personliga coach sätter du upp relevanta mål för din utveckling som projektledare.

Driva projekt under diplomeringstiden
Som deltagare i detta program behöver du ha minst ett pågående projekt där du kan applicera kunskapen från programmet inom de tre M:en: Metod, Miljö och Människor.

Projektet behöver innehålla ett urval av de metoder som täcks under programmet och som deltagare måste du ha rollen som projektledare över en projektgrupp. 

Projektledningen och projektdokumentationen måste täcka följande områden:

  • Intressent- & kommunikationshantering
  • Kravhantering
  • Omfattningshantering
  • Tidsplanering och -hantering
  • Budgethantering
  • Uppföljning och rapportering
  • Ändringshantering.

Du kommer att få redovisa hur du har applicerat metoderna från programmet i ditt eget arbete.

Diplomering
Efter genomförda utbildningar och genomfört projekt kommer du att få presentera ditt arbete för en av programmets coacher vid ett diplomeringstillfälle. Då kommer du att få redovisa dina erfarenheter, få återkoppling på hur du genomfört och dokumenterat ditt projekt samt få tips och råd.

Metod, Miljö och Människor
Programmet täcker de tre M:en.

Metod – de tekniska metoder och verktyg som används inom projektledningsprocesser, som till exempel intressenthantering, kommunikation, omfattningshantering, budgethantering, riskhantering och uppföljning.

Miljö - hur man hanterar sitt projekt med hänsyn till omgivande verksamhet. Exempelvis genom hantering av efterlevnadskrav, utvärdering och leverans av affärsvärde i enlighet med strategin, förståelse för projektets funktion och placering inom verksamheten, förändringsledning i projekt, kontinuerliga förbättringar och erfarenhetsåterföring.

Människor – det ledarskap som en projektledare behöver visa i och utanför projektet i sin hantering av människor. Det kan till exempel vara att skapa motivation, ge återkoppling, lösa konflikter, leda med den informella auktoritet som kommer av kompetens och att hantera motstånd.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Programmet vänder sig till dig som redan idag arbetar som projektledare, eller är på väg in i rollen som projektledare, och vill få en heltäckande projektledarutbildning med alla  nödvändiga kunskaper. 

Vilka förkunskaper krävs?

Programmet kräver grundläggande kunskaper i projektledning motsvarande tre dagars utbildning eller jämbördig erfarenhet. Saknar du dessa förkunskaper rekommenderar vi att du först går vår utbildning Projektledning.

Om du redan har deltagit på någon av utbildningarna som ingår i programmet, eller en jämbördig utbildning, kan denna tillgodoräknas och bli en del av diplomet.

Syfte och mål

Programmets syfte är att höja din personliga kompetens inom projektledning. Efter programmet kommer du inte bara att känna dig säkrare i din roll som projektledare, du kommer dessutom att kunna visa upp ett diplom från ett av branschens mest respekterade utbildningsföretag. 

Program

9 dagar

Authorized_Training_Partner

Authorized Training Partner

CANEA är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallade PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
21.0 PDUs –  Technical: 0.0; Leadership: 21.0; Strategic: 0.0

Boka utbildning

Diplomerings-
program: Diplomerad projektledare

Längd: 9 dagar

Pris:
61900 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället