Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

  • Längd: 9 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Diplomeringsprogram: Diplomerad projektledare

Programmet hjälper dig att driva lyckade projekt samt förser dig med kunskapen som krävs för att nå senior nivå som projektledare.

Att driva ett projekt från start till mål kräver särskild kompetens. Det kräver att du kan leda och hantera människor, har kunskap om effektiva metoder och verktyg, samt vet hur du ska driva fram ditt projekt i den omgivande organisationen.

CANEAs program för Diplomerad Projektledare ger dig både den teoretiska och praktiska kunskapen som krävs för att leda effektiva och lönsamma projekt, och bidrar samtidigt till din framtida karriär som senior projektledare.

För vem?

Programmet vänder sig till dig som redan idag arbetar som projektledare eller är på väg in i rollen som projektledare och vill få en heltäckande utbildning i projektledning med alla de kompetenser som en projektledare behöver.

Vilka förkunskaper krävs?

Programmet kräver grundläggande kunskaper i projektledning motsvarande tre dagars utbildning eller jämbördig erfarenhet. Saknar du dessa förkunskaper rekommenderar vi att du går vår utbildning ”Projektledning” först.

Om du har redan deltagit på någon av utbildningarna som ingår i programmet, eller en jämbördig utbildning, kan denna tillgodoräknas och bli en del av diplomet.

Syfte och mål

Programmets syfte är att höja din personliga kompetens inom projektledning. Efter programmet kommer du inte bara att känna dig säkrare i din roll som projektledare, du kommer dessutom kunna visa upp ett diplom från ett av branschens mest respekterade utbildningsföretag.

Övrig information

Pris: 58 900kr

Utbildningar

Projektledning - Fortsättning, 3 dagar

I denna avancerade projektledarutbildning får du som deltagare en djup förståelse för hur du maximerar värdet i projekten som du leder. Utbildningen ger dig en förståelse för ett projekts kontakt och samspel med omvärlden och fokuserar på värdeskapande i projekt inom alla slags verksamheter. Läs mer.

Ledarskap för projektledare, 3 dagar

Utbildningen ger dig insikter, väl beprövade verktyg och färdigheter för att etablera ett effektivt projektteam och hantera konflikter. Den behandlar bland annat konflikthantering, grupputveckling, grupproller samt hur du på bästa sätt ger och tar emot feedback. Läs mer.

Agil projektledning, 3 dagar

Denna utbildning kommer ge dig en god förståelse för agila projekt och agil projektledning. Vi går igenom planering på flera nivåer, estimering med poker-planning, simulerar dagliga stå-upp-möten samt genomför erfarenhetsmöten. Läs mer.

Personlig coaching

I programmet ingår individuell coaching från en erfaren projektledare. Tillsammans med din personliga coach sätter ni upp relevanta mål för din utveckling som projektledare.

Driva projekt under diplomeringstiden

Som deltagare i detta program behöver du ha minst ett pågående projekt där du kan applicera kunskapen från programmet, inom de tre M:en; Metod, Miljö och Människor. Projektet behöver innehålla ett urval av de metoder som täcks under programmet och du som deltagare måste ha rollen som projektledare över en projektgrupp. Projektledningen och projektdokumentationen måste täcka följande områden:

  • Intressent- & kommunikationshantering
  • Kravhantering
  • Omfattningshantering
  • Tidsplanering och hantering
  • Budgethantering
  • Uppföljning och rapportering
  • Ändringshantering

På diplomeringsdagen ska du som deltagare redovisa hur du har applicerat metoderna från programmet i ditt eget arbete.

Diplomeringsdag

Efter genomförd utbildning kommer du att under ett diplomeringstillfälle få presentera ditt eget arbete och byta erfarenheter med andra projektledare. Diplomeringsdagen är en ceremoni med utdelning av diplom och möjlighet till nätverkande med oss på CANEA och med andra projektledare.

Läs mer om programmet via denna länk: ctb_diplomerad_projektledare.pdf

Metod, Miljö och Människor

Programmet täcker de tre M:en.

Metod – de tekniska metoder och verktyg som används inom projektledningsprocesser, till exempel, intressenthantering, kommunikation, omfattningshantering, budgethantering, riskhantering och uppföljning.

Miljö - hur man hanterar sitt projekt med hänsyn till omgivande verksamhet. Exempelvis genom hantering av efterlevnadskrav, utvärdering och leverans av affärsvärde som stödjer strategin, förståelse för projektets funktion och placering inom verksamheten, förändringsledning i projekt, kontinuerliga förbättringar och erfarenhetsåterföring.

Människor – det ledarskap som en projektledare behöver visa i och utanför projektet i sin hantering av människor. Exempel kan vara att skapa motivation, ge feedback, lösa konflikter, leda utan officiell auktoritet och att hantera motstånd.

Tre M, Metod, Miljö och Människor

Intresseanmälan

  • Längd: 9 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Diplomeringsprogram: Diplomerad projektledare

Program

Intresseanmälan

  • Längd: 9 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Relaterade utbildningar

Projektledning – Fortsättning

Projektledare förväntas leverera värde och nytta genom sina projektleveranser. I denna utbildning lär du dig att förstå, förmedla och kommunicera de viktigaste affärsaspekterna i ett projekt.

Ledarskap för projektledare

Utbildning utvecklar dig som projektledare till att kunna skapa högpresterande grupper samt leda och hantera människor i projekt och din vardag.

Agil Projektledning

Utbildningen lära dig att driva projekt i enlighet med det agila arbetssättet, vilket lämpar sig bra för de föränderliga tider som vi befinner oss i.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf