projektstyrning, projektstyrning för chefer och styrgrupp

Projektstyrning för chefer och styrgrupp

Projektledning

Utbildningen behandlar vilket ansvar och vilka krav som ställs på dig som chef, projektbeställare och styrgruppsmedlem. Du lär dig att leverera den styrning och det stöd som projektteamet behöver på ett effektivt sätt.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
1 dag

Pris:
8500 kr. (ex. moms)

  Anmäl ditt intresse för kommande kurstillfällen – hos oss, online eller på plats hos er.

Berättigar till
24 PDU-poäng

Innehåll

För att vara säkra på att projektet blir framgångsrikt måste beställare och chefer agera på ett sätt som stöttar projektteamet i att uppnå de uppsatta målen. Utbildningen ger en övergripande genomgång av beställarrollen och fokuserar på styrgruppsarbete, samordning, affärsnytta och arbetssätt.

Materialet som täcks är relevant för projekt i alla slags verksamheter och teoridelarna blandas med praktikfall som utförs gruppvis med föreläsaren som handledare.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ingår i en styrgrupp, är chef eller projektbeställare. Den passar även dig som är projektledare och vill få en övergripande bild av vilket ansvar som ligger på beställaren samt hur du som projektledare bör agera för att kommunicera effektivt med styrgruppen.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du ska kunna axla projektägararrollen i flera olika projekt. Målet med utbildningen är att du ska öka dina kunskaper inom prioritering, riskhantering, projektdirektiv och resurshantering.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i utbildning förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Program

1 dag

Dag 1
09:00 - 17:00
 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Allmänt om projektledning
 • Projektnytta och val av projekt
 • Roller och ansvar
 • Lunch
 • Projektdirektiv / Projektbeställning
 • Uppföljning och styrning
 • Avslut och eftergranskning
 • Avslutning

 


 

Authorized_Training_Partner

Authorized Training Partner

CANEA är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
24.0 PDUs. Technical: 17.0, Leadership: 5.0, Strategic: 2.0

Boka utbildning

Projektstyrning för chefer och styrgrupp

Längd: 1 dag

Pris: 8500 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället