riskhantering-i-praktiken

Riskhantering i praktiken

Kvalitet Miljö Projektledning Strategi

Allt vi gör är förenat med risker, även om vi inte tänker på det. Inom boxningen brukar man säga att det är slaget som man inte ser som knockar en. Detsamma gäller organisationer – det är sakerna som vi inte har förutsett, och därmed inte förberett oss på, som får de största konsekvenserna. 

I den här utbildningen får du lära dig att arbeta strukturerat med riskhantering. Vi utgår från ISO 31000 och ISO 31010 och använder dem som guide för att skapa ett effektivt riskarbete. 

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
1 dag

Pris:
8500 kr. (ex. moms)

Anmäl ditt intresse för kommande kurstillfällen – hos oss, online eller på plats hos er.

Berättigar till
-

Innehåll

Utbildningen tillhandahåller praktiska metoder och verktyg för att identifiera, analysera, utvärdera och åtgärda risker. Ett underliggande syfte är att skaffa oss verktyg för att skapa en enhetlig struktur och bedömningsgrund i hela verksamheten.

Introduktion 
-    Vad är en risk?
-    Hur vi upplever risker.
-    Problemen med sannolikheter.
-    En process för riskhantering.
Risker och hur vi hittar dem
-    Riskidentifikation.
-    Källor.
-    Metoder.
Att analysera risker
-    Styrning.
-    Konsekvenser.
-    Orsaker.
Värdering av risker
-    Hur mycket påverkar risken?
-    Den lömska sannolikheten.
-    Risktal.
-    Mini- och maxirisk samt andra modeller.
Riskbemötande
-    Hur kan vi arbeta med riskerna?
-    Åtgärder för sannolikhet.
-    Åtgärder för konsekvenserna.
Övervakning och styrning
-    Process och frekvens.
-    Rapportering.
-    Verktyg.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till alla som har operativt ansvar för någon verksamhet alternativt juridiskt ansvar som till exempel att du sitter i en styrelse. 

Syfte och mål?

Alla organisationer behöver förstå sina risker. Det är ett krav för många bolag och för noterade bolag krävs det att styrelsen förstår och har kontroll på riskerna i verksamheten. Den här utbildningen tar avstamp i ISO standarden för riskhantering och fokuserar på hur man skapar en struktur för den – från det operativa arbetet hela vägen in i styrelserummet.

 

Förkunskaper

Du behöver inga förkunskaper i ämnet.

Program

Dag 1
09:00 - 17:00
•    Introduktion 
•    Kaffe
•    Risker och hur vi hittar dem
•    Att analysera risker
•    Lunch
•    Värdering av risker
•    Riskbemötande
•    Kaffe
•    Övervakning och styrning
•    Avslutning

 

Boka utbildning

Riskhantering i praktiken

Längd: 1 dag

Pris:
8500 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället