systematisk omvärldsbevakning, utbildning omvärldsbevakning

Systematisk omvärldsbevakning

Strategi

Systematisk omvärldsbevakning utgör grunden för allt strategiarbete. Den här utbildningen utgår från intressenterna när vi skapar en process för omvärldsbevakningen. Den tillhandahåller praktiska råd för hur man arbetar systematiskt, med omvärldsbevakningen som utgångspunkt, och därmed kan fatta mer genomtänkta och bättre beslut.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
1 dag

Pris:
8500 kr. (ex. moms)

Anmäl ditt intresse för kommande kurstillfällen – hos oss, online eller på plats hos er.

Berättigar till
-

Innehåll

Alla organisationer är beroende av omvärlden. När vi fattar beslut behöver vi ta hänsyn till vad som händer externt hos kunder, leverantörer, i branschen, etcetera Vi behöver hantera denna information på ett strukturerat sätt och ha den tillgänglig när vi fattar strategiska beslut.

Så hur strukturerar vi då arbetet med omvärldsbevakning? Hur gör vi för att få det så kontinuerligt och effektivt som möjligt? Det är inte helt enkelt och det finns många omständigheter som gör att vi kan gå vilse i vår omvärldsbevakning.

Introduktion 
-    Intressenter och omvärld
-    Påverkansfaktorer.
Metoder och struktur
-    PEST/PESTEL
-    ISO 9001
-    Porters femkraftsmodell
-    Megatrender.
Process för arbete
-    Intressenter 
-    Identifiera källor
-    Data och datakvalitet
-    Interna källor 
-    Arbetsflöden.
Hjälpmedel 
-    Digitala hjälpmedel
-    Mediabevakning
-    AI.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till alla som fattar strategiska beslut som påverkas av faktorer utanför den egna organisationen. Utbildningen är också lämplig för dig som är intresserad av hur man kan identifiera trender och göra prognoser för framtiden

Syfte och mål

När vi arbetar strategiskt måste vi ha kännedom om både omvärlden och den egna organisationen. Strategiska beslut är svåra att reversera och kräver därför ett strukturerat och relevant underlag. Vi behöver data och inte bara magkänsla. Utbildningen ger bakgrunden till omvärldsbevakning samt metoder och exempel på hur man kan arbeta strukturerat.

Vilka förkunskaper krävs?
Du behöver inga förkunskaper i ämnet.

Program

Dag 1
09:00 - 17:00
•    Introduktion & presentation
•    Kaffe
•    Metoder och struktur
•    Praktikfall
•    Lunch
•    Process för arbetet
•    Praktikfall
•    Kaffe
•    Hjälpmedel 
•    Avslutning.

 

Boka utbildning

Systematisk omvärldsbevakning

Längd: 1 dag

Pris:
8500 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället