Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en företagsintern utbildning fyll i en intresseanmälan.

Läs mer

Six Sigma Black Belt

Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Möjligen är du förbättringsledare, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare som har ambitioner att fördjupa din kunskaper inom Projektledning med förbättringsmetodik..

Utbildningen kommer utrusta dig med avancerade kunskaper inom projektledning, problemorientering, kartläggning, statistisk och kvalitativ analys, samt förändringledning där du efter avklarad utbildning förväntas vara drivande och ta en ledande roll inom förbättringsarbetet på ditt företag. Utbildningen kräver tidigare certifierad kompetens inom Six Sigma motsvarande Green Belt-nivå, antingen via CANEA, eller någon utav CANEA godkänd utbildningsleverantör*.

*Efter avklarad kurs med godkänt resultat erhålles en CANEA-certifiering i Six Sigma. Kravspecifikationen för att erhålla certifikat i Six Sigma Green Belt/Black belt motsvarar den globala riktlinje för innehåll och kompetensnivå definierad av American Society for Quality, ASQ.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Möjligen är du förbättringsledare, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare som har ambitioner att fördjupa din kunskaper inom Projektledning med förbättringsmetodik. Utbildningen kommer utrusta dig med avancerade kunskaper inom projektledning, problemorientering, kartläggning, statistisk och kvalitativ analys, samt förändringledning där du efter avklarad utbildning förväntas vara drivande och ta en ledande roll inom förbättringsarbetet på ditt företag.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver tidigare certifierad kompetens inom Six Sigma motsvarande Green Belt-nivå, antingen via CANEA, eller någon utav CANEA godkänd utbildningsleverantör.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att överföra avancerad kunskap inom Six Sigma som förbättringskoncept och hur det kan appliceras i verkligheten. Målet är att ge dig avancerad kunskap och insikt i de verktyg och arbetssätt som används inom konceptet, samt gedigen kunskap om hur de appliceras genom att du som deltagare utöver deltagande på teoretiska genomgångar förväntas genomföra ett projekt med godkänt resultat och omfattning

Övrig information

Deltagarna förväntas vid kursstart ha ett identifierat problem/förbättringsområde från sin verksamhet för praktisk tillämning under utbildningen. Projektet som drivs av kursdeltagaren inom utbildningen ska vid måluppfyllnad ha potential att generera minst 1 MSEK i årlig besparing för deltagarens verksamhet. Vid avklarad kurs med godkänt test samt projektredovisning erhålls ett CANEA Six Sigma Black Belt certifikat.

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
20 årav erfarenhet
3000deltagare per år

Fakta om Six Sigma Black Belt

Program

Utbildningsmodul 1: Projektledning med DMAIC 3 dagar

 • Projektstruktur
 • DMAIC-metodiken i Projektform
 • Förstå behovet av förändring
 • Mål och Business Case
 • Intressentanalys och kommunikation
 • Tid & resursplanering
 • Skapa ett projekt-team
 • Hantera de olika projektfaserna
 • Följa upp progress

Utbildningsmodul 2: Kvantitativ och kvalitativ analys 4 dagar

 • Datainsamlingsplan
 • Olika former av data
 • Mätsystemanalys (MSA) & Gauge R&R
 • Konfidensintervall och data
 • Stabilitet och följdriktighet (Shift & Drift)
 • Kapabilitetsanalys
 • Statistisk Processstyrning (SPC)
 • Grafisk analys
 • Boxplot & Scatterplot
 • Stratfiering av data
 • ANOVA
 • Regressionsanalys
 • Försöksplanering (DOE)
 • Hypotes test
 • Kvalitetsverktyg (7 + 7 QMT)
 • Förstå samband mellan orsak och verkan med kvalitativa metoder
 • Fastställa rotorsaker och Identifiera lösningsförslag
 • Riskanalys

Utbildningsmodul 3: Förändringsledning 3 dagar

 • Förstå behovet av förändring
 • Förändringsledarrollen
 • Metodik & verktyg
 • Hantera intressenter
 • Kommunikation vid förändring

Utbildningsmodul 4: Kontrollera och följ upp resultat 1 dag

 • Kontrollera och följ upp resultat
 • Validera Mål och Business Case
 • Projektrapportering och redovisning
 • Överlämning och avslut
 • Test/Examination
 • Individuell Coaching

Redovisning & Certifiering 1 dag

 • Redovisning av förbättringsprojekt
 • Certifiering
 • Avslutning

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en företagsintern utbildning fyll i en intresseanmälan.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf