Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 13 dagar
 • Pris: 61 500 kr
Göteborg
 • 17 okt - 6 mar 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Six Sigma Black Belt

Utbildningen ger dig avancerad kunskap inom Six Sigma, samt insikter om vad som krävs för att driva komplexa förändringar som påverkar hela organisationer.

Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, skapa bestående förändringar och mätbara resultat.

Utbildningen ger dig även kunskap inom områden som projektledning, problemorientering, kartläggning, statistisk och kvalitativ analys. Efter avslutad utbildning förväntas du kunna anta en drivande och ledande roll inom förbättringsarbetet på ditt företag.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i din organisations förbättringsarbete. Deltagare har ofta roller som förbättringsledare, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare och vill fördjupa sina kunskaper inom projektledning med förbättringsmetodik.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver tidigare certifierad kompetens inom Six Sigma motsvarande Green Belt-nivå, antingen via CANEA, eller någon utav CANEA godkänd utbildningsleverantör. Läs mer om vår utbildning ”Six Sigma Green Belt”.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig som deltagare avancerade kunskaper inom Six Sigma, samt insikter om vad som krävs för att driva komplexa förändringar som påverkar hela organisationer.

Övrig information

Deltagarna förväntas vid kursstart ha ett identifierat problem eller förbättringsområde från sin verksamhet för praktisk tillämning under utbildningen. Projektet som drivs av kursdeltagaren inom utbildningen skall vid måluppfyllnad ha potential att generera minst 1 MSEK i årlig besparing för deltagarens organisation.

Vid avklarad kurs med godkänt test samt projektredovisning erhålls ett CANEA Six Sigma Black Belt certifikat.

Göteborg: Aktuella utbildningsdatum, observera att du måste närvara vid samtliga steg:​

Six Sigma black belt

Block 1: 17-19 oktober 2022

Block 2: 14-16 november 2022

Block 3: 12-14 december 2022

Block 4: 23-25 januari 2023

Block 5: 6 mars 2023

Erbjudande till dig som går både Green Belt och Black Belt inom en 12 månadersperiod - få 10 500 SEK i rabatt!

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
104.0 PDUs. Technical: 56.0, Leadership: 24.0, Strategic: 24.0

.

Information

 • Längd: 13 dagar
 • Pris: 61 500 kr
Göteborg
 • 17 okt - 6 mar 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Six Sigma Black Belt

Program

Utbildningsmodul 1: Introduktion / Uppstart av förändringsprojekt 3 dagar

 • Programintroduktion
 • Presentation av deltagare / projekt
 • Rollen som Black Belt i Six Sigma
 • Strategi och verksamhetsutveckling
 • Mål / nyckeltal / KPI:er
 • DMAIC repetition
 • ”Design for Six Sigma”
 • Förstå och kvantifiera kvalitetsbristkostnader
 • Kvantifiera Business case
 • Förstå och kommunicera behovet av förändring
 • Retorik
 • Hantera intressenter
 • Skapa team
 • Förbereda en förändring
 • Projektstyrning
 • Uppstart och planering av datainsamling

Utbildningsmodul 2: Förstå nuläget - mäta & analysera del 1 3 dagar

 • Kartläggning av processer & värdeflöden del 1
 • Förstå olika former av data
 • Normalitetstest i data
 • Grafisk analys
 • MSA & Gauge R&R
 • Statistisk processtyrning (SPC)
 • Kapabilitetsanalys- och duglighetstester
 • Förstå Shift & drift
 • Hypotes-test
 • Proportionstest & konfidensintervall

Utbildningsmodul 3: Förstå orsak & verkan - mäta & analysera del 2 3 dagar

 • Kvalitativ rotorsaksanalys med 7 + 7 QMT
 • Korrelations- och regressionsanalys
 • Stratifiering av data
 • ANOVA
 • DoE – ”Design of experiment”
 • Brainstorming - Innovation & nytänkande
 • Fastställa rotorsaker och Identifiera lösningsförslag
 • Kartläggning av processer & värdeflöden del 2 – skapa ett framtida läge
 • Fastställa rotorsaker och Identifiera lösningsförslag
 • Riskanalys
 • Styra mot mål och resultat
 • Examination/prov

Utbildningsmodul 4: Förändringsledning och förändringsledarskap 3 dagar

 • Förändringsledning & Förändringsledarskap
 • Motstånd i förändring
 • Modell för förändringsledning
 • Roller, skapa förändringsambassadörer
 • Jag som förändringsledare
 • Analys av förutsättningar för förändring
 • Ledarskap i Förändringskurvan
 • Kraften i delaktighet
 • Strukturella hinder och skapa incitament
 • Ägarskap och eget ansvarstagande
 • Att komma förbi begränsande tankar
 • Coaching, skapa motivation
 • Kommunikationsverktyg
 • Mäta och följa upp
 • Applicera kunskapen på en verklig förändring
 • Personlig handlingsplan

Projektpresentation & Certifiering 1 dag

 • Projektpresentation / Examination
 • Certifieringsceremoni
 • Framtiden som Black Belt i Six Sigma
 • Avslutning med coaching & feedback

Information

 • Längd: 13 dagar
 • Pris: 61 500 kr
Göteborg
 • 17 okt - 6 mar 2023
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Relaterade utbildningar

Six Sigma Yellow Belt

Utbildningen ger dig som deltagare de grundläggande kunskaper som krävs för att driva ett metodiskt förbättringsarbete med stöd av Six Sigma.

Six Sigma Green Belt

Utbildningen ger dig detaljerad kunskap om de verktyg och arbetssätt som används inom Six Sigma och hur de appliceras i verkligheten.

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf