Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 14 dagar
 • Pris: 61 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 23 mar - 30 sep 2020
Göteborg
 • 7 okt - 31 mar 2020

Six Sigma Black Belt

Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Möjligen är du förbättringsledare, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare som har ambitioner att fördjupa din kunskaper inom projektledning med Six Sigma som förbättringsmetodik.

Utbildningen kommer utrusta dig med avancerade kunskaper inom projektledning, problemorientering, kartläggning, statistisk och kvalitativ analys, samt förändringledning där du efter avklarad utbildning förväntas vara drivande och ta en ledande roll inom förbättringsarbetet på ditt företag. Utbildningen kräver tidigare certifierad kompetens inom Six Sigma motsvarande Green Belt-nivå, antingen via CANEA, eller någon utav CANEA godkänd utbildningsleverantör*.

*Efter avklarad kurs med godkänt resultat erhålles en CANEA-certifiering i Six Sigma. Kravspecifikationen för att erhålla certifikat i Six Sigma Green Belt/Black belt motsvarar den globala riktlinje för innehåll och kompetensnivå definierad av American Society for Quality, ASQ.

Aktuella utbildningsdatum Göteborg: Block 1 startar den 7-9/10 2019 och det sista blocket för utbildningen kommer att ligga i 31 mars 2020.

Block 1: 7-9/10 2019
DMAIC recap/Programintroduktion/skapa förutsättning för förändring

Block 2: 11-13/11 2019
Projektledning, finns fler datum och möjlighet att istället gå Leda komplexa projekt

Block 3: 2-5/12 2019
Avancerad statistisk analys

Block 4: 8-10/1 2020
Förändringsledning och förändringsledarskap, finns fler datum

Block 5: 31/3 2020
Presentation och Certifiering

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Möjligen är du förbättringsledare, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare som har ambitioner att fördjupa din kunskaper inom Projektledning med förbättringsmetodik. Utbildningen kommer utrusta dig med avancerade kunskaper inom projektledning, problemorientering, kartläggning, statistisk och kvalitativ analys, samt förändringledning där du efter avklarad utbildning förväntas vara drivande och ta en ledande roll inom förbättringsarbetet på ditt företag.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver tidigare certifierad kompetens inom Six Sigma motsvarande Green Belt-nivå, antingen via CANEA, eller någon utav CANEA godkänd utbildningsleverantör.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att överföra avancerad kunskap inom Six Sigma som förbättringskoncept och hur det kan appliceras i verkligheten. Målet är att ge dig avancerad kunskap och insikt i de verktyg och arbetssätt som används inom konceptet, samt gedigen kunskap om hur de appliceras genom att du som deltagare utöver deltagande på teoretiska genomgångar förväntas genomföra ett projekt med godkänt resultat och omfattning

Övrig information

Deltagarna förväntas vid kursstart ha ett identifierat problem/förbättringsområde från sin verksamhet för praktisk tillämning under utbildningen. Projektet som drivs av kursdeltagaren inom utbildningen ska vid måluppfyllnad ha potential att generera minst 1 MSEK i årlig besparing för deltagarens verksamhet. Vid avklarad kurs med godkänt test samt projektredovisning erhålls ett CANEA Six Sigma Black Belt certifikat.

Information

 • Längd: 14 dagar
 • Pris: 61 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 23 mar - 30 sep 2020
Göteborg
 • 7 okt - 31 mar 2020

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Fakta om Six Sigma Black Belt

Program

Utbildningsmodul 1: Introduktion/DMAIC repetition/Förberedelser och uppstart av förändringsprojekt 3 dagar

 • Programintroduktion
 • Presentation av deltagare/projekt
 • Rollen som Black Belt i Six Sigma
 • Strategi och verksamhetsutveckling
 • Mål/nyckeltal/KPI:er
 • DMAIC repetition
 • Förstå och kvantifiera ”Cost of Poor Quality”
 • Kvantifiera Business case
 • Förstå och kommunicera behovet av förändring
 • Retorik
 • Hantera intressenter
 • Förbereda en förändring
 • Kartläggning och utveckling av processer & värdeflöden
 • Uppstart och planering av datainsamling

Utbildningsmodul 2: Projektledning 3 dagar

 • Introduktion till projektledning
 • Projektlivscykel och projektmodeller
 • Start av projekt
 • Framgångsrika projekt
 • Projektorganisation
 • Projektomfattning
 • Tidsplanering
 • Resurshantering
 • Teamwork
 • Riskhantering
 • Övervakning & styrning
 • Överlämning och avslut
 • Examination/prov

Utbildningsmodul 3: Avancerad statistisk & kvalitativ analys 4 dagar

 • Olika former av data
 • Normalitet i data
 • MSA & Guage R&R
 • Proportionstest & konfidensintervall
 • Kapabilitetsanalys- och duglighetstester
 • Shift & drift
 • Statistisk processtyrning (SPC)
 • Grafisk analys
 • Kvalitativ rotorsaksanalys med 7 + 7 QMT
 • Stratifiering av data
 • Korrelations- och regressionsanalys
 • ANOVA
 • DoE
 • Hypothesis testing
 • Examination/prov

Utbildningsmodul 4: Förändringsledning och förändringsledarskap 3 dagar

 • Introduktion
 • Förändringsledning & Förändringsledarskap
 • Motstånd i förändring
 • Modell för förändringsledning
 • Roller, vilka ska göra vad och skapa förändringsambassadörer
 • Jag som förändringsledare
 • Analys av förutsättningar för förändring
 • Ledarskap i Förändringskurvan
 • Kraften i delaktighet
 • Strukturella hinder och skapa incitament
 • Ägarskap och eget ansvarstagande
 • Att komma förbi begränsande tankar
 • Coaching, skapa motivation
 • Kommunikationsverktyg för förändringsledare
 • Mäta och följa upp
 • Applicera kunskapen på en verklig förändring
 • Personlig handlingsplan

Projekt Presentation & Certifiering 1 dag

 • Projektpresentation/Examination
 • Certifieringsceremoni
 • Framtiden som Black Belt i Six Sigma

Information

 • Längd: 14 dagar
 • Pris: 61 500 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 23 mar - 30 sep 2020
Göteborg
 • 7 okt - 31 mar 2020


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf