six sigma black belt, reducera kvalitetsbristkostnader

Six Sigma Black Belt

Certifiering/Diplomering Six Sigma

Utbildningen ger dig avancerad kunskap inom Six Sigma, samt insikter om vad som krävs för att driva komplexa förändringar som påverkar hela organisationer.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
13 dagar

Pris fysisk utbildning:
63 400 kr. (ex. moms)

    Anmäl ditt intresse för kommande kurstillfällen – hos oss, online eller på plats hos er.

Berättigar till
Vid avklarad kurs med godkänt test samt projektredovisning erhålls ett CANEA Six Sigma Black Belt certifikat. 104 PDU-poäng

Innehåll

Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, skapa bestående förändringar och mätbara resultat.

Utbildningen ger dig även kunskap inom områden som projektledning, problemorientering, kartläggning, statistisk och kvalitativ analys. Efter avslutad utbildning förväntas du kunna anta en drivande och ledande roll inom förbättringsarbetet på ditt företag.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i din organisations förbättringsarbete. Deltagare har ofta roller som förbättringsledare, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare och vill fördjupa sina kunskaper inom projektledning med förbättringsmetodik.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver tidigare certifierad kompetens inom Six Sigma motsvarande Green Belt-nivå, antingen via CANEA, eller någon utav CANEA godkänd utbildningsleverantör. Läs mer om vår utbildning ”Six Sigma Green Belt”.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig som deltagare avancerade kunskaper inom Six Sigma, samt insikter om vad som krävs för att driva komplexa förändringar som påverkar hela organisationer.

Övrig information

Deltagarna förväntas vid kursstart ha ett identifierat problem eller förbättringsområde från sin verksamhet för praktisk tillämning under utbildningen. Projektet som drivs av kursdeltagaren inom utbildningen skall vid måluppfyllnad ha potential att generera minst 1 MSEK i årlig besparing för deltagarens organisation.

Vid avklarad kurs med godkänt test samt projektredovisning erhålls ett CANEA Six Sigma Black Belt certifikat.

Aktuella utbildningsdatum, observera att du måste närvara vid alla tillfällen:

Stockholm:    

Modul 1  27-29 November 2023

Modul 2  8-10 Januari 2024

Modul 3  5-7 Februari 2024

Modul 4  4-6  Mars 2024

Modul 5  29 April 2024

Program

13 dagar

Boka utbildning

Six Sigma Black Belt

Längd: 13 dagar

Pris fysisk utbildning: 63 400 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället