Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 13 dagar
 • Pris: 61 500 kr
Göteborg
 • 28 mar - 25 aug 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Six Sigma Black Belt

Förbättringsarbete är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra, och på längre sikt ett villkor för överlevnad. Koncept och metodik som skapar förståelse och guidar medarbetare till rätt fakta och beslutsunderlag är en viktig del för att lyckas.

Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, skapa bestående förändringar och mätbara resultat.

Utbildningen kommer utrusta dig med avancerade kunskaper inom projektledning, problemorientering, kartläggning, statistisk och kvalitativ analys, samt förändringledning där du efter avklarad utbildning förväntas vara drivande och ta en ledande roll inom förbättringsarbetet på ditt företag. Utbildningen kräver tidigare certifierad kompetens inom Six Sigma motsvarande Green Belt-nivå, antingen via CANEA, eller någon utav CANEA godkänd utbildningsleverantör*.

*Efter avklarad kurs med godkänt resultat erhålles en CANEA-certifiering i Six Sigma. Kravspecifikationen för att erhålla certifikat i Six Sigma Green Belt/Black belt motsvarar den globala riktlinje för innehåll och kompetensnivå definierad av American Society for Quality, ASQ.

Aktuella utbildningsdatum, observera att du måste närvara vid samtliga steg:​

Göteborg:
Block 1: 28-30 mars 2021
Block 2: 25-27 april 2021
Block 3: 1-3 juni 2021
Block 4: 8-10 juni 2021
Block 5: 25 augusti 2021

Erbjudande! Gå både Green Belt och Black Belt inom en 12 månadersperiod - få 10 500 SEK i rabatt. Gäller vid bokning via telefon: 010-459 00 11

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete. Möjligen är du förbättringsledare, projektledare, process- eller verksamhetsutvecklare som har ambitioner att fördjupa dina kunskaper inom Projektledning med förbättringsmetodik.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver tidigare certifierad kompetens inom Six Sigma motsvarande Green Belt-nivå, antingen via CANEA, eller någon utav CANEA godkänd utbildningsleverantör.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att ge dig som deltagare avancerade kunskaper inom Six Sigma, samt insikter om vad som krävs för att driva komplexa förändringar som påverkar hela organisationer, och där målet är att efter avslutad utbildning med påvisad duglighet i praktisk tillämning erhålla en CANEA certifiering i Six Sigma Black Belt.

Övrig information

Deltagarna förväntas vid kursstart ha ett identifierat problem/förbättringsområde från sin verksamhet för praktisk tillämning under utbildningen. Projektet som drivs av kursdeltagaren inom utbildningen skall vid måluppfyllnad ha potential att generera minst 1 MSEK i årlig besparing för deltagarens verksamhet.

Vid avklarad kurs med godkänt test samt projektredovisning erhålls ett CANEA Six Sigma Black Belt certifikat.

Erbjudande till dig som går både Green Belt och Black Belt inom en 12 månadersperiod - få 10 500 SEK i rabatt!

Information

 • Längd: 13 dagar
 • Pris: 61 500 kr
Göteborg
 • 28 mar - 25 aug 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Six Sigma Black Belt

Program

Utbildningsmodul 1: Introduktion / Uppstart av förändringsprojekt 3 dagar

 • Programintroduktion
 • Presentation av deltagare / projekt
 • Rollen som Black Belt i Six Sigma
 • Strategi och verksamhetsutveckling
 • Mål / nyckeltal / KPI:er
 • DMAIC repetition
 • ”Design for Six Sigma”
 • Förstå och kvantifiera kvalitetsbristkostnader
 • Kvantifiera Business case
 • Förstå och kommunicera behovet av förändring
 • Retorik
 • Hantera intressenter
 • Skapa team
 • Förbereda en förändring
 • Projektstyrning
 • Uppstart och planering av datainsamling

Utbildningsmodul 2: Förstå nuläget - mäta & analysera del 1 3 dagar

 • Kartläggning av processer & värdeflöden del 1
 • Förstå olika former av data
 • Normalitetstest i data
 • Grafisk analys
 • MSA & Gauge R&R
 • Statistisk processtyrning (SPC)
 • Kapabilitetsanalys- och duglighetstester
 • Förstå Shift & drift
 • Hypotes-test
 • Proportionstest & konfidensintervall

Utbildningsmodul 3: Förstå orsak & verkan - mäta & analysera del 2 3 dagar

 • Kvalitativ rotorsaksanalys med 7 + 7 QMT
 • Korrelations- och regressionsanalys
 • Stratifiering av data
 • ANOVA
 • DoE – ”Design of experiment”
 • Brainstorming - Innovation & nytänkande
 • Fastställa rotorsaker och Identifiera lösningsförslag
 • Kartläggning av processer & värdeflöden del 2 – skapa ett framtida läge
 • Fastställa rotorsaker och Identifiera lösningsförslag
 • Riskanalys
 • Styra mot mål och resultat
 • Examination/prov

Utbildningsmodul 4: Förändringsledning och förändringsledarskap 3 dagar

 • Förändringsledning & Förändringsledarskap
 • Motstånd i förändring
 • Modell för förändringsledning
 • Roller, skapa förändringsambassadörer
 • Jag som förändringsledare
 • Analys av förutsättningar för förändring
 • Ledarskap i Förändringskurvan
 • Kraften i delaktighet
 • Strukturella hinder och skapa incitament
 • Ägarskap och eget ansvarstagande
 • Att komma förbi begränsande tankar
 • Coaching, skapa motivation
 • Kommunikationsverktyg
 • Mäta och följa upp
 • Applicera kunskapen på en verklig förändring
 • Personlig handlingsplan

Projektpresentation & Certifiering 1 dag

 • Projektpresentation / Examination
 • Certifieringsceremoni
 • Framtiden som Black Belt i Six Sigma
 • Avslutning med coaching & feedback

Information

 • Längd: 13 dagar
 • Pris: 61 500 kr
Göteborg
 • 28 mar - 25 aug 2022
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf