Hoppa till huvudinnehåll

Se till att kartan stämmer med verkligheten

CANEA Process gör det enkelt att hålla verksamhetens processbeskrivningar tillgängliga – och aktuella.
Att se är att förstå

Visualisering skapar förståelse för organisationens processer, aktiviteter, ansvar och informationsflöden hos alla medarbetare.

Levande processer

Att kartlägga arbetssätten och samtidigt göra det enkelt att uppdatera lägger grunden för ständiga förbättringar av processerna.

Skapa en helhet

Genom att länka ihop dokument, information och verktyg med klickbara processkartor skapas ett intuitivt och heltäckande ledningssystem.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg

Visa och dela processer

CANEA Process är ett processverktyg där du kan modellera och dela verksamhetens processer i ett lättanvänt grafiskt webbgränssnitt. Genom att länka ihop helheten, processtrukturer och kopplade dokument till processerna skapas en grafisk navigering för alla att ta del av och samverka kring.

Enkelt att hålla processerna levande

CANEA Process är ett processhanteringssystem designat för att sällananvändare snabbt och enkelt skall kunna göra förändringar i processkartorna. Ett intuitivt gränssnitt gör det lätt att hålla processerna levande och aktuella.

Vi använder CANEA Process

Hundratals organisationer inom många olika branscher har visat oss sitt förtroende. Läs om några av våra kunder här.

Strömsholmen effektiviserar sin globala verksamhet med CANEA ONE

Strömsholmen har en komplex, global organisation och tillverkande verksamhet i Sverige, Kina och USA. Tack vare CANEA ONE har Strömsholmen ett processorienterat, integrerat och levande verksamhetssystem med tydligare struktur med versionshantering och ett användarvänligt system där medarbetarna hittar information snabbare.

Brogren Industries lyfte med nytt ledningssystem

Brogren Industries saknade styrning av sina dokument och behövde skapa ordning och reda. CANEA Document blev lösningen som har funkat så pass bra att samarbetet med oss på CANEA har utökats ytterligare.

SUEZ Recycling får bättre utfall från avfall med CANEA ONE

SUEZ Recycling har sedan 2007 använt CANEA ONE som stöd för sitt ledningssystem med stor framgång. Systemet valdes då det på alla punkter uppfyllde de krav SUEZ Recycling ställde på användarvänlighet, tillgänglighet och flexibilitet.

Funktioner

Webbaserad och smart lösning för processmodellering som är väl anpassad för kartläggning av verksamhetsprocesser.
functions

Modellera processer

CANEA Process låter er skapa processmodeller på ett mycket enkelt sätt. Funktioner för expressmodellering i kombination med dra-och-släpp gör det möjligt att skapa färdiga modeller med ett par klick.

Länka till en helhet

Skapa dynamiska länkar mellan processer för att bygga en hierarkisk och klickbar struktur med huvudprocess, delprocesser och aktivitetsscheman. Det går enkelt att länka till dokument, vyer och annan information direkt från modellerna.

Publicera information

Alla processmodeller versionshanteras, följer bestämda remissflöden och publiceras när de är godkända. Utse processansvarig och koppla andra sökbara egenskaper till processmodellerna. Möjlighet finns för behöriga användare att studera tidigare versioner och processhistorik.

Skapa en helhetsbild

Systemet visar varje process och delprocess i en dashboard där medarbetaren får en överblick över processen, tillhörande dokument och ärenden samt pågående dialog i den sociala strömmen. Navigatorn skapar struktur och gör det lätt att hitta i processhierarkin.

Valfria symboler

Skapa egendefinierade symbolbibliotek efter behov, såsom exempelvis Value Stream Mapping eller mer Lean-inriktade modeller. Administrera biblioteken direkt från webbläsaren. Det går även att skapa klickbara organisationsscheman, fabrikslayouter eller andra grafiska objekt efter önskemål.

BPMN-stöd

BPMN är en internationell notation från OMG för grafisk beskrivning av olika steg, sekvenser och information i en process. Process har inbyggt stöd för symboler och logik som beskrivs i denna notation.

Exportera processer

Exportera processmodeller från systemet. Funktioner för export till olika bildformat och XML för inläsning i andra system.

"Vi hade tyvärr hamnat i ett läge där kartan och verkligheten inte längre stämde överens. Arbetssätten hade utvecklats i verksamheten, men det dokumenterade arbetssättet och processbeskrivningarna hängde inte med och var dåligt kända bland många av medarbetarna. Vi behövde därför se över både innehållet i ledningssystemet och underlätta för framtida användning med ett effektivare IT-stöd. Valet föll på CANEA!"

Stina Enesjö, Business Excellence Manager, AkzoNobel Decorative Coating

Användningsområden

Vi har levererat effektiva IT-lösningar för att skapa ökad lönsamhet och nöjdare kunder åt våra uppdragsgivare sedan 1997. Kombinationen av flexibla produkter och erfarna konsulter är vår framgångsfaktor för lösningar med många användningsområden!

Processmodellering

För att kunna utveckla verksamhetens processer behöver vi förstå dem! Läs mer om identifikation, modellering, implementering och kommunikation kring processer.

Ledningssystem

Ledningssystem - huvudvärk eller en huvudsak? Läs mer om hur våra IT-lösningar skapar goda förutsättningar för ett processorienterat, integrerat och levande ledningssystem.

Processutveckling

Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och för att belysa var värde skapas i organisationen.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg