Tillbaka
Brogren Industries lyfte med nytt ledningssystem

 

Brogren Industries saknade styrning av sina dokument och behövde skapa ordning och reda. CANEA Document blev lösningen som har funkat så pass bra att samarbetet med oss på CANEA har utökats ytterligare.

Bakgrund och behov

Brogren Industries har idag spetskompetens och uppfyller alla de hårt ställda kvalitetskrav som finns för att få leverera till flygindustrin, med kunder som GKN Aerospace, Siemens Turbomachinery, Parker Hannifin, Rosemount, Presens AS m.fl.

För att komma hit krävdes till att börja med en certifiering mot standarden AS 9100, vilket i sin tur krävde ett väl fungerande dokumentationssystem. I detta arbete tog Brogren Industries initialt hjälp av CANEA, men samarbetet skulle visa sig bli mycket större än så.

Brogren Industries har sina rötter i den svenska verkstadsindustrin, tidigare som LB:s Mekaniska Verkstad. De har byggt upp en TIG-svets och lasersvetsavdelning som möter kraven i ISO 3834-2 och har även byggt ut lokaler, utbildat operatörer och uppgraderat maskinparken. Under denna femårsperiod har Brogren Industries växt från 50 till 100 anställda.

"Från början saknade vi på Brogren Industries styrning av våra dokument. Alla la beskrivande dokument på olika ställen och vi hade problem att hitta rätt dokument när vi väl behövde dem. Efter ett mailutskick från CANEA om dokumenthantering gick vår dåvarande ekonomi- och kvalitetsansvarige på ett IT-seminarium som CANEA anordnade. Informationen togs med hit till Brogrens och vi kände att CANEA Document erbjöd det vi behövde för att skapa ordning och reda bland våra dokument", säger kvalitetschefen Fredrik Olofsson.

Införande och samarbetet med CANEA

CANEA Document köptes in tidigt 2010 och Brogren Industries fick en genomgång av systemet. Samtidigt började förberedelserna för certifiering mot flygindustrin och AS 9100. De gjorde själva en GAP-analys som mer eller mindre tvingade dem att göra om sitt system, som var kvalificerat mot ISO 9001 där de såg brister i både spårbarhet och processer för att leva upp till de hårt ställda kraven. Här kände Brogren Industries att extern hjälp behövdes för att lära sig mer kring processhantering. Med hjälp av konsulter fån CANEA fick de lära sig processtänk kring simbanor och huvudprocesskartor. Via workshops skapades deras huvudprocesskarta och de har själva arbetat mycket internt mellan workshoptillfällena, tagit fram rutiner och mallar inför nästa möte med CANEA.

"Den hjälpen vi fick av CANEA var så stimulerande att vi valde att fortsätta med deras hjälp även i arbetet med våra delprocesser. Till slut, efter ca ett år, kunde Brogrens nya verksamhetsledningssystem lanseras i maj 2011. Under hela arbetet har CANEA levererat det som utlovats, och hållit sina deadlines" säger Fredrik.

Parallellt med Brogren Industries processarbete har CANEA utbildat personalen och hjälpt till med certifieringen, mot AS 9100. CANEA har hjälpt Brogren Industries med att bygga upp och anpassa de nya IT-systemen (förutom CANEA Document så används CANEA Workflow för ärendehantering och CANEA Process för processmodellering) så de passar verksamheten och de kraven Brogren Industries har ställda på sig.

"Jag ser en stor fördel i att vi kunnat hitta så mycket kunskap samlat hos samma leverantör. CANEA har verkligen lärt känna Brogrens och vi har kunnat använda samma kontaktperson hos CANEA för alla våra frågor. CANEA har stor kompetens inom både IT, management och utbildningar. CANEA genomsyras av en kreativitet och kompetens som fångat upp våra problemställningar, även när vi knappt vetat själva vad vi frågat efter. När vi nu gör om processerna för att passa vår nya större organisation, kan vi själva sätta upp ärendeflöden och skapa villkor för dokumenten. När behovet uppstår kommer det vara självklart för oss att ta fortsatt hjälp av CANEA", avslutar Fredrik.

 

"Den hjälpen vi fick av CANEA var så stimulerande att vi valde att fortsätta med deras hjälp även i arbetet med våra delprocesser. Till slut, efter ca ett år, kunde Brogrens nya verksamhetsledningssystem lanseras i maj 2011. Under hela arbetet har CANEA levererat det som utlovats, och hållit sina deadlines"

Fredrik Olofsson, Brogren Industries

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.