Tillbaka
Strömsholmen effektiviserar sin globala verksamhet med CANEA ONE

 

Strömsholmen har en komplex, global organisation och tillverkande verksamhet i Sverige, Kina och USA. Tack vare CANEA ONE har Strömsholmen ett processorienterat, integrerat och levande verksamhetssystem med tydligare struktur med versionshantering och ett användarvänligt system där medarbetarna hittar information snabbare.

Strömsholmen arbetar med utveckling och tillverkning av gasfjädrar och gashydrauliska system för pressverktyg och tunga terränggående fordon. Med en komplex global organisation och tillverkande verksamhet i Sverige, Kina och USA samt behov av att möta och uppfylla kraven i olika standarder krävs ett väl fungerande IT-stöd. CANEA ONE blev lösningen och Strömsholmen har med systemet fått ett processorienterat, integrerat och levande verksamhetssystem. Nu finns en tydligare struktur med versionshantering och ett användarvänligt system där medarbetarna hittar information snabbare.

Strömsholmen är en processorienterad verksamhet certifierad mot ISO 9001, ISO 14001 samt AQAP för den militära sektorn. De ser även över arbetet att certifiera sig mot den nya arbetsmiljöstandarden ISO 45001. I sin verksamhet i Sverige, Kina och USA använder de CANEA ONE för att tillgängliggöra processbeskrivningar och kan enkelt se hur arbetsflöden och olika delar påverkar varandra. Med tydliga, grafiska flöden och processer har det blivit mycket lättare att ha ett levande verksamhetssystem.

"CANEA ONE är en naturlig del av organisationen och verksamhetssystemet är under införande även i USA och Kina. Genom att hålla ihop allt i ett och samma system täcker vi alla krav och stödjer standarderna. Vi arbetar med processkartor och processägare och följer upp alla processer med statusrapporter i regelbundna möten. Tack vare CANEA ONE har vi påbörjat resan med att komma bort från avdelningstänket och kan jobba över organisatoriska gränser och därmed fokusera på verksamheten", berättar Torbjörn Sundbrandt, System & Environment Administrator inom Strömsholmen.

CANEA ONE erbjuder tydlig funktionalitet
Systemet är väl inarbetat i Sverige, medan det påbörjade införandet i Kina samt USA beräknas ge ett lyft i dokumentationshanteringen. Torbjörn, som även gått CANEAs utbildning inom Internrevision med fokus på processer, har varit på plats i USA för att stötta i konfigureringen av systemet och supportar nu både Kina och USA från sin kontorsplats i Sverige.
"I USA hade de arbetat i en mappstruktur tidigare, men nu har jag hjälpt dem att konfigurera systemet och visat hur enkelt det är att kontrollera styrningen med hjälp av CANEA ONE. Jag tycker att systemet är lättarbetat och har en bra logik med ett intuitivt gränssnitt – när man har förstått det är det väldigt enkelt att använda. Det finns en tydlig funktionalitet och jag har utbildat ett flertal medarbetare internt och därefter fått igång användandet av systemet!"

Ett levande verksamhetsstöd som ständigt förbättras
Att CANEA ONE erbjuder en hög flexibilitet ger en enorm trygghet i det dagliga arbetet. Tack vare dokumenthanteringen är det lätt att koppla filer till processer, vilket har lett till att informationen är lättillgänglig. Därmed har det blivit ett viktigt stöd för de som arbetar med processen eftersom det varit lätt att koppla endast nödvändiga och relevanta dokument till den. Alla saker finns samlade och det har blivit enklare att arbeta med versionshantering och uppdatera med aktuella dokument.
"Vi har fått en bra helhetssyn var vi befinner oss. Genom regelbundna möten rapporterar vi hur det går och vårt fokus ligger nu på att arbeta mer med och utveckla ärendehanteringen. Det ger en bra överblick över bland annat revisionsavvikelser som vi följer upp på ledningsgruppsnivå för att säkerställa att korrigerande åtgärder får den effekt som vi räknat med. Det gör att vi har ett levande verksamhetsstöd som ständigt förbättras. Jag ser också en utveckling i att använda läskvittenser och distributionslistor samt tester, en spännande funktionalitet i systemet!"

CANEA ONE har lett till ökad kvalitetssäkring
Ärendehanteringen effektiviserar även Strömsholmens verksamhet då systemet ger en bra överblick över aktuell status. CANEA ONE har ökat kvalitetssäkringen och det är byggt och anpassat för verksamheten. Strömsholmen arbetar också med att koppla på mål och KPI:er till sina processer och aktiviteter. Med uppföljningar där de tittar på hur det går får de en tydlig överblick var insatser behövs och vilka aktiviteter som går mindre bra och därmed behöver utvecklas.
"Det är en spännande resa att målsätta sina processer och samtidigt få det att fungera tillsammans med relevanta mål på avdelningsnivå, ett arbete som fortfarande pågår. Vi gör processuppföljningar tertialvis med processägare där ledningsgruppen tar del av och ger feedback på status och uppföljning. Även medarbetarna börjar allt mer upptäcka enkelheten i att använda systemet och hur smidigt det går att söka dokument eller hitta kopplingar till olika processer. Det blir helt enkelt tydligare för alla som arbetar i verksamheten när de vet var de ska hämta instruktioner eller annat material. På så sätt har CANEA ONE blivit ett nödvändigt stöd i hela vår verksamhet," avslutar Torbjörn.

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.