Hoppa till huvudinnehåll

Vår arbetskultur

Vi jobbar med stjärnor och vi arbetar ständigt med utveckling på CANEA. Det handlar såklart om att utveckla företaget för framgång, men även att du som medarbetare utvecklas, både individuellt och på gruppnivå för att vara i framkant och trivas i din roll.

Därför ser vi gärna att du går våra egna eller externa utbildningar, beroende på vilken roll du har. Vi har utvecklingssamtal där du får en individuell plan att arbeta efter och vi erbjuder mentorskap så att du snabbt ska komma in i verksamheten. Vi genomför också årliga medarbetarundersökningar för att se hur vi kan förbättras och få dig att trivas ännu bättre hos oss. Nedan presenterar vi några värderingar som vi jobbar efter.

Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter och välkända kunder inom olika branscher. På CANEA har alla frihet under ansvar med goda möjligheter att påverka sitt arbete.

Utvecklingsmöjligheter
Vi erbjuder såväl personlig kompetensutveckling som utveckling på gruppnivå och ordnar teamdagar samt gemensamma konferenser. Eftersom du jobbar med de bästa breddar du din kompetens genom ständigt lärande och mentorskap. Och självklart är dina uppdrag utmanande och intressanta med variation av kunder och branscher.

Stolta medarbetare
Våra medarbetarundersökningar visar att alla känner en stolthet över att jobba på CANEA. Kanske beror det på att det både går bra för oss - och att vi alla bidrar till framgången!

Professionella kollegor
Vi engagerar oss och är ambitiösa i allt vi gör. Vi jobbar i ett prestigelöst klimat där vi har högt i tak och där vi ser till att jobbet är kul! Vi har en familjär stämning där vi tar hand om och utvecklar varandra.

Innovativa
Vi vidareutvecklar oss ständigt och uppmuntrar en kreativ miljö för att ligga i framkant när det gäller våra produkter och tjänster.

Attraktivt läge
Våra kontor ligger centralt både i Stockholm och Göteborg. I Stockholm ligger Blekholmstorget ett stenkast från Centralen och i Göteborg tar du dig smidigt från Stenpiren.

Trygghet och struktur
Vi är kompetenta, effektiva, pedagogiska, initiativtagande och korrekta samt har en hög integritet. Vi stödjer, visar omtanke och utvecklar varandra och kunden.

Stabilt tillväxtföretag
Vi har en unik och efterfrågad tjänste- och produktportfölj som vi samlat ihop under våra 20 år i branschen. Vi har ett gott rykte på marknaden och arbetar med tydliga mål och leveranser