Tillbaka
Sahlgrenska utvecklar medarbetare och patientflöden tillsammans med CANEA

Verksamhetsutvecklare inom Sahlgrenska har till uppgift att utmana och stödja Sahlgrenskas (SU) enskilda vårdområden, ca 55 stycken. Ett antal vårdområden har med deras stöd övergått till att optimera patientflödet istället för att enbart optimera resurserna. Då har man uppnått betydande förbättringar för patienten, personalen, outputen och med det kortat vårdkön.    

Sahlgrenska ville därför erbjuda fler vårdområden att genomföra liknande utveckling. Men för det krävs fler interna kompetenser som har den kunskapen. Utmaningen var att på så kort tid som möjligt utbilda och träna verksamhetsutvecklare till att kunna stödja intresserade vårdområden på utvecklingsresan. 

CANEAs upplägg och insats

Efter en utvärdering av lämplig parter föll valet på CANEA som har utfört liknande uppdrag med att utbilda och träna uppdragsgivarens interna verksamhetsutvecklare till att bli fullfjädrade inom flödesdrivet förbättringsarbete.

 

Åtta verksamhetsutvecklare genomgick CANEAs koncept Train2Result. 

  • Teoretisk utbildning inom Lean, Six Sigma mm
  • Praktisk träning i olika metoder och verktyg
  • Träna planering av förbättringsarbete
  • Planera utvalda verkliga förbättringsarbete
  • Med stöd starta upp och genomföra förbättringsprojektet fram till uppnått resultat och målsatta förbättringar 

Resultat

  • Subakut kranskärlsröntgen (delflöde hjärtinfarkt) – Kortad ledtid från 72 till 24 timmar gav patienten snabbare livsnödvändig vård och frigjorde kritiska resurser.
  • Lungtransplantation – Effektivisering av lång och resurskrävande eftervård.
  • Cancergenetisk mottagning – Effektivisering kortade vårdkön.
  • Läkemedelsförsörjningen från VGR till sjukhusen. Balansering av flödet genom nya arbetssätt resulterade i minskat resursbehov.
  • Akutmottagningen – Test av olika arbetssätt för att korta väntetiden för akutpatienter gav uppslag till förbättringar.


Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem med bättre möjligheter att realisera strategin och öka lönsamheten.