Tillbaka
Slussgården arbetade fram ny strategi

Slussgården har arbetat fram en ny strategi och nya affärsplaner. För att nå framgång i arbetet tog de hjälp av CANEA.

Resultatet: en tydligare organisation där ledningsgruppen och styrelsen har en samsyn på hur verksamheten ska bedrivas framöver. ”Våra huvudvägvisare har brutits ned i mer konkreta mål än tidigare och vi har en tydlig plan för vad de innebär och hur vi ska uppnå dem”, berättar Karina Lööw, verksamhetsutvecklare inom Slussgården, som ägs av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. karina_loowDe levererar fastighetsägande och förvaltning samt service inom konferens och kontorsnära tjänster. När det var dags att uppdatera strategin ville man ha hjälp att bygga upp en ny strategi med tydligare vägledning hur verksamheten ska bedrivas, tydligare mål och samsyn mellan ledningsgrupp och styrelse.
– För oss är det viktigt att det är ledningsgruppen och styrelsen som äger och tar fram strategin själva, vilket påverkar förmågan att förstå strategin och exekvera den fullt ut. Vi hjälper däremot till och skapar en struktur för arbetet att ta fram strategin, höjer kompetensen hos alla involverade, driver processen framåt och utmanar genom frågor och frågeställningar. Det gör bland annat vi genom att hålla workshops och utbildning, säger Kennet Larsson, seniorkonsult på CANEA.

Ny strategi med hjälp av
övningar och erfarna konsulter

CANEAs konsulter inledde arbetet med att göra individuella intervjuer och drev därefter på arbetet och planerade projektet.
– Det har varit en stor fördel att ha en oberoende facilitator som hjälper till att hålla en demokratisk samtalston och ser till att vi arbetar strukturerat. Med hjälp av praktiska övningar både i grupp och individuellt kunde styrelse och ledningsgrupp komma fram till en gemensam vision. En ytterligare fördel för oss har varit att ha en erfaren konsult som kan jämföra med andra branscher och hur de jobbat fram strategier och affärsplaner. CANEAs konsulter är väldigt behagliga människor att jobba med, det har varit lättsamt och trevligt och de har lyckats sätta sig in i olika roller, säger Karina.

Redo för framtiden med
nya konkreta mål och tydliga vägvisare

För Slussgården har konsultinsatsen inneburit att ledningsgrupp och styrelse arbetat fram en strategi och vision inför framtiden med en tydlig riktning och nya mål som tydliga vägvisare.
– Vi har arbetat med strategin och tagit fram affärsplaner som klubbats och nu ska implementeras i hela organisationen. Nu kan vi fokusera på att paketera våra tjänster på ett skräddarsytt och behovsbaserat sätt gentemot våra kunder. Ledningsgruppen och styrelsen har en samsyn hur verksamheten ska bedrivas framöver. Våra huvudvägvisare har brutits ned i mindre och mer konkreta mål än tidigare och vi har en tydlig plan för vad de innebär och hur vi ska uppnå dem, avslutar Karina.

 

 

CANEAs konsulter är väldigt behagliga människor att jobba med, det har varit lättsamt och trevligt och de har lyckats sätta sig in i olika roller.

Karina Lööw, verksamhetsutvecklare, Slussgården