Hoppa till huvudinnehåll

Förbättringsarbete

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

För att kunna sätta mål och vara säker på att de går att nå behöver alla verksamheter effektiva och pålitliga arbetssätt för förbättringar. Sådana arbetssätt kännetecknas av engagemang, tydlig struktur och högt tempo.

Förbättringsarbete ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem och används även ofta som verktyg inom Förändringsledning och Projektledning.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad innebär förbättringsarbete?

Vårt tillvägagångssätt har inspirerats från Toyota där man utvecklar verksamhet och medarbetare genom Kaizen och Kaikaku, som står för ständig och radikal förbättring. Eftersom det bygger på personalens engagemang måste det vara tydligt vad som ska uppnås och varför. Därför inriktas förbättringsarbetet mot tydliga mål som alla motiveras av.

Vad är Kaizen?

Kaizen står för ständig förbättring. Det innebär att oupphörligen leta efter och genomföra förbättringar. Tanken är att många små förbättringar ska ge stora resultat. Om inte detta finns på plats är risken istället stor att verksamheten gradvis försämras. Nackdelen med Kaizen är dock att det kan ta lång tid innan man ser tydliga resultat.

Vad är Kaikaku?

Kaikaku betyder radikal förbättring, vilket kräver större insatser och mer planering än vad Kaizen gör. Detta gör att Kaizen och Kaikaku är två arbetssätt som kompletterar varandra på så vis att ständig förbättring blir en kultur som genomsyrar den dagliga verksamheten, samtidigt som förbättringsprojekt tar hand om större förändringar som kräver mer planering, styrning och koordinering.

Genom att kombinera ständig och radikal förbättring uppnås konkurrensavgörande utveckling.

Hur lyckas man med förbättringsarbetet?

Vi hjälper er med att etablera ett systematiskt förbättringsarbete som ger mätbara resultat på både kort och lång sikt. Att utforma utveckling och implementering som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt:

Vår metodik

Vi bidrar med metoder, verktyg, erfarenhet, motivation och driv. Upplägget är utformat så att det ger hög involvering redan från start vilket skapar engagemang för att lösa problem.

Första fasen handlar om att genom fakta skapa en plattform för att förankra uppfattningen om att något måste göras. I andra fasen testas arbetssätten för Kaizen och Kaikaku i ett pilotområde för att i tredje fasen säkerställa att arbetssätt och resultat kan spridas till fler områden i fas fyra. I femte fasen säkerställs att detta lever vidare och ständigt utvecklas. I projektet används verktyg och metoder från Lean och Six Sigma.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare

Anlita oss för förbättringsarbete

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid event, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

förbättringsarbete, kaizen

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss