Hoppa till huvudinnehåll

Lean

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Genom Lean får ni en effektiv verksamhet där medarbetarna engageras i att skapa värde åt kunderna. Detta ger minskade kostnader, ökade intäkter, lägre risker samt nöjdare kunder och medarbetare.

Lean ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem och används även ofta som verktyg inom Förändringsledning och Projektledning.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

lean-konsult, konsult lean, lean verktyg, lean projektledningVad är Lean?

Lean som koncept innehåller allt från värderingar och filosofi till metoder och verktyg, som rätt använda kan innebära stora förbättringar av en verksamhets resultat. För att lyckas med Lean inom sin verksamhet behöver Lean-arbetet anpassas utifrån verksamhetens egna behov och förutsättningar. Lean handlar om att ha synsätt och arbetssätt i verksamheten som skapar värde för kunden. Det är det värdeskapande som ska fokuseras på och optimeras, medan det icke värdeskapande ska ifrågasättas och minimeras. Konceptet kan åskådliggöras med hjälp av ett Lean-hus:

Lean passar inte bara i produktion

Lean har länge varit ett välbeprövat koncept för att skapa effektivitet i företags tillverkningsprocesser, men metoden är inte begränsad till en produktionsmiljö. Principerna appliceras idag framgångsrikt även på tjänsteföretag och andra typer av verksamheter såsom administration (Lean Administration), sjukvård (Lean Healthcare), produktutveckling (Lean Product Development).

Vad krävs för att lyckas med Lean?

Arbetet med Lean kan ge fantastiska resultat i form av exempelvis kortare ledtider, mindre lagerbindning, minskade kassationer och reklamationer, som allt ger bättre ekonomiskt resultat och stärkt konkurrenskraft.

Det finns dock inga genvägar. Det krävs att både kulturen i verksamheten och arbetssätten går hand i hand och i riktning mot det värdeskapande och mot de mål som verksamheten satt upp. Det är ett arbete som tar tid, och det krävs framförallt ett väl genomtänkt arbete i dessa områden:

  • Att strategi och mål är tydligt definierade och kommunicerade. Det behövs en röd tråd mellan de förändringar ni vill göra för att nå era långsiktiga mål, och de val av vägar i Lean-arbetet ni vill gå.
  • Att ledarna har en tydlig bild över vad Lean innebär och hur de ska arbeta med det inom sin verksamhet. Detta sätter kulturen i verksamheten.
  • Att Lean-arbete är anpassat utifrån den specifika verksamheten. Det betyder att val av verktyg och arbetssätt utgår från vad verksamheten vill uppnå och vad som skapar värde hos just er.
  • Uthållighet! Det här är långsiktigt, det tar tid att ändra kultur. Ledningens efterfrågan av arbetssätt och resultat samt dess förmåga att föregå med gott exempel är också avgörande.

Ett vanligt missförstånd är att Lean är en verktygslåda där man kan plocka ut passande verktyg som ger snabba resultat. Det hade nästan varit för bra för att vara sant och det fungerar inte så. Det är också en fälla att grotta ner sig i verktygslådan. Det finns stora risker att man missar de mjuka värdena i Lean-arbetet som leder till den så viktiga kulturförändringen.

Hur kommer man igång med Lean?

Att utforma uppstart och implementering som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt. Detta görs tillsammans och kan exempelvis se ut så här:

Vår metodik

Genom att börja med en analys av verksamhetens flöden kan man göra en prioritering över vad man får störst effekter av att börja med. För att alla ska ha en gemensam grund att utgå från är det lämpligt att därefter köra utbildningar för ledning och medarbetare.

Baserat på analysen används sedan verktyg och arbetssätt från Lean för att åstadkomma förbättringar, exempelvis:

För att hålla en jämn takt i den operativa verksamheten och i förbättringsarbetet rekommenderas att börja med dagliga korta möten ståendes vid en whiteboard. Detta ger en gedigen uppstart av Lean och ett utgångsläge att fortsätta utvecklas från. Här kan du läsa mer om vad man bör tänka på vid implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare.

Anlita våra konsulter inom Lean

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss och anlita en lean-konsult är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

Se vår film om Lean-utbildning

.

lean, lean-konsult

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss