Hoppa till huvudinnehåll

Ledarutveckling

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vi på CANEA arbetar med utveckling av ledning och ledare i större strategiska initiativ, i avgränsade specifika uppdrag samt i våra uppskattade öppna utbildningar. Vår styrka är att vi i våra uppdrag tillsammans med våra kunder använder beprövade metoder för att beskriva de kritiska förmågor som kommer att ha störst påverkan på verksamhetens framgång. Förmågor som vi sedan genom verksamhetsnära pedagogiska metoder utvecklar genom praktisk träning och personlig utveckling. Våra konsulters erfarenheter från olika chefstjänster och uppdrag från olika branscher tillför ofta nya givande perspektiv för en positiv utvecklingsprocess för deltagarna i programmen, och för verksamheten.


Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Ledarutveckling ingår i CANEAs kompetensområde Ledarskap. Vi ser störst effekt av vårt arbete med att utveckla ledning och ledarskap när det sker parallellt och integrerat med exempelvis kulturförflyttning, ökat självledarskap, strategiarbete eller utveckling av verksamhetens effektivitet.

Företagets ledare har genom sina beteenden, sin kommunikation och sin förståelse för samspelet mellan verksamhetens strukturer och ledarkultur en direkt avgörande påverkan på engagemang och uppnådda resultat.

Vad är ledarutveckling?

Ledarutveckling handlar om att kombinera personlig utveckling, där man som ledare blir medveten om egna drivkrafter, och hur man uppfattas av sin omgivning, med träning i relevanta modeller och metoder. Detta för att i samverkan med verksamhetens strategi utveckla ett tryggt, närvarande och medvetet ledarskap. Då kan man som ledare utveckla förutsättningar för ett högt engagemang från medarbetarna och önskade resultat i verksamheten.

Hur lyckas man med ledarutveckling?

För att lyckas med ledarutveckling krävs att man är överens om vilka förmågor som främst kommer att vara avgörande hos ledarna, att träningen kopplas till egen verklighet, att man tar hänsyn till och har förståelse för individernas drivkrafter, samt mäter och följer upp önskade beteenden och effekter kopplat till de mål och resultat man har för utvecklingen som sådan.

Erfarenheten och förmågan hos programledaren att facilitera en effektiv lärprocess där deltagarna såväl utmanas som får det stöd de har behov av, är så klart en avgörande framgångsfaktor.

ledarutveckling modell

Vår metodik

Ledarutveckling sker ofta inom ramen för ett program, där vi initialt genom workshop med ledningen eller motsvarande beskriver de effekter som skall nås och vilka kritiska beteenden hos ledarna som behöver utvecklas eller stärkas. Allt för att fånga de behov som har störst påverkan för den aktuella verksamheten och situationen.

Utifrån önskade beteenden designar vi sedan en lärprocess utifrån principen 70-20-10 vilket ställer krav på deltagarna, men även deltagarnas verksamhet i att skapa förutsättningar och stöd för lärande i egen arbetssituation. Ofta använder vi digitala verktyg som stöd och styrning i lärprocessen för att hela tiden säkerställa önskad utveckling. Självklart är lärpass i grupp ofta en viktig komponent, där man under trygga former får träna, testa och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och våra erfarna lärare. Kommunikation, målstyrning, gruppdynamik, transformerande ledarskap mm. Listan kan göras lång med tänkbart innehåll, men utgår alltid från vad är det vi ska utveckla och med vilken pedagogik och metod gör vi det på bästa sätt utifrån deltagarnas egna resurser och erfarenhet.

Att synliggöra beroenden mellan ledarskap, befintliga strukturer som ex organisation och styrmodeller, samt kulturella aspekter som ex normer och beslutsfattande är även det viktigt och leder ofta till en parallell utveckling och justering av exempelvis enstaka processer, för att ge goda förutsättningar till ökad förmåga att agera i sin ledarroll.

I samband med ledarutveckling i gruppform är det mycket effektivt att stödja deltagarna med individuell coaching, samt strukturerade uppföljningar med egen chef. Något vi gärna ser är en tydlig del i den lärprocess vi tillsammans designar.

Kännetecknande för våra upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, teoretiska inspel baserat på best practise samt forskning, vilket sammantaget ger effektiva diskussioner, personligt engagemang och produktiva workshops.

Intresserad av att diskutera ett samarbete?

Ett första steg är att ta kontakt med någon av våra konsultsäljare. Våra säljare har gedigen erfarenhet och brukar börja med att be er berätta om era mål, utmaningar och behov. Tillsammans för ni sedan en dialog om vilken typ av upplägg kring koncept, metodik och konsulttjänst som passar er bäst. Vill ni veta mer om ledningsgruppsutveckling är ni även välkommen att kontakta en av våra experter.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss