Hoppa till huvudinnehåll

Six Sigma

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Six Sigma har haft stora framgångar hos olika organisationer med påtagliga förbättringar, vinster och stabilare processer som resultat. För att lyckas med Six Sigma krävs det förståelse, disciplin och kunskap om verktygen och modellerna som används inom konceptet.

Six Sigma ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är Six Sigma?

Idag lämnas det inget utrymme för misstag. Man måste ständigt komma på nya sätt att möta kundernas behov. Six Sigma är ett strukturerat arbetssätt som ofta genomförs i projektform för att lösa identifierade problem och ge en beständig nytta över tid. Man kan säga att det finns sex teman som genomsyrar konceptet i Six Sigma:

 • Genuint fokus på kunden.
 • Data- och faktadriven organisation.
 • Det är i processerna det händer.
 • Proaktivitet.
 • Samarbete över organisationsgränser.
 • Sträva efter perfektion.

Six Sigma har även tydliga organisatoriska roller som ska stödja arbetet mot ett lyckat resultat.

Hur lyckas man med Six Sigma?

Att utforma utveckling och implementering som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt. En vanligt förekommande metodik inom Six Sigmas är DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve och Control.

DMAIC

 • Define – Definiera uppgiften och kartlägg situationen.
 • Measure – Uppgiften ska mätas för att ge möjligheter att analysera grundorsaker så beslut senare kan baseras på fakta.
 • Analyze – Analys av de mätdata som insamlats i fasen Measure med statistiska hjälpmedel. Analysen omvandlar magkänslor, förutfattade meningar och gissningar till faktabaserade grundorsaker.
 • Improve – Generera, utvärdera, välj, testa och implementera lösningar till de kända grundorsakerna.
 • Control – Övervaka förbättringen för att validera effekten. Det tar ofta 6-12 månader för att påvisa beständig nytta över tid.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare.

Anlita oss för Six Sigma

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid Six Sigma är bland annat att konsulterna bidrar med:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss