workshop kurs, workshop utbildning

Förbereda och leda workshop

Projektledning

Lär dig att skapa och genomföra engagerande workshoppar som ger resultat och hur du hanterar kniviga situationer som kan uppstå. Vi ger dig en uppsättning metoder, verktyg och tips för att på bästa sätt förbereda och genomföra effektiva workshoppar.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
1 dag

Pris:
8 500 kr. (ex. moms)

 • Stockholm

  6 feb 2025

 • Göteborg

  31 okt

Berättigar till
8 PDU-poäng

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom allt från vad en workshop är till hur du förbereder och planerar workshoppen med olika typer av aktiviteter. Vi går även igenom hur du i rollen som befrämjare leder en workshop och diskussion framgångsrikt mot ett önskat mål. För att du ska kunna ta till dig kunskapen på ett effektivt sätt varvar vi teorin med praktiska övningar, aktiviteter och diskussioner.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Denna workshop utbildning vänder sig främst till dig som arbetar med någon form av verksamhetsutveckling, kompetensutveckling, projektledning eller verksamhetsledning och som vill använda workshops som ett kraftfullt och flexibelt verktyg.

Vilka förkunskaper krävs?

Det finns inga särskilda förkunskapskrav även om det är en fördel om du tidigare hållit i workshops eller arbetsmöten i någon form.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att öka din förmåga att utforma och leda workshops. Du kommer efter utbildningen ha en tydlig bild av hur du skapar engagerande workshops och du får även konkreta metoder och tips hur du genomför workshops och hanterar kniviga situationer.

Övrig information

Denna workshop kurs strävar efter att ha en hög intensitet och interaktivitet och varvar föreläsningar, diskussionsuppgifter, småaktiviteter och grupparbeten.

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning!

Program

1 dag

Dag 1
09:00 - 18:00
 • Inlärning – Kunskapsförmedling
 • Mötesformer
 • Vad är en workshop?
 • När är workshop-formen lämplig?
 • Vilka typer av workshops finns det?
 • Hur ser en bra workshop-process ut?
 • Metod för att utifrån önskad effekt strukturera och utforma workshops
 • Analysera deltagarna
 • Samla information inför en workshop
 • Förbereda deltagarna
 • Att välja rätt aktivitetstyp
 • Exempelaktiviteter
 • Tips och verktyg
 • Tidplan
 • Agenda och aktiviteter för workshop
 • Välja rätt lokal och placering
 • Riskanalys
 • Individen, gruppen och du själv
 • Starta rätt
 • Använda språket kreativt
 • Introducera övningar
 • Hur fungerar ett möte egentligen?
 • Att leda grupper och diskussioner effektivt mot mål
 • Återrapportering från grupparbete
 • Skapa, samla och strukturera information
 • Hantera kniviga situationer
 • Avsluta workshopen
 • Efter workshopen - utvärdering

 

Authorized_Training_Partner

Authorized Training Partner

CANEA är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
8.0 PDUs. Technical: 3.0, Leadership: 2.0, Strategic: 3.0

Boka utbildning

Förbereda och leda workshop

Längd: 1 dag

Pris: 8 500 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället