Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 14 100 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 21 nov - 22 nov 2019
 • 14 maj - 15 maj 2020
Göteborg
 • 5 mar - 6 mar 2020

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

I denna utbildning görs en genomgång av skillnaderna och tilläggen i ISO 14001 och ISO 45001 jämfört med ISO 9001. Grunderna i lagstiftning inom yttre och inre miljö gås igenom inklusive AFS 2001:1. Viktiga saker att tänka på vid revision, bl a hur man säkerställer lagefterlevnad.

För vem?

Utbildningen vänder sig främst till dig som är kvalitetsrevisorer som även ska revidera ledningssystem för miljö och arbetsmiljö. Även personer med kvalitets- eller miljöansvar, skyddsombud och andra har nytta av denna utbildning.

Vilka förkunskaper krävs?

För att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt förutsätts erfarenhet av kvalitetsrevision och kvalitetsarbete enligt kraven i ISO 9001:2015. Du som inte kan kvalitetsrevision går först utbildningen "Internrevision – ISO 9001". Du som behöver uppdatera dig gällande nyheterna i nya ISO 9001:2015 går först utbildningen ISO 9001: grundkurs.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Du får även en orientering om svensk lagstiftning inom miljö och arbetsmiljö samt kunskap om hur man genomför integrerade revisioner av ledningssystemför kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 14 100 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 21 nov - 22 nov 2019
 • 14 maj - 15 maj 2020
Göteborg
 • 5 mar - 6 mar 2020

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Fakta om Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion till integrerade revisioner
 • Hållbar utveckling & Miljöutmaningar
 • Identifiering av miljöpåverkan - Miljöutredning
 • Praktikfall: Företags miljöpåverkan
 • Genomgång ISO 14001 och praktikfall Hitta i ISO 14001
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Sammanfattning dag 1
 • Allmänt om arbetsmiljö
 • Genomgång ISO 45001 och praktikfall Hitta i ISO 45001
 • Lagkraven i ISO 14001 och ISO 45001
 • Miljölagstiftning – lagstiftningens uppbyggnad
 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – AFS 2001:1
 • Repetition av revisionens flöde
 • Dokumentation av revision
 • Prov
 • Avslutning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 14 100 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 21 nov - 22 nov 2019
 • 14 maj - 15 maj 2020
Göteborg
 • 5 mar - 6 mar 2020


Programbeskrivning

Ladda ner PDF


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

Läs mer

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

Läs mer

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion

Detta är en avancerad CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1770 som påbyggnad på en revisionsledarutbildning. Den innehåller miljöledningssystem, ISO 14001 och revisionsmetodik. Framför allt får du träna på revision i ett omfattande och realistiskt praktikfall.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf