Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 14 900 kr
Stockholm
 • 8 dec - 9 dec
Online
 • 9 mar - 10 mar 2023 (13 900 kr)
Göteborg
 • 13 okt - 14 okt
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I denna utbildning görs en genomgång av skillnaderna och tilläggen i ISO 14001 och ISO 45001 jämfört med ISO 9001.

Vi går igenom grunderna i lagstiftning inom miljö och arbetsmiljö samt tar upp ett antal viktiga saker att tänka på vid revision, bland annat hur du säkerställer lagefterlevnad.

För vem?

Utbildningen vänder sig främst till dig som är kvalitetsrevisorer som även ska revidera ledningssystem för miljö och arbetsmiljö. Även personer med kvalitets- eller miljöansvar, skyddsombud och andra har nytta av denna utbildning.

Vilka förkunskaper krävs?

För att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt förutsätts erfarenhet av kvalitetsrevision och kvalitetsarbete enligt kraven i ISO 9001:2015. Du som inte har kunskaper inom kvalitetsrevision bör först gå kursen "Internrevision – ISO 9001" och du som behöver uppdatera dina kunskaper gällande nyheterna i nya ISO 9001:2015 bör först gå utbildningen ”ISO 9001: grundkurs”.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Du får även en orientering om svensk lagstiftning inom miljö och arbetsmiljö samt kunskap om hur du genomför integrerade revisioner av ledningssystemför kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Övrig information

Många företag som skickar sina medarbetare på utbildning hos oss anlitar även våra konsulter, både i projekt och för interna utbildningar. Läs mer om våra konsulttjänster inom arbetsmiljö.

Läs mer om utbildningen och de metoder som tas upp genom att ladda ner programbeskrivningen.

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 14 900 kr
Stockholm
 • 8 dec - 9 dec
Online
 • 9 mar - 10 mar 2023 (13 900 kr)
Göteborg
 • 13 okt - 14 okt
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion till integrerade revisioner
 • Allmänt om miljö och arbetsmiljö
 • Kaffe
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete–AFS 2001:1
 • Standardkrav ISO 14001 och ISO 45001 (Kap 4-5)
 • Praktikfall 1a Hitta i ISO 14001 och ISO 45001
 • Lunch
 • Hållbar utveckling& Miljöutmaningar
 • Identifiering aven organisations miljöpåverkan -
 • ”Miljöutredning”
 • Praktikfall: Företags miljöpåverkan
 • Kaffe
 • Forts. ISO 14001 och ISO 45001 (Kap 6)
 • Praktikfall Identifiera arbetsmiljörisker
 • Avslutning dag 1

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Sammanfattning dag 1
 • Praktikfall 1b Hitta i ISO 14001 och ISO 45001
 • Lagkrav i ISO 14001 och ISO 45001
 • Miljö-och arbetsmiljölagstiftning –lagstiftningens
 • uppbyggnad
 • Kaffe
 • Forts. ISO 14001 och ISO 45001 (Kap 7-8)
 • Lunch
 • Praktikfall 1c Hitta i ISO 14001 och ISO 45001
 • Forts. ISO 14001 och ISO 45001 (Kap 9-10)
 • Kaffe
 • Repetition av revisionens flöde
 • Dokumentation av revision
 • Prov
 • Avslutning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 14 900 kr
Stockholm
 • 8 dec - 9 dec
Online
 • 9 mar - 10 mar 2023 (13 900 kr)
Göteborg
 • 13 okt - 14 okt
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige.

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion

Detta är en avancerad IRCA-certifierad utbildning som syftar till att ge dig som deltagare kunskapen som krävs för att bli certifierad revisionsledare för miljöledningssystem.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf