utbildning miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

Arbetsmiljö Miljö Revision Ledningssystem

Denna utbildning har vi tagit fram för dig som vill fördjupa din kunskap när det gäller ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
2 dagar

Pris:
15 900 kr. (ex. moms)

  • Stockholm

    13 jun – 14 jun

    22 aug – 23 aug

    16 jan – 17 jan 2025

  • Göteborg

    17 okt – 18 okt

Berättigar till
-

Innehåll

Det blir allt vanligare med integrerade revisioner av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I denna utbildning görs en genomgång av skillnaderna och tilläggen i ISO 14001 och ISO 45001 jämfört med ISO 9001. Vi går igenom grunderna för lagstiftningen inom miljö och arbetsmiljö samt tar upp ett antal viktiga saker att tänka på vid revision, bland annat hur du säkerställer lagefterlevnad.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig främst till dig som är kvalitetsrevisorer som även ska revidera ledningssystem för miljö och arbetsmiljö. Även personer med kvalitets- eller miljöansvar, skyddsombud och andra har nytta av denna utbildning.

Vilka förkunskaper krävs?

För att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt förutsätts erfarenhet av kvalitetsrevision och kvalitetsarbete enligt kraven i ISO 9001:2015. Du som inte har kunskaper inom kvalitetsrevision bör först gå kursen "Internrevision – ISO 9001" och du som behöver uppdatera dina kunskaper gällande nyheterna i nya ISO 9001:2015 bör först gå utbildningen ”ISO 9001: grundkurs”.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskap om arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001. Du får även en orientering om svensk lagstiftning inom miljö och arbetsmiljö samt kunskap om hur du genomför integrerade revisioner av ledningssystemför kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Övrig information

Många företag som skickar sina medarbetare på utbildning hos oss anlitar även våra konsulter, både i projekt och för interna utbildningar. Läs mer om våra konsulttjänster inom arbetsmiljö.

Läs mer om utbildningen och de metoder som tas upp genom att ladda ner programbeskrivningen.

Program

2 dagar

Boka utbildning

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

Längd: 2 dagar

Pris: 15 900 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället