Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Online
 • 13 jan - 14 jan 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Leda och förbättra processer

Utbildningen riktar sig till dig som vill få ut mer av dina processer genom att förstå hur processorganisationen kan användas som grund för att leda och förbättra processer.

Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och kritiska gränssnitt, samt att belysa var någonstans värde skapas i organisationen.

För vem?

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är processägare, kvalitetsledare stabsspecialist eller ledande befattningshavare som vill utveckla ditt praktiska kunnande om att leda processer, driva förbättringar, analysera processbristkostnader och lyckas med implementeringen processerna.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen förutsätter att processbegreppet är känt hos dig som deltagare.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig en konkret och detaljerad kunskap om processledning och hur vi får våra processer att fungera i praktiken. Vidare presenteras hur man styr processerna genom relevanta, kundfokuserade mål för att visa hur man systematiskt kan arbeta med processförbättring genom metoder för identifiering, mätning, analys, rapportering och åtgärdande av felprestationer.

Övrigt

Vi är godkända av PMI som Registrated Education Provider – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng: 16 för PMP/PgMP.

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Online
 • 13 jan - 14 jan 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Leda och förbättra processer

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Grundläggande synsätt
 • Att leda processer - rollen som processägare
 • Processorganisationen
 • Praktikfall: Linje org vs. Processorg
 • Mål och mätningar
 • Praktikfall: Processmål
 • Identifiera processbrister
 • Processanalys
 • Praktikfall: Processbrister
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 16:30

 • Praktikfall: Processbrister, redovisning
 • Kvalitetsbristkostnader
 • Praktikfall: Kvalitetsbristkostnader
 • Business Process Reengineering
 • Praktikfall: BPR
 • Benchmarking
 • Integrering med kunders och leverantörers processer
 • Processer och IT
 • Implementering, mänskligt beteende och förändringsanalys
 • Praktikfall: Förändringsanalys
 • Praktikfall: Implementering
 • Repetition och avslutning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 500 kr. (ex. moms)
Online
 • 13 jan - 14 jan 2021


Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Det bästa med kursen är att teorin kompletteras med praktikfall så att man direkt kan träna sig i de nya metoderna! På ett lättförståeligt sätt tar man till sig verktygen och hur de fungerar i verkligheten.

Patrik Alexanderson, Customer Assistant, Spectra Precisions


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

Denna utbildning går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem.

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf