utbildning-ledningssystem-informationssakerhet-i-praktiken

Ledningssystem för
informationssäkerhet
i praktiken

Informationssäkerhet

I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
3 dagar

Pris:
19 400 kr. (ex. moms)

 • Göteborg

  2 dec – 4 dec

 • Stockholm

  11 sep – 13 sep

Berättigar till
-

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhet eller ansvarar för att organisationen lever upp till specificerade krav inom detta område.

Utgångspunkten är den internationella standarden ISO/IEC 27001 och relaterade standarder i ISO 27000 serien. Våra erfarna managementkonsulter och informationssäkerhetsexperter går igenom relevant teori och många praktiska exempel från verkliga projekt. I kreativa och roliga praktikfall får du öva på viktiga moment och diskussionsuppgifter hjälper till att reda ut viktiga frågeställningar.

Denna kurs förutsätter att deltagaren har god allmän kännedom om informationssäkerhet samt standarden ISO/IEC 27001. Vår introduktionskurs till informationssäkerhet ger tillräckliga förkunskapskrav.

Utbildningen levereras i digitalt format genom vår toppmoderna plattform och studio för digital utbildning.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Kursen vänder sig till dig som arbetar med informationssäkerhet eller ansvarar för att organisationen lever upp till specificerade krav inom detta område.

Vilka förkunskaper krävs?

Denna kurs förutsätter att deltagaren har god allmän kännedom om informationssäkerhet samt standarden ISO/IEC 27001. Vår introduktionskurs till informationssäkerhet ger tillräckliga förkunskapskrav.

Syfte och mål

I denna intensiva utbildning lär du dig hur man utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet.

Efter avslutad kurs ska deltagaren ha en bättre förståelse kring:

 • Förstå och kunna förklara begreppet informationssäkerhet
 • Kunskap kring hot, sårbarheter och risker kopplade till informationssäkerhet
 • Kunskap om tankesätt, struktur och innehåll för ISO/IEC 27001
 • Kunskap och färdighet att förstå och tillämpa kraven i ISO/IEC 27001
 • Kunskap om olika typer av informationssäkerhetsåtgärder som kan tillämpas
 • Kunskap kring riskanalys och val av informationssäkerhetsåtgärder
 • Kunskap kring dokumentation som krävs för ett ledningssystem för informationssäkerhet samt metoder och verktyg för framtagning av dokumentation
 • Kunskap kring förvaltande organisation och ledningsprocess för ledningssystem för informationssäkerhet
 • Detaljerad kunskap kring upplägg och genomförande av projekt för att upprätta och införa ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO/IEC 27001
Kursupplägg

Våra erfarna managementkonsulter och informationssäkerhetsexperter går igenom relevant teori och många praktiska exempel från verkliga projekt. I kreativa och roliga praktikfall får du öva på viktiga moment och diskussionsuppgifter hjälper till att reda ut viktiga frågeställningar.

Program

1 dag

Boka utbildning

Ledningssystem för
informationssäkerhet
i praktiken

Längd: 3 dagar

Pris: 19 400 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället