Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 800 kr
Stockholm
 • 19 okt - 21 okt
 • 13 mar - 15 mar 2023
Online
 • 14 dec - 16 dec (17 300 kr)
 • 3 apr - 5 apr 2023 (17 300 kr)
Göteborg
 • 29 aug - 31 aug
 • 1 feb - 3 feb 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001

Utbildningen ger dig en förståelse för grunderna i kvalitets och miljöarbete samt hur standarderna ISO 9001 och ISO 14001 kan användas för att bygga och utveckla ett väl fungerade ledningssystem.

I denna utbildning ges en förståelse för hur kraven kan tolkas, uppfyllas och skapa ett verkligt värde för organisationen. Vi behandlar processorientering och andra viktiga metoder samt förklarar nyttan av ett integrerat ledningssystem och hur det kan bidra till bättre lönsamhet.

Efter avslutad utbildning ska du kunna hitta i standarden, förstå syftet med respektive kravelement och ha exempel på verktyg för att uppfylla kraven. Under utbildning varvas teori med praktiska övningar för att främja inlärning och för att kunskapen ska vara lättare att applicera i er organisation.

För Vem?

Utbildningen riktar sig till dig som vill ha en praktisk förståelse för ISO 9001:2015 och 14001:2015 och lära dig använda standarderna som hjälpmedel för att bygga och utveckla ledningssystem som skapar verklig affärsnytta.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inte Inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du ska få en förståelse för grunderna i kvalitets och miljöarbete samt hur standarderna ISO 9001 och ISO 14001 kan användas för att bygga och utveckla ett väl fungerade ledningssystem.

Övrig information

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 ingår i kurspriset. Vi har ledningsystem utbildning deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 800 kr
Stockholm
 • 19 okt - 21 okt
 • 13 mar - 15 mar 2023
Online
 • 14 dec - 16 dec (17 300 kr)
 • 3 apr - 5 apr 2023 (17 300 kr)
Göteborg
 • 29 aug - 31 aug
 • 1 feb - 3 feb 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001

Program

Dag 1 09:00-18:00

 • Introduktion
 • Verksamhetsledning och strategi
 • Praktikfall: omvärldsanalys- och intressentanalys
 • Processorientering
 • Processkartläggning
 • Miljöaspekter, miljöpåverkan och miljömål
 • Kvalitetsmål och målstyrning
 • Praktikfall: miljöaspekter

Dag 2 08:00-17:00

 • Kraven i ISO 9001 och ISO 14001
 • Praktikfall 1a: Att bli bekant med ISO 9001 och ISO 14001
 • Forts. kraven i ISO 9001 och ISO 14001
 • Praktikfall: riskanalys
 • Forts. kraven i ISO 9001 och ISO 14001
 • Praktikfall 1b: Att bli bekant med ISO 9001 och ISO 14001

Dag 3 08:00-17:00

 • Kraven i ISO 9001 och ISO 14001
 • Praktikfall 1c: Att bli bekant med ISO 9001 och ISO 14001
 • Lagkraven i ISO 14001
 • Introduktion till miljölagstiftning
 • Förändringledning
 • Praktikfall: Förändringsledning
 • Mänskliga beteenden vid förändringsprojekt

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 800 kr
Stockholm
 • 19 okt - 21 okt
 • 13 mar - 15 mar 2023
Online
 • 14 dec - 16 dec (17 300 kr)
 • 3 apr - 5 apr 2023 (17 300 kr)
Göteborg
 • 29 aug - 31 aug
 • 1 feb - 3 feb 2023
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Utbildningen överträffade mina förväntningar. Trots tre hela dagar framför datorn så gick det jättebra. Det var ett intressant innehåll som presenterades av en kunnig och engagerande föreläsare som inspirerade hela gruppen. Det blev bra diskussioner och även gruppövningar fungerade utmärkt online.

Edit Cenusa, Quality Engineer, YIT Sverige AB

Relaterade utbildningar

ISO 9001 Grundkurs

Under utbildningen förklaras hur kvalitetssystem enligt ISO 9001 driver ständiga förbättringar samt vad kraven i standarden betyder i praktiken.

ISO 14001 - Miljöledningssystem i praktiken

Under utbildningen lär du dig att bygg upp ett fungerande miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf