Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 2 dec - 4 dec 2020
Malmö
 • 20 jan - 22 jan 2021
Göteborg
 • 26 okt - 28 okt 2020
 • 8 mar - 10 mar 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001

Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem är ett effektivt verktyg för att uppnå organisationens strategi och mål samt öka kundnöjdhet och miljöprestanda. De internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 visar hur detta kan uppnås.

De nya utgåvorna från 2015 är uppbyggda på liknande sätt och har många gemensamma delar. I denna utbildning ges en förståelse för hur kraven kan tolkas, uppfyllas och skapa ett verkligt värde för organisationen.

Processorientering och andra viktiga metoder behandlas. Utifrån vår långa erfarenhet ger vi förståelse för nyttan med ett integrerat ledningssystem och hur det kan bidra till bättre lönsamhet.

För Vem?

Kursen riktar sig till dig som vill ha en praktisk förståelse för innebörden i 9001:2015 och 14001:2015 och lära dig använda standarderna som hjälpmedel för att bygga och utveckla ledningssystem som skapar verklig affärsnytta.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs

Syfte och mål

Målet med kursen är att ge deltagarna en förståelse i grunderna i kvalitets och miljöarbete och hur standarderna kan användas som hjälpmedel för att bygga och utveckla ledningssystem. Deltagarna skall efter utbildningen kunna hitta i standarden, förstå syftet med respektive kravelement och ha exempel på verktyg för att uppfylla kraven. Föreläsningar och teorier varvas med praktiska övningar under kursen.

Övrig information

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 ingår i kurspriset. Vi har deltagit i arbetet med att utveckla den nya versionen av ISO 9001 som lanserades under 2015 och har djup expertkunskap inom området.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 2 dec - 4 dec 2020
Malmö
 • 20 jan - 22 jan 2021
Göteborg
 • 26 okt - 28 okt 2020
 • 8 mar - 10 mar 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001

Program

Dag 1 09:00-18:00

 • Introduktion till ledningssystem
 • Nyttan med ledningssystem
 • Att bygga ett processorienterat ledningssystem
 • En introduktion till ISO standarder för ledningssystem, ISO 9001 och ISO 14001
 • Ledningssystem och verksamhetens strategiska inriktning
 • Omvärldsanalys & intressentanalys
 • Hållbar utveckling och företagets miljöpåverkan
 • Processutveckling
 • Ledarskap för ledningssystem
 • Organisation, roller och ansvar

Dag 2 08:00-17:00

 • Risker och möjligheter
 • Miljöaspekter
 • Kvalitets och miljömål
 • Resurser och infrastruktur
 • Styrning och utveckling av kompetens och kompetenskrav
 • Hur skapa medvetenhet och engagemang?
 • Effektiv kommunikation kring ledningssystemet
 • Dokumentation och informationshantering
 • Styrning av verksamhetens affärsprocesser
 • Försäljning
 • Utveckling och styrning av projekt
 • Inköp
 • Produktion av varor och tjänster

Dag 3 08:00-17:00

 • Effektiva mätsystem
 • Interna revisioner
 • Att få ledningens genomgång att fungera
 • Ständiga förbättringar
 • Avvikelsehantering och korrigerande åtgärder på riktigt
 • Vad krävs för att få det att fungera i praktiken?
 • Utrullning av ett system i praktiken
 • Hur åstadkomma en förändring vid en implementering¨
 • Utmaningar och risker med att införa ledningssystem och hur de kan hanteras.
 • Förvaltning av systemet – organisation, roller och ansvar

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 2 dec - 4 dec 2020
Malmö
 • 20 jan - 22 jan 2021
Göteborg
 • 26 okt - 28 okt 2020
 • 8 mar - 10 mar 2021


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år


Relaterade utbildningar

Kursen tar upp de förväntade kommande ändringarna eftersom vi baserar kursen på standarderna som de ser ut just i ögonblicket.

ISO 9001 Grundkurs

Denna utbildning ger dig insikt i kopplingen mellan företagets strategi och ett väl fungerande ledningssystem.

Miljöledningssystem i praktiken - ISO 14001

Skaffa dig kunskap om vad ett miljöledningssystem är, vad som händer inom området och vad det praktiskt innebär för ditt företag.

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige. Detta är en CQI och IRCA-certifierad utbildning med ID 1769.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf