utbildning_prince2_foundation

PRINCE2® 7th edition Foundation

Projektledning Certifiering/Diplomering

PRINCE2 är en av världens mest använda standarder för projektledning och tillhandahåller en mer praktisk projektmodell och projektledningsmetodik än andra välkända ramverk.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
3 dagar

Pris:
19300 kr. (ex. moms)

    Anmäl ditt intresse för kommande kurstillfällen – hos oss, online eller på plats hos er.

Berättigar till
En godkänd examen på PRINCE2 Foundationnivå, vilket görs i samband med utbildningen. 24 PDU-poäng.

Innehåll

Utbildningen lär dig att använda standardens innehåll för att leverera framgångsrika projekt. Den består av ett antal teoripass och praktikfall, vilka tillsammans täcker in de principer, teman, processer och ledningsprodukter som ingår i PRINCE2.

Utbildningen ger också tillräckligt med kunskap i PRINCE2-metodik för att avlägga en godkänd examen på PRINCE2 Foundation-nivå, vilket görs i samband med utbildningen.

PRINCE2® is a registered trademark of AXELOS Limited. All rights reserved.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig först och främst till för dig som är projektledare men kan även med fördel gås av andra projektmedarbetare och chefer som behöver en djupare förståelse för deras roll i projektmiljön och viktiga arbetsmetoder inom projektledning.

Vilka förkunskaper krävs?

Vi rekommenderar att du som deltagare på denna utbildning har drivit eller deltagit i projekt samt tidigare genomfört en praktiskt inriktad projektledningsutbildning. Ifall du inte har det rekommenderar vi vår utbildning Projektledning innan du går vidare med en PRINCE2-certifiering.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du ska erhålla en PRINCE2-certifiering på Foundation-nivå. Detta betyder att du ska:

  • Kunna applicera de 7 styrande principerna som utgör grunden för PRINCE2 projektledningsmetodik.
  • Förstå och kunna hantera de 7 olika temana som beskriver de aspekter av projektledning som måste följas upp kontinuerligt och parallellt genom hela projektet.
  • Förstå de 7 olika processerna som ett projekt genomgår, från uppstart till avslut.
  • Kunna använda de olika checklistorna för aktiviteter och produkter.
  • Förstå ansvarsfördelningen mellan de olika rollerna i projektet.
  • Kunna anpassa metodiken till projektets speciella miljö och sammanhang.
Övrig information

Utbildningen avslutas med en tentamen som ger dig en PRINCE2-certifiering på den grundläggande Foundation nivån. Denna certifiering ger dig i sin tur en möjlighet till certifiering även på den mer avancerade Practitioner-nivån.

Utbildningsmaterialet består av en utbildningspärm där de olika föreläsningsmomenten finns dokumenterade, samt aktuell version av Prince2 boken.

Notera att utbildningsmaterialet är på engelska även om utbildningen ges på svenska. Anledningen till detta är att examinationen görs på engelska.

Uppdaterat paketpris:
Pris vid samtidig bokning för Foundation + Practitioner: 24 000 SEK inklusive två tentamensavgifter.

Hemuppgift

Hemuppgift Innan utbildningen ska du ha bekantat dig med PRINCE2-manualen ”Managing sucessful projects, 7th edition”.
Manualen skickas, tillsammans med ett självstudiematerial med hemuppgift, till dig minst 2 veckor före kursstart. En rekommendation är att
lägga cirka 20 timmar på självstudiematerialet. 

Vi är en ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) för PRINCE2® 7th edition, vilket innebär att vi som utbildningsleverantör blivit granskade av PeopleCert och uppfyller kriterierna för att få hålla utbildning och certifiera inom PRINCE2®.

Program

3 dagar

Utbildningen var väldigt bra! Trots att det var ett högt tempo med intensiva dagar tycker jag att man kände sig väldigt nöjd efter utbildningen! Jag kommer ha stor nytta av utbildningen när vi implementerar detta hos oss internt. Vi är ett globalt team, därför har vi valt Prince2 för att ha en gemensam grund att stå på.

prince2_ato-logo-2_1
Vi är en ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) för PRINCE2® 2017, vilket innebär att vi som utbildningsleverantör blivit granskade av PeopleCert och uppfyller kriterierna för att få hålla utbildning och certifiera inom PRINCE2®.

Boka utbildning

PRINCE2® 7th edition Foundation

Längd: 3 dagar

Pris: 19300 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället