Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 13 800 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 1 feb - 3 feb 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

PRINCE2® Foundation

PRINCE2 är en av världens mest använda projektledningsstandarder. PRINCE2 är också mer av praktisk projektmodell och projektledningsmetodik än andra välkända ramverk samt direkt applicerbar i din verklighet.

Denna utbildning ger dig kunskaperna att använda standardens innehåll för att leverera framgångsrika projekt! Utbildningen består av ett antal teoripass och ett antal praktikfall, vilka tillsammans täcker in de principer, teman, processer och ledningsprodukter som ingår i PRINCE2. Utbildningen fokuserar på PRINCE2-metodikens fyra integrerade delar: principer, teman, processer och projektmiljö.

Utbildningen ger dig tillräcklig kunskap i PRINCE2 projektledningsmetodik för att avlägga godkänd examen på PRINCE2 Foundation-nivå, vilket görs i samband med utbildningen.

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är projektledare. Den passar också för andra nyckelpersoner som är involverade i projekt t.ex. projektmedarbetare som kan ingå i ett projektledningsteam, eftersom teamet kan prestera bättre när alla medarbetarna har förståelse för ett projekts livscykel och för viktiga arbetsmetoder inom projektledning.

Även du som chef i en projektverksamhet har behållning av en bättre förståelse för hur ditt funktionsansvar passar in i projektmiljön. Du bör ha gått en praktiskt inriktad projektledningsutbildning för att fullt kunna tillgodogöra dig denna certifieringsutbildning.

Vilka förkunskaper krävs?

Eftersom denna utbildning syftar till en projektledarcertifiering rekommenderar vi att du har drivit eller deltagit i projekt samt tidigare genomfört en praktiskt inriktad projektledningsutbildning. Ifall du inte har det rekommenderar vi vår utbildning Projektledning innan du går vidare med PRINCE2-certifiering.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du ska erhålla en PRINCE2-certifiering på Foundation-nivå. Detta betyder att du ska:

 • Kunna applicera de 7 styrande principerna som utgör grunden för PRINCE2 projektledningsmetodik.
 • Förstå och kunna hantera de 7 olika temana som beskriver de aspekter av projektledning som måste följas upp kontinuerligt och parallellt genom hela projektet.
 • Förstå de 7 olika processerna som ett projekt genomgår, från uppstart till avslut.
 • Kunna använda de olika checklistorna för aktiviteter och produkter.
 • Förstå ansvarsfördelningen mellan de olika rollerna i projektet.
 • Kunna anpassa metodiken till projektets speciella miljö och sammanhang.

Övrig information

Utbildningen avslutas med en tentamen som ger dig en PRINCE2-certifiering på den grundläggande Foundation nivån. Denna certifiering ger dig i sin tur en möjlighet till certifiering även på den mer avancerade Practitioner-nivån.

Utbildningsmaterialet består av en utbildningspärm där de olika föreläsningsmomenten finns dokumenterade, samt aktuell version av Prince2 boken.

Notera att utbildningsmaterialet är på engelska även om utbildningen ges på svenska. Anledningen till detta är att examinationen görs på engelska.

Uppdaterat paketpris:
Pris vid samtidig bokning för Foundation + Practitioner: 24 000 SEK inklusive två tentamensavgifter.

Hemuppgift

Innan utbildningen ska du ha bekantat dig med PRINCE2-manualen ” Att leda Framgångsrika Projekt med PRINCE2.” Manualen skickas, tillsammans med ett självstudiematerial med hemuppgift, till dig minst 2 veckor före kursstart. En rekommendation är att
lägga cirka 20 timmar på självstudiematerialet.

Vi är en ackrediterad utbildningsorganisation (ATO) för PRINCE2® 2017, vilket innebär att vi som utbildningsleverantör blivit granskade av PeopleCert och uppfyller kriterierna för att få hålla utbildning och certifiera inom PRINCE2®.

Vi är godkända av PMI som "Registrated Education Provider" – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng:

 • 24 för Project Management Professional(PMP)®/Program Management Professional (PgMP)®, 2,25 för PMI-SP, Project Scheduling
 • 2,75 för PMI-RMP, Project Risk Management

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 13 800 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 1 feb - 3 feb 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om PRINCE2® Foundation

Program

Dag 1 08:00 - 17:30

 • Course Introduction
 • Introduction to PRINCE2
 • PRINCE2 Journey - an Overview
 • Process Starting up a project
 • Theme Organization
 • Theme Business case
 • Process Initiating a Project
 • Closing

Dag 2 08:00 - 17:30

 • Theme Risk
 • Theme Quality
 • Theme Plans
 • Theme Progress
 • Process Controlling a stage
 • Process Managing product delivery
 • Test Exam
 • Closing

Dag 3 08:00 - 17:00

 • Process Directing a project
 • Process Managing a stage boundary
 • Theme Change
 • Process Closing a project
 • Tailoring and adopting PRINCE2
 • Exam preparations
 • Foundation Exam
 • Closing – Questions - Discussions

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 13 800 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 1 feb - 3 feb 2021


Se vår film om projektlednings-utbildning!

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Utbildningen var väldigt bra! Trots att det var ett högt tempo med intensiva dagar tycker jag att man kände sig väldigt nöjd efter utbildningen! Jag kommer ha stor nytta av utbildningen när vi implementerar detta hos oss internt. Vi är ett globalt team, därför har vi valt Prince2 för att ha en gemensam grund att stå på.

Carina Gustafsson, Senior NPI Lead, Johnson Matthey


Andra har valt att också gå dessa utbildningar

Kursen tar upp de förväntade kommande ändringarna eftersom vi baserar kursen på standarderna som de ser ut just i ögonblicket.

PRINCE2® Practitioner

Denna påbyggnadsutbildning erbjuder dig en praktisk träning i hur PRINCE2-metodiken kan anpassas och tillämpas på olika typer av projekt. Practitioner är certifieringsnivån över PRINCE2 Foundation.

Leda komplexa projekt

Har du flerårig erfarenhet som projektledare, men vill skaffa dig nya insikter och fortsätta utvecklas i din roll? Om du tidigare utbildat dig inom grundläggande projektledning kan denna utbildning vara nästa steg för dig. Vi ger dig möjligheten att fördjupa dig i använda metoder och verktyg inom området samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap.

Leda människor i projekt

Utbildningen ger dig som projektledare en enastående möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf