Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 12 500 kr
Online
 • 15 sep - 16 sep
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Six Sigma Yellow Belt

Utbildningen ger dig som deltagare de grundläggande kunskaper som krävs för att driva ett metodiskt förbättringsarbete med stöd av Six Sigma.

Six Sigma är ett koncept som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Grundprincipen är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, bestående förändringar och mätbara resultat.

Denna utbildning ger en grundläggande förståelse och kunskap kring hur förbättringsarbete kan drivas med stöd av Six Sigma. Du kommer bland annat lära dig om grunderna inom metodiken DMAIC, begrepp inom förbättringsmetodik samt att identifiera rotorsaker till problem.

För Vem?

Utbildningen riktar sig till dig som vill börja ta en mer aktiv roll i verksamhetens förbättringsarbete, samt till dig som arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete och vill vässa dina kunskaper kring metodik och genomförande.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att skapa förståelse för hur Six Sigma används som förbättringsmetodik samt ge dig som deltagare de grundläggande kunskaper som krävs för att driva ett metodiskt förbättringsarbete.

Målet med utbildningen är att du efter genomförd utbildning ska kunna driva förbättringsarbete självständigt, samt kunna stödja större och mer komplexa förbättringsprojekt som drivs av Green- eller Black Belts inom Six Sigma.

Övrig information

Deltagarna förväntas tillämpa kunskapen inom Six Sigma i tilldelade praktiska case under utbildningen. Vid avklarad kurs med godkänt resultat erhålls ett CANEA Six Sigma Yellow Belt certifikat.

Se vår film om Lean-utbildning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 12 500 kr
Online
 • 15 sep - 16 sep
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Six Sigma Yellow Belt

Program

Dag 1 09:00 – 16:30

 • Inledning och uppstart
 • Förbättringsarbetets grunder & principer
 • Historia och bakgrund till utvecklingen av Six Sigma
 • Grundläggande kunskaper om konceptet
 • Organisation, roller och ansvar inom Six Sigma
 • Förstå begreppet ”Kvalitetsbristkostnader” (praktisk övning)
 • Kombinationen av Lean & Six Sigma
 • Introduktion till DMAIC-metodiken
 • Lunch
 • Define – Förstå och beskriv behovet av förändring
 • Definiera mål & affärsnytta
 • Identifiera och hantera intressenter
 • Att kartlägga och förstå processen
 • Praktiskt case DMAIC -del 1

Dag 2 09:00 – 16:30

 • Repetition från dag 1
 • Measure / Analyze – Förstå nuläge och rotorsaker
 • Förstå olika former av data
 • Grundläggande statistik inom Six Sigma
 • Mäta och analysera kvantitativ data
 • Lunch
 • Praktiskt case DMAIC -del 2
 • Mäta och analysera kvalitativ data
 • Improve / Control - Skapa förändring och resultat
 • Implementera nya arbetssätt
 • Mäta och följa upp resultat
 • Att bli en framgångsrik i förbättringsarbetet
 • Avslutning Dag 2

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 12 500 kr
Online
 • 15 sep - 16 sep
Alla priser visas exkl. moms

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Relaterade utbildningar

Six Sigma Green Belt

Utbildningen ger dig detaljerad kunskap om de verktyg och arbetssätt som används inom Six Sigma och hur de appliceras i verkligheten.

Six Sigma Champion

Utbildningen ger dig som deltagare förståelse för vad som krävs för att säkerställa en effektiv implementering och support av Six Sigma som förbättringsmetodik

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf