Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 12 500 kr
Online
 • 17 mar - 18 mar 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Six Sigma Yellow Belt

Six Sigma är en metodik som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Metodikens grundpelare är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, bestående förändringar och mätbara resultat.

Six Sigma bygger på fem grundläggande faser – DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) - inom vilka man använder både kvalitativa- och kvantitativa verktyg som är centrala inom konceptet.

Denna utbildning motsvarande ”Yellow Belt”-nivå inom Six Sigma är en grundkurs som genomförs under 2 dagar och riktar sig till alla som vill kunna ta en aktiv roll i sin verksamhets förbättringsarbete. Med övergripande kunskaper inom Six Sigma förväntas deltagarna att praktisera metodiken i tilldelade case under utbildningen och påvisa mätbara resultat.

För Vem?

Utbildningen vänder sig både till dig som vill börja ta en mer aktiv roll i verksamhetens förbättringsarbete, och till dig som arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete och problemlösning i verksamheten och vill vässa dina kunskaper kring metodik och genomförande.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet är att skapa förståelse för hur Six Sigma används som förbättringsmetodik, samt ge dig som deltagare grundläggande kunskaper för att driva metodiskt förbättringsarbete. Målet med utbildningen är att du som deltagare efter genomförd utbildning kan driva förbättringsarbete självständigt, samt kunna supporta större och mer komplexa förbättringsprojekt som drivs av Green- eller Black Belts inom Six Sigma. Efter avslutad utbildning erhåller du som deltagare ett diplom för motsvarande Six Sigma Yellow Belt.

Du kommer att lära känna grunderna inom DMAIC, begrepp inom förbättringsmetodik, vilka verktyg som används inom Six Sigma för att samla in fakta och identifiera rotorsaker till problem, samt konkretisera och implementera lösningsförslag. Du som deltagare i Yellow Belt-utbildningen kommer att lära dig hur man självständigt arbetar enligt DMAIC-metodiken, vad man kan förvänta sig inom respektive fas, och vilka frågor som är viktiga att besvara.

Samtidigt kommer du som deltagare att få stor inblick i hur större och mer komplexa Six Sigma initiativ drivs och kommer kunna supporta dessa på ett bra sätt.

Övrig information

Deltagarna förväntas tillämpa kunskapen inom Six Sigma i tilldelade praktiska case under utbildningen. Vid avklarad kurs med godkänt resultat erhålls ett CANEA Six Sigma Yellow Belt certifikat.

Se vår film om Lean-utbildning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 12 500 kr
Online
 • 17 mar - 18 mar 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Six Sigma Yellow Belt

Program

Dag 1 09:00 – 16:30

 • Inledning och uppstart
 • Förbättringsarbetets grunder & principer
 • Historia och bakgrund till utvecklingen av Six Sigma
 • Grundläggande kunskaper om konceptet
 • Organisation, roller och ansvar inom Six Sigma
 • Förstå begreppet ”Kvalitetsbristkostnader” (praktisk övning)
 • Kombinationen av Lean & Six Sigma
 • Introduktion till DMAIC-metodiken
 • Lunch
 • Define – Förstå och beskriv behovet av förändring
 • Definiera mål & affärsnytta
 • Identifiera och hantera intressenter
 • Att kartlägga och förstå processen
 • Praktiskt case DMAIC -del 1

Dag 2 09:00 – 16:30

 • Repetition från dag 1
 • Measure / Analyze – Förstå nuläge och rotorsaker
 • Förstå olika former av data
 • Grundläggande statistik inom Six Sigma
 • Mäta och analysera kvantitativ data
 • Lunch
 • Praktiskt case DMAIC -del 2
 • Mäta och analysera kvalitativ data
 • Improve / Control - Skapa förändring och resultat
 • Implementera nya arbetssätt
 • Mäta och följa upp resultat
 • Att bli en framgångsrik i förbättringsarbetet
 • Avslutning Dag 2

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 12 500 kr
Online
 • 17 mar - 18 mar 2022
Alla priser visas exkl. moms

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf