six sigma yellow belt

Six Sigma Yellow Belt

Lean Six Sigma

Utbildningen ger dig som deltagare de grundläggande kunskaper som krävs för att driva ett metodiskt förbättringsarbete med stöd av Six Sigma.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
2 dagar

Pris:
14900 kr. (ex. moms)

  • Online

    7 nov – 8 nov


-

Innehåll

Six Sigma är ett koncept som syftar till att både öka kundnöjdhet och samtidigt förbättra den interna effektiviteten. Grundprincipen är att reducera kvalitetsbristkostnader genom faktabaserade beslut, bestående förändringar och mätbara resultat.

Denna utbildning ger en grundläggande förståelse och kunskap kring hur förbättringsarbete kan drivas med stöd av Six Sigma. Du kommer bland annat lära dig om grunderna inom metodiken DMAIC, begrepp inom förbättringsmetodik samt att identifiera rotorsaker till problem.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som vill börja ta en mer aktiv roll i verksamhetens förbättringsarbete, samt till dig som arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete och vill vässa dina kunskaper kring metodik och genomförande.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Utbildningens syfte är att skapa förståelse för hur Six Sigma används som förbättringsmetodik samt ge dig som deltagare de grundläggande kunskaper som krävs för att driva ett metodiskt förbättringsarbete.

Målet med utbildningen är att du efter genomförd utbildning ska kunna driva förbättringsarbete självständigt, samt kunna stödja större och mer komplexa förbättringsprojekt som drivs av Green- eller Black Belts inom Six Sigma.

Övrig information

Deltagarna förväntas tillämpa kunskapen inom Six Sigma i tilldelade praktiska case under utbildningen. Vid avklarad kurs med godkänt resultat erhålls ett CANEA Six Sigma Yellow Belt certifikat.

Program

2 dagar

Boka utbildning

Six Sigma Yellow Belt

Längd: 2 dagar

Pris: 14900 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället