Hoppa till huvudinnehåll

Hammarplast Medical väljer CANEA ONE

Vi är glada att hälsa ytterligare en ny CANEA ONE-kund välkommen. Hammarplast Medical kommer att använda sig av CANEA Document, Process och Workflow för att stödja den fortsatta utvecklingen i bolaget.

Hammarplast Medical (Hpm) är en global tillverkare av polymera medicintekniska produkter under det egna varumärket Hpm. Med sina tre affärsområden Consumables, Customized och TransCutan är de en tung aktör inom Life Science-branschen i Europa. Utöver arbetet med medicintekniska produkter är de även partner inom utveckling och renrumsproduktion av polymera precisionsprodukter inom Life Science och huvudägare i Transcutan som tillhandhåller intrakorporeala accesslösningar, så kallade transkutana portar.

Bolaget består idag av 60 anställda som nu kommer att introduceras in i tre av CANEA ONEs fem moduler. För att fortsätta utveckla och förbättra sin dokumenthantering har Hpm valt CANEA Document för att samla sina dokument på ett ställe och lättare kunna hantera både styrande och redovisande dokument. Det underlättar framförallt säkerställandet av dokumenthanteringen för högre säkerhet, personlig åtkomst samt effektivare sökbarhet, hög spårbarhet och säker arkivering.

Vidare kommer bolaget även att använda sig av CANEA Process för att koppla viktiga dokument i det dagliga arbetet till verksamhetens respektive processer. Detta möjliggör för medarbetarna att hitta rätt information och stöddokument för just den specifika process de arbetar i. För att ytterligare utveckla arbetet med avvikelsehantering och förbättringar i organisationen kommer Hpm även att använda sig av CANEA Workflow.