Hoppa till huvudinnehåll

Ta verksamheten till nästa nivå.

Över 250 organisationer använder CANEA ONE som plattform för sina verksamhetssystem. Låt oss visa dig hur.

Ökad tillit och vässade processer

Utmaningen för Mölndals Stad var att få informationen samlad inom förvaltningarna, förbättra processhanteringen och minska den administrativa arbetsbördan för cheferna. Mölndals stad har genom att implementera CANEA ONE inom sin vård- och omsorgsverksamhet, fått ett levande processorienterat ledningssystem som engagerar medarbetarna och minskar onödig administration.

Vitrolifes upplevelse av CANEA ONE: Användarvänligheten i fokus

Ett välfungerande kvalitetsledningssystem är ett måste för företag inom MedTech-branschen. När Vitrolifes ledning letade efter ett nytt elektroniskt kvalitetsledningssystem var det användarvänlighet och stöd för fortsatt tillväxt som var viktigast att ha i åtanke. CANEA ONE var systemstödet på marknaden som bäst matchade önskemålen.

Fortum Recycling & Wastes användning av CANEA ONE: Ett system - tre länder

Som ett multinationellt företag aktivt inom avfallshanteringsbranschen behöver Fortum Recycling & Waste ett system för EHSQ-management som kan hantera alla deras ärenden och dokument, samtidigt som det visar rätt information på rätt språk till rätt person.

Cancerfondens hantering av testamenten med CANEA ONE

Sedan 1951 har Cancerfonden arbetat och samlat in medel i den viktiga kampen mot cancer. Med testamenten som en av de största intäktskällorna för att finansiera cancerforskningen och sprida kunskapen om cancer krävdes en smidigare hantering av dessa ärenden.

AddSecure växer internationellt med CANEA ONE

AddSecure bidrar till ett säkrare samhälle genom att tillhandahålla lösningar för säker datahantering och kommunikation för kunder över hela världen. Som en del av en snabbrörlig marknad såg AddSecure ett behov av ett kvalitetsledningssystem att växa i över tid – CANEA ONE var systemet som mötte deras krav.

Samordning ger stora vinster inom effektivitet och ekonomi

När kvalitets- och miljöarbetet behövde utvecklas inom Svensk Volvo- och Renaulthandel var den befintliga IT-plattformen omodern. ”Hade vi inte hittat en partner som både kunde tillhandahålla en IT-plattform och utbilda parallellt hade vår framgångsresa inte blivit så här bra”, säger kvalitets- och miljöchefen John Nolebring.

Verksamhetssystem skapar rätt förutsättningar för Saltå Kvarn

Saltå Kvarn hyllar CANEA ONE och liknar några förbättringar som uppnåtts vid en minirevolution. ”Det är som natt och dag jämfört med tidigare.”

Höga krav i biotechbranschen gjorde att Repligen valde systemstöd från CANEA

Det ställs högre krav på ett ledningssystem i biotechbranschen än i många andra branscher, både på det som hanteras i systemet och på systemet i sig. För bioteknikföretaget Repligen landade valet därför på CANEA ONE.

Kinnarps långsiktiga utveckling av organisationen med CANEA Document

I över 20 år har kontorsmöbeltillverkaren Kinnarps arbetat med CANEA ONE för fortsatt utveckling och styrning av sitt ledningssystem. Som en av de största leverantörerna av arbetsplatslösningar i Europa med verksamheter i över 40 länder krävs ett flexibelt och användarvänligt system. Med dokumentmodulen ser bolaget till att både upprätthålla kvaliteten samt vässa bolagets arbetssätt för att möjliggöra den fortsatta utvecklingen.

Validerbart system möter höga regulatoriska krav

Det medicintekniska företaget Nidacon sökte ett validerbart system för sin dokumenthantering. CANEA ONE var ett av få system som levde upp till de högt ställda kraven.

CANEA ONE betydelsefullt stöd för livsmedelsproducenten Trensums Food

Livsmedelstillverkaren Trensums Food är inne i en expansiv fas och trycket på produktionslinjerna är stort. Samtidigt är kraven på kvalitet och säkerhet mycket höga. CANEA ONE är ett viktigt verktyg i produktionen – varje dag.

Systemstöd från CANEA klarar högt ställda krav från flygbolaget BRA

BRA grundades 2016 genom sammanslagning av 13 olika bolag. Fem olika systemstöd skulle då överges för ett nytt gemensamt. Efter benchmarking mot skräddarsydda stöd för flygbranschen föll valet på CANEA ONE.

Internationella projekt kräver ett starkt projektverktyg

DAFA är på väg mot ökad internationalisering och större projektmognad – och det kräver synlighet, flexibilitet och överblick. CANEA ONE har hjälpt till på denna resa. Med många anställda i olika delar av världen ställs allt större krav på projektledning och övergripande översikt över projektportföljen.

Affärsnyttan ökar för Gränges med integrerat verksamhetssystem

Gränges är ett aluminiumföretag inom tillverkningsindustrin. Varannan bil som produceras i dag innehåller material som bolaget tillverkat. I det omfattande arbetet med IATF-certifiering hade de stor nytta av sitt verksamhetssystemstöd från CANEA. ”Det gav oss en tydlig överblick”, säger Lena Rollmar, kvalitetschef på Gränges Europe.

ISO 9001-revisorn var verkligen imponerad

NKT Photonics fick hjälp med att kartlägga, förenkla och standardisera processerna – och får samtidigt total kontroll över dokumentationen med CANEA ONE.

AC Floby levererar fordonskomponenter i världsklass

Sedan 1957 har Automotive Components Floby tillverkat produkter till fordonsindustrin. Efter förändringar i ägarstrukturen behövde de bygga upp ett nytt ledningssystem.

Alfdex växer med bättre överblick och kontroll

Alfdex AB är världens ledande leverantör av högeffektiva lösningar för rengöring av vevhusgaser från dieselmotorer. Som en underleverantör inom tung fordonsindustri måste Alfdex leva upp till högt uppsatta krav och standarder, bland annat IATF och ISO. Tack vare CANEA ONE möter de kraven, och får dessutom bättre överblick och kontroll på hela verksamheten. En bra grund för fortsatt tillväxt.

Strömsholmen effektiviserar sin globala verksamhet med CANEA ONE

Strömsholmen har en komplex, global organisation och tillverkande verksamhet i Sverige, Kina och USA. Tack vare CANEA ONE har Strömsholmen ett processorienterat, integrerat och levande verksamhetssystem med tydligare struktur med versionshantering och ett användarvänligt system där medarbetarna hittar information snabbare.

CANEA ONE gör E.ONs dagliga arbete mer effektivt och lönsamt

E.ON Germany hade i många år valt att köpa in skräddarsydda lösningar, men med tiden hade underhållet av dem blivit både dyrt och tidskrävande.

Andreas Stihl Norden styr upp verksamheten med hjälp av CANEA ONE

För att säkra långsiktig tillväxt krävs affärsplanering och strategier på en enad front. Andreas Stihl Norden AB, som i flera år har använt sig av nyckeltal och Balanced Scorecard, såg behovet av ett IT-stöd för att förbättra arbetet inom och mellan de nordiska länderna.

Omvårdnad Gävle vårdar kommunen med CANEA ONE

Omvårdnad Gävle har under de senaste åren drivit ett projekt för att skapa struktur kring och förenkla användandet av sitt ledningssystem. Projektet har omfattat en total översyn av Omvårdnad Gävles rutiner och riktlinjer och införande av ett nytt IT-stöd för ledningssystemets dokumenthantering.

Räddningstjänsten Enköping- Håbo brinner för CANEA ONE

Att jobba inom räddningstjänsten innebär fysiskt arbete med en organisationsstruktur där heltids- och deltidsbrandmän är utspridda geografiskt, vilket kräver ett enkelt och lättillgängligt IT-stöd som alla kan ta del av.

ABIGO växer med ett samlat CANEA ONE

Läkemedelsföretaget ABIGO behövde förbättra sin dokumenthantering med hjälp av ett samlat, användarvänligt IT-stöd. Valet föll på CANEA ONE.

Borås Energi och Miljö hanterar hela verksamheten med CANEA ONE

Effektivare och gemensamma arbetssätt, ökat kundfokus och en tydlig styrning gentemot övergripande uppdrag och strategier: Borås Energi och Miljö hamnade i en fas där de behövde ta fram ett verksamhetssystem.

Användarvänlighet i fokus när Air Liquide bytte till CANEA ONE

Air Liquide behövde förbättra sin styrning och koordinering i Norden genom att skapa ett samlat och användarvänligt ledningssystem. Regulatoriska krav i samband med krav på flexibilitet och användarvänlighet gjorde att valet föll på CANEA ONE.

Snabb nystart för VGR

Med omkring 50 000 anställda är VGR en av Sveriges största arbetsgivare. Det innebär hundratals olika projekt per år. Nu har regionen valt CANEA Project som sitt projektverktyg.

MTR utmärker sig med högsta kvalitet

MTR i Stockholm tog 2009 över driften av tunnelbanetrafiken och har sedan flera år använt sig av CANEAs programfamilj som stöd för sitt integrerade verksamhetssystem.

Absolut kvalitet med CANEA Workflow

Absolut Company använder CANEA Workflow i sina fabriker i Åhus och Nöbbelöv i Sverige. Med hjälp av systemet får de effektivare hantering av ärenden, kortare ledtider och bättre överblick över avvikelser på material.

Göteborg Roro driftsätter fler processer

När Göteborg Roro bytte ägare 2012 behövde terminalen ett nytt, mer flexibelt ärendehanteringssystem. Efter att ha utvärderat ett flertal alternativ föll valet på CANEA Workflow.

Husqvarna inför CANEA Workflow globalt

Effektivare avvikelseprocesser i nära samarbete med leverantörerna leder till ökad effektivitet och mindre strul. Husqvarna valde CANEA Workflow för ärendehantering efter en omfattande utvärdering.

Kinnarps möblerar om IT-stödet

Kinnarps behövde göra projekt visuella för alla inblandade och införde projektverktyget CANEA Project - en helhetslösning för effektiv projekt- och portföljhantering.

LKAB vässar sin projektverksamhet

LKAB, med en av Sveriges mest högintensiva och omfattande projektverksamheter, införde CANEA Project som sitt gemensamma projekt- och portföljhanteringssystem.

SUEZ Recycling får bättre utfall från avfall med CANEA ONE

SUEZ Recycling har sedan 2007 använt CANEA ONE som stöd för sitt ledningssystem med stor framgång. Systemet valdes då det på alla punkter uppfyllde de krav SUEZ Recycling ställde på användarvänlighet, tillgänglighet och flexibilitet.

Brogren Industries lyfte med nytt ledningssystem

Brogren Industries saknade styrning av sina dokument och behövde skapa ordning och reda. CANEA Document blev lösningen som har funkat så pass bra att samarbetet med oss på CANEA har utökats ytterligare.

AkzoNobel sätter färg på tillvaron med CANEA ONE

CANEA ONE uppfyllde de tuffa kraven på dokument-, process- och ärendehantering som fanns inom ett världsledande färgföretag.

Skånemejerier väljer CANEA ONE

Skånemejerier, en del av den franska koncernen Groupe Lactalis, väljer att implementera CANEA ONE som mjukvaruplattform för sitt kvalitetsledningssystem med tillhörande förbättringsarbete i form av reklamations- och avvikelsehantering.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbseminarier.

Nästa steg