Tillbaka
Buchers transformering underlättades genom införandet av CANEA ONE

 

Den danska delen av Bucher Municipal har de senaste åren genomgått en förändringsresa från att ha varit en mer traditionell smidesverksamhet till ett produktionsbaserat industriföretag med effektiva och väldokumenterade processer. Transformeringen underlättades genom införandet av CANEA ONE.

Bucher Municipal är världens ledande leverantör av kommunala fordon och städutrustning med 12 000 anställda globalt. Den danska organisationen producerar högkvalitativa sopmaskiner och avloppsrengöringsutrustning och är sedan över 100 år välkända för sin höga kvalitet, sina innovativa lösningar och sitt fokus på hållbarhet.

Bucher saknade ett system som knöt ihop alla arbetsflöden och dokumentationsprocesser i ledningssystemet. När CANEA ONE introducerades stod det klart att systemet kunde leverera på alla nödvändiga områden: ”Systemet ger oss helheten. Det är otroligt lätt att använda – det känns som att allt du behöver bara är ett klick bort. CANEA ONE är också extremt flexibelt och skalbart när det gäller att uppfylla olika krav och standarder. Främsta styrkan för oss är ärendehanteringen som kan konfigureras på en nivå som jag inte har sett i något annat system tidigare.”, säger Kristina Sonniksen, QHSE-chef på Bucher Municipal.

"Omvandlingen från att vara en traditionell verksamhet till ett industriellt produktionsföretag med effektiva och väldokumenterade processer hade inte kunnat ske utan CANEA ONE!" 

Bucher Municipals danska organisation använder CANEA ONE inom ett brett spektrum av områden som dokumentationsprocesser, processflöden, instruktioner och policyer, revisioner och säkerhetsutvärderingar, kvalitetskontroll av leverantörer, kundreklamationer och överlämningar. Implementeringen har varit så framgångsrik att CANEA ONE nu införs i stor delar av Bucher Municipals övriga organisation med start i Schweiz, Tyskland och Lettland, vilket gör Bucher Municipal till en av CANEAs främsta användare av systemet globalt. 

”Beslutet att börja använda systemet i Danmark togs av ledningen i landet. Andra grenar inom Bucher Municipal såg fördelarna med systemet i Danmark och beslutade sig därefter för att implementera det i sina respektive länder. Användningen av CANEA ONE är inte identisk i de olika länderna, men det visar på en stor fördel – flexibiliteten som gör att systemet kan anpassas till specifika behov. De andra länderna blev framför allt inspirerade av hur bra systemet är på att hantera kundreklamationer och överlämningar.” 

Systemet stödjer kvalitetssäkring och arbete med ISO 9001-, ISO 14001- och ISO 45001-certifieringar då överensstämmelser med standarderna lätt kan dokumenteras.

“CANEA ONE ser till att all information är tillgänglig för rätt person vid rätt tillfälle. Det är ett otroligt stöd i vår digitaliseringsprocess och omvandlingen från att vara en traditionell smidesverksamhet till ett industriellt produktionsbolag med dokumenterade processer underlättades av CANEA ONE.”, understryker Kristina Sonniksen.