Tillbaka
CANEAs omvärldsanalys gav Lättviktsagendan större tyngd

Utveckling av lättare produkter med ett hållbart livscykelperspektiv är en naturlig väg till ett minskat behov av ändliga material och energiresurser. När det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer behövde göra en omvärldsanalys för att kunna uppdatera Lättviktsagendan, valde man CANEA som leverantör.

CANEAs uppdrag

CANEA fick i uppdrag att leverera följande: 

  • En koncis och spänstig omvärldsanalys på svenska och engelska för att användas som underlag till uppdateringen av Lättviktsagendan 2022 samt som underlag till diskussionerna på 3rd meeting of the European Lightweighting Network under våren 2023.
  • En muntlig sammanfattning av omvärldsanalysen på strategimötet för Lättviktsagendans uppdatering, där arbetsgruppen, styrelsen och ledningsgruppen skulle medverka.

– Jag och min kollega John Saldin ledde arbetet som bland annat bestod av intervjuer, workshoppar och arbetsmöten i olika konstellationer. Vi samlade in omvärlds- och invärldsinformation som vi löpande analyserade och presenterade för att slutligen sammanfatta i en rapport, säger Pontus Fryk, managementkonsult på CANEA. 

 

Resultat av arbetet – fyra uppnådda effektmål 

1. Uppdatera omvärldsanalysen för att skapa en bättre förståelse av nuläget och framtiden när det gäller den fortsatta utvecklingen inom lättviktsområdet.

– Det var viktigt att utmana RISE för att få dem att vidga sina referensramar och skapa den samsyn som krävs för att kunna möta större samhällsutmaningar, säger John Saldin, managementkonsult på CANEA.

2. Resultatet av omvärldsanalysen ska vara ett pedagogiskt och kommunikativt material för att skapa maximal förståelse och nytta hos intressenterna.

– Omvärldsanalysen har varit användbar och Lättviktsagendan blev kommunikativ och lätt att förstå. De som samarbetar med och finansierar RISE har accepterat det som har presenterats på ett bra sätt, berättar John Saldin.

3. Rapporten ska skapa en god förståelse av omvärlden.
 

– Det har den definitivt gjort. Det är ju en väldigt stark koppling mellan omvärlden och Lättviktsagendan. Reaktionen på omvärldsanalysen beror naturligtvis även mycket på vilka företag RISE pratar med och var de i sin tur är i sina respektive processer, fortsätter John Saldin.

4. Arbetet med omvärldsanalysen ska kunna användas som ett diskussionsunderlag till European Lightweighting Network 2023.

– Omvärldsanalysen har hjälpt RISE att förstå hur man behöver organisera sig för att nå helhetsmålet. Den blir också väldigt viktig för Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet – Impact Innovation – som drivs av Energimyndigheten, Formas och Vinnova tillsammans, avslutar John Saldin.

 

De viktigaste nyttorna  

Tack vare att RISE tog hjälp av CANEA så kunde man skapa en neutral plattform att utgå från när man närmar sig aktörer inom andra områden. En sådan plattform, där omvärldsanalysen ingår, behöver dessutom vara lättfattlig och kommunikativ.

– Satsningen SIP LIGHTer tog sin början i det tekniska, som till exempel vilka teknologier och material som behövde utvecklas. Efter vår insats har man kunnat lyfta blicken från teknologierna till de övergripande frågorna som handlar om att skapa systemförändringar i samarbete med andra, avslutar Pontus Fryk.