Tillbaka
Positiva effekter av miljö- och kvalitetscertifiering

För att fortsätta växa och bibehålla sin plats som ett av Sveriges ledande bolag inom drift- och tjänsteövervakning behövde Metricio certifiera sig inom kvalitet och miljö. CANEA vägledde Metricio på denna resa och etablerade processer som resulterade de önskade certifieringarna så väl som arbetsprocessförbättringar.

Bakgrund

Metricio AB är ett svenskt företag som erbjuder IT- och konsulttjänster inom driftsäkerhet och tjänsteövervakning för kunder inom privat och offentlig sektor. Företaget grundades 2017 med visionen: ”Metricio ska hjälpa våra kunder att bli framgångsrika genom att kvalitetssäkra deras infrastruktur, affärskritiska tjänster och produktion med smarta och säkra IT-driftlösningar”. Metricio är idag en växande verksamhet med många stora kunder och samarbetspartners.

I takt med ökade kundkrav samt för att skapa en grund för fortsatt tillväxt beslutade ledningen 2021 att implementera ett ledningssystem för kvalitet och miljö baserat på de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 14001 samt att certifiera verksamheten mot dessa standarder. Man beslutade även att ta in kvalificerat konsultstöd för att leda detta arbete.

Konsulthjälp togs in för att underlätta genomförandet samt för att säkerställa att certifieringarna gjordes så korrekt och effektivt som möjligt. Efter en leverantörs-utvärdering valdes CANEA ut som den bästa kandidaten med motiveringen att vi uppfattades som den leverantör som bäst förstod hur ett mindre bolag skulle kunna göra denna resa utan att det blev ett för stort projekt.

Genomförande

Arbetet påbörjades i mitten av april 2021 och avslutades i juni samma år. Arbetet påbörjades under pågående covid-19 pandemi och genomfördes i form av en uppsättning fokuserade online workshops som förbereddes och leddes av CANEAs konsult. Arbetet med att kartlägga processer och ta fram nödvändig dokumentation gick förvånansvärt enkelt och smidigt med hjälp av stödet från CANEA. Även om Metrico hade begränsat med kunskap om ledningssystem vid
projektets start, var de i stort sett självgående i arbetet vid projektets slut, då CANEA agerade främst som stöd.

Resultat

Tre månader efter projektets start hade Metricio uppnått sitt önskade resultat och etablerat processer för kvalitet- och miljöledning som möter kraven i ISO 9001 och ISO 14001. CANEAs konsulter uppfyllde Metricios förhoppningar om ett effektivt projekt som inte blev för stort och var enligt Fredrik Landström ovärderliga för att nå det önskade resultatet. Fredrik understryker även värdet som certifieringsarbetet har givit utöver själva certifieringen. Det strukturerade arbetet som certifieringarna kräver har lett till mindre administration samt till ett enklare och roligare arbete.

 

Fredrik Landström Photo 1 (1)-1”Bortsett från att det ser snyggt ut på hemsidan och man kan visa upp en fin stämpel så är nyttan mycket djupare än så. Det är ett effektivt sätt att driva verksamheten. Så för alla mindre företag som funderar på att göra en denna resa så rekommenderar jag det, det blir mycket enklare och det är mycket roligare att jobba när allt är under kontroll.” 

– Fredrik Landström, Grundare och
mjukvaruspecialist på Metricio AB