diplomeringsprogram, diplomering, diplomerad internrevisor, internrevisor

Diplomeringsprogram: Diplomerad internrevisor

Arbetsmiljö Kvalitet Miljö Revision Certifiering/Diplomering

Programmet ger dig förmågan att leda effektiva och värdeskapande revisioner och ett diplom från ett av branschens mest respekterade utbildningsföretag. 

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
8 dagar

Pris utbildning:
53 300 kr. (ex. moms)

Anmäl ditt intresse för kommande kurstillfällen – hos oss, online eller på plats hos er.

Merit
Diplomerad internrevisor

Innehåll

Som diplomerad internrevisor kommer du att besitta djupa kunskaper i hur man framgångsrikt reviderar/analyserar verksamheters arbetssätt med utgångspunkt i vad de vill uppnå. Utbildningarna i programmet ger dig all den kunskap du behöver som internrevisor samt praktisk träning i form av praktikfall och rollspel. I programmet ingår även att du ska genomföra skarpa revisioner och du erhåller individuell coachning. 

Ladda ned programbeskrivning.

 

Slide1-3

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha en personlig merit utöver vanliga enskilda revisionskurser samt till organisationer som förstår vikten av kompetenta revisorer. 

Syfte och mål

Programmets syfte är att höja din personliga kompetens inom affärsinriktad revision.  

Efter programmet kommer du inte bara att kunna leda effektiva och värdeskapande revisioner, du får diplom från en av branschens mest respekterade utbildningsföretag. 

Utöver detta hoppas vi att du kommer att knyta värdefulla kontakter med likasinnade som vill utvecklas i sina respektive yrkesroller. 

Vilka förkunskaper krävs?

Som deltagare och diplomerad internrevisor förväntas du ha möjlighet att kontinuerligt praktisera programmets innehåll i ditt arbete. 

Det ställs inga krav på kunskapsnivå gällande revision, standarder, lagstiftning eller ledningssystem/systematiska arbetssätt för att gå programmet. Det förväntas dock att du deltar aktivt i diskussioner och grupparbeten samt genomför hemuppgifter. 

Om du redan har gått någon av utbildningarna som ingår i programmet, eller en därmed jämbördig, kan den räknas dig tillgodo som en del av programmet. 

Övrig information

Genomförande av revisioner 

Som en del av programmet ska du genomföra ett praktiskt arbete som både är relaterat till revision och relevant för din verksamhet. Läs mer. Du kommer tillsammans med CANEAs konsulter och utbildningsledare besluta om vad ditt individuella arbete ska innehålla och vilka resultat som förväntas av din insats. 

Personlig coachning 

Under programmet får du även möjlighet att bli coachad av en av våra konsulter. Coachning-tillfällena tillägnas dig och utformas efter dina unika behov beroende på vart du befinner dig i din kompetensutveckling. 

Diplom 

Efter deltagande i hela diplomeringsprogrammet utfärdas ett diplom som gäller under hela din fortsatta karriär. 

Program

8 dagar

Boka utbildning

Diplomeringsprogram: Diplomerad internrevisor

Längd: 8 dagar

Pris utbildning: 53 300 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället