iso 27001, kurs internrevision, internrevisionsutbildning, internrevision utbildning

Internrevision ISO 27001

Informationssäkerhet Revision Ledningssystem

Skaffa dig kunskapen som krävs för att genomföra revisoner av ledningssystem för informationssäkerhet i enlighet med den internationella standarden ISO 27001.

 

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
3 dagar

Pris:
19 400 kr. (ex. moms)

  • Göteborg

    10 mar – 12 mar 2025

  • Stockholm

    14 okt – 16 okt

Berättigar till
-

Innehåll

Under utbildningen får du en noggrann genomgång av de olika kraven i ISO 27001 och får lära dig hur en revision mot dessa krav kan planeras och genomföras. Vi går även igenom en generell revisionsmetodik med många praktiska tips samt ger dig träning med hjälp av realistiska praktikfall. Utbildningen avslutas med skriftligt kunskapsprov.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som bygger och/eller reviderar ledningssystem för informationssäkerhet samt revisorer hos certifieringsorgan. Utbildningen vänder sig även till dig som arbetar med tekniska aspekter av informationssäkerhet eller med att säkerställa kravuppfyllnad mot till exempel GDPR, NIS eller andra externa krav inom informationssäkerhet.

Vilka förkunskaper krävs?

För att få ut maximalt denna internrevisions-utbildning rekommenderar vi viss förkunskap om informationssäkerhet och innehåll, tillämpning och införande av ISO 27000-serien. Om denna förkunskap saknas rekommenderar vi vår endagarsutbildning ”Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001” som förberedelse.

Syfte och mål

Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna tillräckligt med kunskap för att kunna genomföra revision av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001.

Övrig information

Du bör räkna med självstudier efter utbildningsdag ett och två. Hur mycket det krävs beror på dina förkunskaper. För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där ISO 27001-standarden studeras.

Program

3 dagar

Boka utbildning

Internrevision ISO 27001

Längd: 3 dagar

Pris: 19 400 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället