Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 300 kr
Stockholm
 • 12 dec - 14 dec
Göteborg
 • 6 feb - 8 feb 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Internrevision ISO 27001

Utbildningen ger dig kunskapen som krävs för att genomföra revison av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001.

Under utbildningen ges en noggrann genomgång av de olika kraven i ISO 27001 samt hur revision mot dessa krav kan planeras och genomföras. Vi går även igenom generell revisionsmetodik med många praktiska tips samt tränar deltagarna nyfunna färdigheter i realistiska praktikfall. Utbildningen avslutas med skriftligt kunskapsprov.

iso 27001, kurs, internrevision, internrevisionsutbildning, internrevision utbildning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som bygger och/eller reviderar ledningssystem för informationssäkerhet samt revisorer hos certifieringsorgan. Utbildningen vänder sig även till dig som arbetar med tekniska aspekter av informationssäkerhet eller med att säkerställa kravuppfyllnad mot till exempel GDPR, NIS eller andra externa krav inom informationssäkerhet.

Vilka förkunskaper krävs?

För att få ut maximalt denna internrevisionsutbildning rekommenderar vi viss förkunskap om informationssäkerhet och innehåll, tillämpning och införande av ISO 27000-serien. Om denna förkunskap saknas rekommenderar vi vår endagarsutbildning ”Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001” som förberedelse.

Syfte och mål

Syftet med denna utbildning är att ge deltagarna tillräckligt med kunskap för att kunna genomföra revision av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001.

Övrig information

Du bör räkna med självstudier efter utbildningsdag ett och två. Hur mycket det krävs beror på dina förkunskaper. För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där ISO 27001-standarden studeras.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 300 kr
Stockholm
 • 12 dec - 14 dec
Göteborg
 • 6 feb - 8 feb 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Internrevision ISO 27001

Program

Dag 1

 • Introduktion till internrevision och förbättringsarbete
 • Introduktion till informationssäkerhet
 • Viktiga grundbegrepp i ISO 27001:2017
 • Genomgång av samtliga krav i ISO 27001 inklusive tolkning och tillämpning
 • Praktikfall:
 • Introduktion till informationssäkerhet
 • Bli bekant med ISO 27001:2017
 • Bli bekant med bilaga A ”åtgärder”

Dag 2

 • Planering och förberedelser inför internrevision
 • Genomförande av internrevision
 • Tekniska analyser
 • Dokumentation rapportering och uppföljning av revisionsresultat
 • Praktikfall:
 • Förbereda checklistor för revision
 • Skriva observationsrapporter

Dag 3

 • Kravprofil på internrevisor och situationsberoende
 • Praktikfall
 • Revision (förberedelser, dokumentstudie, intervjuer, avslutningsmöte)
 • Repetition av kursinnehållet
 • Prov
 • Avslutning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 300 kr
Stockholm
 • 12 dec - 14 dec
Göteborg
 • 6 feb - 8 feb 2023
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ned PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Relaterade utbildningar

Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om området informationssäkerhet och hur standarden ISO 27001 kan användas för att upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken

Utbildningen ger dig kunskap om hur du utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet, i enlighet med ISO 27001:2017.

Integrerad internrevision

Utbildningen kombinerar två utbildningar för att du ska få kunskapen som krävs för att genomföra internrevisioner där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf