Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 26 okt - 28 okt 2020
Göteborg
 • 1 feb - 3 feb 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Internrevision ISO 27001

Denna utbildning ger deltagarna kunskap och färdigheter för att kunna genomföra revison av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001. I kursen ges en noggrann genomgång av de olika kraven i ISO 27001 (inklusive dess bilaga A) samt hur revision mot dessa krav kan planeras och genomföras. Kursen går även igenom generell revisionsmetodik med många praktiska tips och råd och i olika övningar och realistiska praktikfall tränar deltagarna sina färdigheter. Kursen avslutas med skriftligt kunskapsprov.

Vi går igenom standarden ISO 27001 i detalj inklusive tolkning och tillämpning. Du lär dig sedan hur man planerar, förbereder, genomför och dokumenterar revisioner med modern revisionsmetodik. Våra erfarna föreläsare (tillika erfarna konsulter och revisorer) ger dig många exempel från verkligheten och praktiska tips kring saker som frågeteknik, informationskällor mm.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som bygger och reviderar ledningssystem för informationssäkerhet samt revisorer hos certifieringsorgan. Kursen vänder sig även till dig som arbetar med tekniska aspekter av informationssäkerhet och/eller med att säkerställa kravuppfyllnad mot GDPR.

Vilka förkunskaper krävs?

För att få ut maximalt av kursen rekommenderar vi viss förkunskap om informationssäkerhet och innehåll, tillämpning och införande av ISO 27000-serien. Om inte, rekommenderar vi utbildningen ”Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001” (1 dag) som förberedelse.

Övrigt

Du bör räkna med självstudier efter utbildningsdag ett och två. Hur mycket det krävs beror på dina förkunskaper. För att underlätta inlärningen skickas en hemuppgift innan utbildningen där ISO 27001-standarden studeras.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 26 okt - 28 okt 2020
Göteborg
 • 1 feb - 3 feb 2021

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Internrevision ISO 27001

Program

Dag 1

 • Introduktion till internrevision och förbättringsarbete
 • Introduktion till informationssäkerhet
 • Viktiga grundbegrepp i ISO 27001:2017
 • Genomgång av samtliga krav i ISO 27001 inklusive tolkning och tillämpning
 • Praktikfall:
 • Introduktion till informationssäkerhet
 • Bli bekant med ISO 27001:2017
 • Bli bekant med bilaga A ”åtgärder”

Dag 2

 • Planering och förberedelser inför internrevision
 • Genomförande av internrevision
 • Tekniska analyser
 • Dokumentation rapportering och uppföljning av revisionsresultat
 • Praktikfall:
 • Förbereda checklistor för revision
 • Skriva observationsrapporter

Dag 3

 • Kravprofil på internrevisor och situationsberoende
 • Praktikfall
 • Revision (förberedelser, dokumentstudie, intervjuer, avslutningsmöte)
 • Repetition av kursinnehållet
 • Prov
 • Avslutning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 26 okt - 28 okt 2020
Göteborg
 • 1 feb - 3 feb 2021


Programbeskrivning

Ladda ned PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf