Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 20 aug - 21 aug 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Kommunikativt ledarskap

Utbildningen riktar sig till dig som vill förbättra ditt kommunikativa ledarskap. Både forskning och våra egna erfarenheter visar att ledare använder de viktigaste kommunikationsverktygen som t.ex. feedback långt mindre än de själva tror. Ofta är skälet att man känner sig obekväm och alltför sällan tränar sin färdighet i att använda de kommunikationsverktyg man vet finns.

Utbildningen ger dig handfasta kommunikationsverktyg som du får träna i att använda i en trygg och förstående miljö. Du kommer också att få arbeta fram en egen handlingsplan för vad du ska prioritera att göra när du kommer hem efter kursen.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är chef och ledare i någon form och vill utveckla din praktiska kommunikationsförmåga.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper, du kommer dock att få en större effekt om du har någon form av ledarskapserfarenhet.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att öka förståelsen för när och hur du kan använda de mest etablerade kommunikationsverktygen samt att utveckla din färdighet i det kommunikativa ledarskapet.

Övrig information

Under åren har vi lärt oss hur viktigt det är man redan under kursdagarna får egen tid för att planera när och hur man ska börja använda de nya insikterna och verktygen när man kommer hem. I den här kursen kommer vi att gå igenom grundläggande kommunikationsverktyg som Aktiv lyssning, Feedback och Feedforward samt metoder för svåra samtal och konflikthantering.

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning!

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 20 aug - 21 aug 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Kommunikativt ledarskap

Program

Dag 1 09:00-17:00

 • Introduktion och genomgång av programmet samt förväntningar
 • Det kommunikativa ledarskapet, vad är det och varför är det viktigt
 • Grunden för goda samtal och effektiv kommunikation
 • Aktiv lyssning och spegling, träning
 • Olika typer av återkoppling, Feedforward, Feednow, Feedback
 • Fördjupning Feedforward, träning
 • Olika kommunikationskanaler, vad tänka på i digital kommunikation
 • Summering av dagen, personlig reflektion och överföring till egna vardagssituationer

Dag 2 08:00-17:00

 • Återblick och reflektion dag 1
 • Jag själv och min typiska kommunikationsstil
 • Fördjupning Feedback, träning
 • Synen på konflikter och modell för det svåra samtalet
 • Konflikthanteringsstrategier, modell för konflikthantering
 • Eget arbete, reflektion av dagarna och tydliggörande av personlig handlingsplan
 • Avslutning

Information

 • Längd: 2 dagar
 • Pris: 13 900 kr. (ex. moms)
Göteborg
 • 20 aug - 21 aug 2020


Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf