Tillbaka
AddSecure växer internationellt med CANEA ONE

 

AddSecure bidrar till ett säkrare samhälle genom att tillhandahålla IoT-konnektivitetslösningar med fokus på säker kritisk kommunikation och säker data till kunder över hela världen. Som en del av en snabbrörlig marknad såg AddSecure ett behov av ett kvalitetsledningssystem att växa i över tid – CANEA ONE var systemet som mötte deras krav.

Med sitt ursprung i ett av Nordens största telekom- och säkerhetsföretag, grundades AddSecure på sjuttiotalet och är idag aktiva på flera marknader världen över, men med tyngdpunkt i norra Europa. Företaget förser mer än 50 000 kunder inom säkerhets- och trygghetsbranschen, räddningstjänst, fastighetssäkerhet och automatisering, byggbranschen, digital omsorg, transport och logistik, elnät, smarta städer m.m. med IoT-lösningar som skyddar kundernas livs- och affärskritiska verksamheter. Detta bidrar till att rädda liv, skydda egendom och viktiga samhällsfunktioner, och skapar affärsnytta.

Ett snabbväxande företag
Ursprungligen användes AddSecures lösningar i Sverige och Norge, men på grund av ett antal uppköp genom åren är vi nu aktiva i 15 olika länder. Eftersom vår tillväxtstrategi är att köpa upp andra företag har antalet systemanvändare vuxit snabbt, förklarar Anna Nyberg, Director of Quality Control.

När två företag inom AddSecure-koncernen slogs samman för några år sedan uppstod ett behov av att revidera styrande processer och ledningssystemet. Konsulter och systemexperter från CANEA hjälpte till att definiera och kartlägga processer samt sätta samman ett ledningssystem för att stötta verksamheten.

CANEA ONE – Document och Process
Idag använder företaget två moduler i CANEA ONE – CANEA Document och CANEA Process – för dokumenthantering & processmodellering. Allt har byggts från grunden, från processkartläggning till att definiera nya arbetssätt.

Arbetet var smidigt eftersom CANEA ONE är ett så kallat ”No-code”-system, där konfiguration och underhåll enkelt kan göras utan någon programmering. 

Sökbarhet i systemetAnna Nyberg 2006Att kunna säkerställa att organisationen och de anställda har kontroll på relevanta dokument är jätteviktigt. Att dokument är sökbara och möjligheten att enkelt kunna sätta upp virtuella mappar som visar dokument baserat på dokumentens metadata har varit väldigt användbart. Det tillåter oss att sprida relevant information till rätt person vid rätt tillfälle, säger Anna.

Rent och intuitivt gränssnitt
CANEA ONE som helhet är väldigt intuitivt. Eftersom våra användare ser information som är relevant för deras specifika befattningar finns det inget behov av att ha onödigt många knappar eller funktioner tillgängliga - en användare hittar direkt den information de behöver för att göra sitt jobb på ett snabbt och korrekt sätt. Om en användare byter befattning inom företaget kan systemadministratörer enkelt ändra vad användaren ser och vilka dokument som ska vara tillgängliga. Att visa bara den information som faktiskt behövs skapar ett rent och användarvänligt gränssnitt för användarna.

Framtida utveckling
Anna spår vidare implementering i en nära framtid. Fler företag inom AddSecure-koncernen ska få tillgång till systemet och dess strukturerade dokument. Näst på tur är den finska delen av verksamheten.

Om AddSecure AB
AddSecure är en ledande europeisk leverantör av säkra IoT-konnektivitetslösningar med fokus på säker kritisk kommunikation och säker data. Företaget har mer än 50 000 kunder och partners runt om i Europa. AddSecure är majoritetsägt av fonder förvaltade av Castik Capital, en europeisk private equity-fond med en långsiktig värdeskapande strategi.

 

"Att alla dokument är sökbara och möjligheten att sätta upp virtuella mappar som visar dokument baserat på dokumentens metadata har varit väldigt användbart. Det gör att rätt information kan nås av rätt person vid rätt tidpunkt.”

Anna Nyberg, Director of Quality control, AddSecure