Hoppa till huvudinnehåll

Alla verksamheter kan bli bättre - vi vet hur!

Vi har hjälpt hundratals företag och organisationer i över 25 års tid. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Vi hjälper er att nå era mål

Vi har genomfört ett stort antal framgångsrika uppdrag. Här presenteras några case inom våra områden: Strategiutveckling, Förändringsledning och projektledning och Operativ effektivitet och ledningssystem.

thumbnail_stockholmstad

Trafikkontoret effektiviserar sin verksamhetsutveckling och styrning

Trafikkontoret i Stockholms stad ansvarar för stadens trafik- och utemiljö. Med drygt 400 medarbetare och en kostnadsbudget på över två miljarder kronor är effektiva arbetsmetoder grundläggande för att stadens medel ska användas på rätt sätt. För att skapa långsiktigt hållbara arbetssätt har Trafikkontoret tagit hjälp av CANEA i olika utvecklingsprojekt och med utbildningar inom exempelvis metodik för verksamhetsutveckling.

Minskade kvalitetsbristkostnader med Lean Six Sigma

Metso Outotec genererar årliga besparingar, tack vare en kraftfull metodik och ny kompetens inom förbättringsarbete.

Ledande bolag inom elkraft vände negativ utveckling

Hur vänder man en negativ utveckling? Hur skapar man ett förbättringsarbete som ger positivt resultat? De frågorna ställde vår uppdragsgivare. Lösningen blev flödesorientering, ett fåtal tydliga mål, metodik i förbättringsarbetet och engagerade medarbetare.

Utveckling av ledningssystemet i Swerörs hållbarhetsarbete

Med hållbarhet som en grundsten i sitt arbete skapar Swerör installationer för framtiden inom värme, vatten, sanitet, ventilation och kyla. I takt med att organisationen fortsätter växa ökade också behovet av struktur i ledningssystemet. För att behålla det klara fokuset genomgående i organisationen tog bolaget hjälp av CANEAs hållbarhetskonsulter.

Minskade kvalitetsbristkostnader med Lean Six Sigma inom Automotive

Plasman genererar årliga besparingar, tack vare en kraftfull metodik och ny kompetens inom förbättringsarbete. Företaget startade sin Lean-resa för ett antal år sedan med syftet att säkerställa rätt fokus och engagemang från medarbetare på alla nivåer.

AC Floby levererar fordonskomponenter i världsklass

Sedan 1957 har Automotive Components Floby tillverkat produkter till fordonsindustrin. Efter förändringar i ägarstrukturen behövde de bygga upp ett nytt ledningssystem.

Förbättrat kvalitetsutfall med 30 procent

Tillsammans med CANEA såg Alfa Quality Moving över processer och styrning.

Systematiskt strategiarbete ökar tillväxten för PBM

PBM, som levererar tjänster inom beteendepsykologi, är under stark tillväxt och bedriver verksamhet i hela Sverige. Med hjälp av ett balanserat styrkort ville de nå ut med mål och strategi till hela personalen, skapa ett gemensamt synsätt och effektivare arbetssätt.

SKL Fastigheter och Service arbetade fram ny strategi

SKL Fastigheter och Service har arbetat fram en ny strategi och nya affärsplaner. För att nå framgång i arbetet tog de hjälp av CANEA.

Nordea Sverige satsar friskt på arbetsmiljön

I samband med förändringar i kontorsmiljön och nytt regelverk gällande organisatorisk och social arbetsmiljö beslutade Nordea Sverige att se över det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med CANEA.

Ett föredöme inom professionell projekthantering

Med vår P5-modell ökade en teknisk förvaltning sin projektmognad drastiskt, samtidigt som själva genomförandeprojektet ansågs som ett föredöme för framgångsrik projektledning.

Effektivisering och ökad användbarhet

Ett internationellt projekt där processkartläggning enligt våra metoder användes vid införandet av nytt affärssystem. Projektet har gett ökad effektivitet och förbättrad central styrning.

Strategi och Change Management

Att skapa en ny fungerande organisation med en gemensam strategi, införa nytt affärssystem och samtidigt implementera nya tankesätt på kort tid är en stor utmaning. För att lyckas krävs kunskap, metodik och en engagerad ledning.

170% förbättring av rörelseresultatet genom effektivisering

Med rätt kompetens ökar lönsamheten – och personalen blir nöjdare.

Sparar 20 miljoner om året

Vi identifierade åtgärder som direkt minskade de administrativa kostnaderna för en svensk myndighet.

Trafikverket får effektivt ledningssystem

Vi ledde arbetet med att skapa och implementera ett ledningssystem för 6000 anställda vid bildandet av Sveriges största statliga verk - Trafikverket.

Strategibaserad på relevant omvärldsanalys

Med strukturerade angreppssätt, erfarenhet och metodik blev omvärldsanalysen en faktabaserad grund för en ny strategi.

Bra affärsplan blev ännu bättre

En framgångsrik energikoncern ville förnya och vidareutveckla en redan väl fungerande affärsplan med ny struktur och nytt innehåll.

Implementering av strategi i detaljhandeln

En ledande detaljhandelskedja implementerar en helt ny affärsstrategi där ett processorienterat angreppssätt blev nyckeln till framgång.