Hoppa till huvudinnehåll

Vi levererar varaktiga resultat

genom att kombinera konsulttjänster, IT-lösningar och utbildningar.

Vår historik

Vi har skapat varaktig framgång för våra kunder i över 25 år.

Vi startade CANEA med målsättningen att vi i alla jämförelser måste vara bästa alternativ för våra uppdragsgivare. Stort engagemang, ett strukturerat arbetssätt och hårt jobb har gett oss mycket gott rykte. Vi levererar utmärkta resultat. Det vet vi genom egna och oberoende mätningar.

Christer HellstrandCANEA grundades 1994, Christer Hellstrand och Erik Westerberg var med från start. Sedan dess har CANEA haft en successiv tillväxt även under konjunkturmässigt svårare år.

Med huvudkontoret i Göteborg var det naturligt att ganska snart starta kontor i Stockholm för att komma närmare våra kunder. Malmökontoret öppnade vi under 2010.

Redan från början erbjöd vi såväl konsulttjänster som utbildningar kopplade till den ursprungliga affärsidén, som var att hjälpa våra kunder att utveckla och ständigt förbättra sina ledningssystem (verksamhetssystem).

Erik WesterbergI slutet av 90-talet togs ett viktigt beslut att även utveckla slagkraftiga IT-lösningar för dokument- och ärendehantering. Därmed kunde vi erbjuda våra kunder ett komplett utbud för ledningssystemet och för att understödja effektivisering av verksamhetens processer.

CANEA leds av medarbetare som själva är aktiva konsulter. "Det handlar om att konkret visa den förbättringspotential som finns i verksamheten och skapa engagemang i förändringsarbetet. Det gör vi i både utbildningar och uppdrag." säger Christer Hellstrand.

"Vi arbetar förutom med att leda CANEA, själva aktivt med att hålla utbildningar eller i konsultprojekt nästan varje vecka. Vi vet vad vi pratar om." säger Erik Westerberg.

En viktig komponent i CANEA:s framgångar är att hela tiden vara lyhörda för våra kunders behov i kombination med en vilja att göra sitt yttersta i uppdraget.

Om du vill prata om något inom strategi, organisation & effektivisering, projektledning eller ledningssystem är du välkommen att kontakta oss:

Erik Westerberg, 010 - 459 00 02, Kontakta via e-post

CANEA under 25 år

1994 – CANEA grundas i Göteborg. Vi bygger processorienterade verksamhetssystem och håller utbildningar inom kvalitet.

1995 – Stockholmskontoret öppnar.

– Vi kompletterar med konsulttjänster och utbildningar inom miljö.

1997 – Vi börjar utveckla och sälja IT-lösningar för ledningssystem och så småningom även projekthantering.

2002 – Version 1.0 av CANEA Framework (numera CANEA ONE) lanseras med Lotus Notes teknik.

2004 – Vi kompletterar med konsulttjänster och utbildningar inom projektledning.

2007 - Generation 2 av CANEA Framework släpps baserat på Microsoft.NET och nu helt webbaserat.

2010 – Malmökontoret öppnar.

2011 – Vi inleder samarbete med vår första utlandspartner.

- Vi blir certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

- Vi inleder samarbetet med vår första utlandspartner på IT-sidan.

2012 - Leanutbildningar lanseras.

2014 Våra utbildningar lockar över 3000 deltagare. Vi är ensamma på den svenska marknaden med att erbjuda godkända projektledningsutbildningar för att understödja certifiering enligt PMI, IPMA och PRINCE2.

2016 – CANEA Strategy lanseras tillsammans med professor Robert S. Kaplan från Harvard.

2017 – IT-systemet CANEA ONE omnämns i Gartnerrapporter som ledande.

– Utbildning och konsulttjänster inom Six Sigma Green Belt/Black Belt lanseras.

– Ledarskapssatsning inom management och utbildning introduceras.

2019 – CANEA firar 25 år som bolag, slår samtidigt rekord i omsättning och når 100 anställda.

Några av våra kunder

Vi har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.