Fördjupa dig i verksamhetsutveckling och ledningssystem

Här hittar du mer material som berör de ämnena. Ta del av andra verksamheters arbetsprocesser och våra tankar och idéer om förbättringsarbete.

iStock-897811758
Kundcase

Inspireras av andra

Läs om hur Tyresö kommun har arbetat för att effetivisera rekrytering. Eller vårt samarbete med RISE för att göra en omvärldsanalys som resulterade som hjälpte dem att se hur de behövde organisera sig för att nå sitt mål. Här hittar du också caset där vi agerade sparringpartner till Svenska Stadsnätsföreningen och deras strategiarbete.

>> Svenska stadsnätsföreningen

>> Varbergs fastighets AB

>> Tyresö kommun

>> RISE, LIGHTer

iStock-1175857933
Rapport

Hur ser svenska organisationer på ledningssystem?

Vi har genomfört en undersökning där ca 275 personer yrkesverksamma inom kvalitet, miljö och ledningssystem ha deltagit och gett svar på vad de anser att ledningssystem stödjer mest - samt vilka utmaningar som finns. Vi delar också med oss av våra tankar om vad som kommer påverka utvecklingen av ledningssystem och vad man bör tänka på framåt.
iStock-1365171819

CANEAs nio insikter om förbättringsarbete

Vad kräv egentligen för ett fungerande förbättringsarbete? Här listar vi nio punker som du behöver tänka på för att få verksamhetem med på tåget. Bland annat:

  • Skilj på "vad" och "hur"
  • Engagemang
  • Våga misslyckas
  • Uppmärksamma rätt beteenden