Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 4 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Ny som chef och ledare

Utbildningen ger dig som deltagare kunskap om de mest väletablerade ledarskapsverktygen som behövs för att lyckas som ledare och chef.

Utbildningen kommer bland annat behandla områden som till exempel, kommunikation, konflikthantering, förändringsledarskap, situations anpassat ledarskap samt hur du bygger högpresterande team.

Under utbildningen kombinerar vi korta föreläsningar med praktiska övningar och ser till att ge utrymme för att du ska kunna planera hur du ska använda insikterna och verktygen du får i ditt dagliga arbete.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i rollen som chef eller ledare samt till dig som nyligen bytt chefsroll och vill utveckla ditt ledarskap i din nya roll.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig en stark plattform som ledare och chef med en djupare självinsikt och en arsenal av praktiska ledarskapsverktyg.

Övrig information

Aktuella utbildningsdatum, observera att du måste närvara vid båda tillfällen:

Göteborg: 10-11 feb. samt 24-25 mar. 2022

Under modul 1 kommer vi att arbeta med självinsiktsverktyget Extended DISC®. Vid anmälan kommer du att få en weblänk till DISC frågeenkäten som du fyller senast 10 dagar innan kursstart. Din Extended DISC® profilrapport får du när vi ses på utbildningen och då kommer vi att arbeta med rapporten.

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
35.0 PDUs. Technical: 0.0, Leadership: 35.0, Strategic: 0.0

.

Intresseanmälan

 • Längd: 4 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Ny som chef och ledare

Program

Modul 1, dag 1 09.00-18.00

 • Presentation och genomgång av förväntningar på programmet
 • Vad menar vi med chefs- respektive ledarskap
 • Att leda mig själv för att leda andra
 • Mentala kartbilder och trygghetszoner
 • Självinsikt – personliga värderingar och hur de styr mitt beteende som ledare
 • Gemensamma värderingsövninar
 • Summering av dagen, personlig reflektion och överföring till egna vardagssituationer

Modul 1, dag 2, 08.30-17.00

 • Återblick och reflektion från dag 1
 • Kraften i reflektion – olika reflektionsverktyg
 • Kommunikation inledning – aktiv lyssning en svår konst
 • Att leda genom möten
 • Olikheternas betydelse – DISC modell
 • Eget arbete, reflektion genom Extended DISC®
 • Teamövning med efterföljande reflektion
 • Fördjupning och träning i Feedback
 • Kraften i tydliga förväntningar, Feedforward
 • Att hålla ett svårare samtal
 • Coachande ledarskap, modell för coachning
 • Mellanliggande arbete och förberedelser inför nästa modul och avslutning

Modul 2, dag 1 09:00-18:00

 • Återblick och reflektion Modul 1
 • Hemuppgift
 • Från teammedlem till att leda en grupp
 • Arbetslagstiftning och arbetsgivarperspektiv
 • Beslutsfattande – process och metod
 • Enkla risk- och konsekvensanalyser
 • Högpresterande team, IMGD® modellen
 • Skattningsverktyg, stöd i att definiera gruppens behov
 • Hur hantera och utnyttja olikheter i grupp
 • Situationsanpassat ledarskap och hur man bygger tillit i gruppens olika faser
 • Hjärnans belöningsmetodik
 • Inre och yttre motivatorer
 • Effektivt målarbete, hur skapa delaktighet och ägarskap för måluppfyllelse
 • Olika syften med målarbete, kortsiktiga mål vs. långsiktiga målbilder
 • Gemensam övning och avslut för dagen

Modul 2, dag 2 08:30-16:30

 • Reflektion kring dagen innan
 • Typiskt reaktionsmönster i förändring, Förändringskurvan.
 • På vilket sätt kan vi situationsanpassa ledarskapet för att möta olika behov i förändring?
 • Pragmatisk modell för att planera och leda förändring, IFAB© modellen
 • Grundläggande kunskap och verktyg för konflikthantering
 • Olika typer av konflikter, konflikthanteringsstrategier
 • Arbete med sitt eget uppdrag, sina utmaningar och tydliggörande av personlig handlingsplan
 • Deltagarna redovisar i mindre grupper och ger feedback
 • Summering av dagen, reflektion av dagarna
 • Avslutning

Intresseanmälan

 • Längd: 4 dagar

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Programbeskrivning

ny_som_chef_och_ledare.pdf

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Relaterade utbildningar

Kommunikativt ledarskap

Utbildningen ger dig en ökad förståelse för när och hur du ska använda viktiga kommunikationsverktyg samt utvecklar din praktiska kommunikationsförmåga.

Ledarskap för projektledare

Utbildning utvecklar dig som projektledare till att kunna skapa högpresterande grupper samt leda och hantera människor i projekt och din vardag.

Förändringsledning & förändringsledarskap

Utbildningen ger dig verktyg och kunskap för att kunna driva en strukturerad förändring där dina medarbetare själva vill genomföra förändringen.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf