Hoppa till huvudinnehåll

Ny som chef och ledare

Utbildningen riktar sig till dig som vill få en stark ledarskapsplattform att utgå ifrån i din nya roll som chef och ledare. Oavsett om du har tidigare ledarerfarenhet eller inte, är utveckling och tid att sätta sig in i sin nya ledarroll de mest värdefulla investeringarna som du kan göra.

Vi kommer att variera korta föreläsningar med praktiska övningar och se till att ge dig utrymme för att planera hur du kan använda insikterna och verktygen när du kommer hem. Vi kommer att arbeta med– och ge dig de mest etablerade ledarskapsverktygen inom områden som t.ex. kommunikation, konflikthantering, bygga högpresterande team, förändringsledarskap och situationsanpassat ledarskap.

Aktuella utbildningsdatum, observera att du måste närvara vid båda tillfällen:

 • 15-17 oktober 2018 + 17-18 januari 2019
 • 21-23 januari + 25-26 mars 2019
 • 24-26 apr + 17-18 jun 2019

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 29 000 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 21 jan - 26 mar 2019
Göteborg
 • 24 apr - 18 jun 2019

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
20 årav erfarenhet
3000deltagare per år

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i rollen som chef eller ledare samt till dig som nyligen bytt chefsroll och vill utveckla ditt ledarskap i din nya roll.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig en stark plattform som ledare och chef med en djupare självinsikt och en arsenal av praktiska ledarskapsverktyg.

Övrig information

Vi arbetar med den så kallade 70-20-10 metodiken för lärande som innebär att effekten av lärandet ökar vid praktisk träning i det vardagliga arbetet. Därför kommer vi under kursens första modul att se till att du vid sidan av praktisk träning även får tid att planera för hur du ska använda insikter och verktyg när du kommer tillbaka till din vardag. I den andra modulen kommer vi att lägga vikt vid att fördjupa insikter genom erfarenhetsutbyte. Under modul 1 kommer vi att arbeta med självinsiktsverktyget Extended DISC®. Vid anmälan kommer du att få en weblänk till DISC frågeenkäten som du fyller senast 10 dagar innan kursstart. Din Extended DISC® profilrapport får du när vi ses på kursen och då kommer vi att arbeta med rapporten.

Fakta om Ny som chef och ledare

Program

Dag 1 Modul 1 09:00-17:00

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Presentation och genomgång av förväntningar på programmet
 • Vad menar vi med chefs- respektive ledarskap
 • Kommunikation som ledarens viktigaste verktyg
 • Introduktion av grundläggande kommunikationsverktyg
 • Olikheternas betydelse, hur våra olikheter påverkar samarbete
 • Eget arbete och reflektion genom Extended DISC®
 • Summering av dagen, personlig reflektion och överföring till egna vardagssituationer

Dag 2 Modul 1 08:30-17:00

 • Återblick och reflektion dag 1
 • Teamövningar
 • Att skapa och leda högpresterande team – IMGD modell (Wheelan)
 • Eget arbete, prioritera utvecklingsaktiviteter i eget team
 • Fördjupning i kommunikationsverktyg och träning
 • Konflikthantering
 • Summering av dagen, personlig reflektion och överföring till egna vardagssituationer

Dag 3 Modul 1 08:00-16:00

 • Återblick och reflektion dag 2
 • Typiska utmaningar i rollen som ny som chef eller ledare
 • Hur öka motivation och samtidigt ställa krav
 • Situationsanpassat ledarskap, genomgång av modell och verktyg samt praktisk träning
 • Att leda effektiva möten genom delaktighet
 • Inför nästa modul och avslutning
 • Eget arbete, reflektion av dagarna och tydliggörande av personlig handlingsplan
 • Inför nästa modul och avslutning

Dag 1 Modul 2 09:00-17:00

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Kraften i reflektion som utvecklingsmetod
 • Reflektion och erfarenhetsutbyte utifrån personliga handlingsplaner
 • Fördjupning självinsikter, arbete med personliga värderingar
 • Coachande ledarskap, modell för coaching och träning
 • Fördjupning kommunikation och feedbackträning
 • Summering av dagen, personlig reflektion och överföring till egna vardagssituationer

Dag 2 Modul 2 08:00-16:00

 • Återblick och reflektion dag 2
 • Att leda Millenials och morgondagens medarbetare
 • Beslutsfattning, skapa delaktighet utan att fastna
 • Förändringsledarskap, genomgång av modell (IFAB) och verktyg
 • Arbete med att koppla modell och verktyg till eget förändringscase
 • Gruppövning och reflektioner kring tillvägagångssätt och användande av verktyg
 • Eget arbete, reflektion av dagarna och tydliggörande av personlig handlingsplan
 • Avslutning

Information

 • Längd: 5 dagar
 • Pris: 29 000 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 21 jan - 26 mar 2019
Göteborg
 • 24 apr - 18 jun 2019


Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf