Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Nyttorealisering & Business case

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Ett processorienterat synsätt används för att beskriva arbetssteg och aktiviteter. Roller och aktuella synsätt, metoder och verktyg gås igenom.

Framgångsfaktorer för att lyckas med nyttorealisering förklaras och diskuteras i denna utbildning. Denna utbildning kan genomföras både på halv- och heldag. Det är optimalt att hålla den som endagsutbildning med utökad tid för diskussion och grupparbete önskas.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till medlemmar i ledningsgrupper, styrgrupper och verksamhetsutvecklare på olika nivåer. Den passar också för projektledare som vill få en övergripande bild av begreppet "Nyttorealisering" och vilket ansvar som ligger på ledning och beställare och hur projektledaren i sin roll kan stödja dessa och uppnå en effektiv kommunikation.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att öka kunskaper inom följande områden:

  • Nyttorealisering som organisatorisk process
  • Prioritering och initiering av projekt
  • Analys av affärsnytta - business case
  • Strategisk riskhantering
  • Ansvar- rollfördelning inklusive samarbete mellan beställare och projektledare
  • Utvärdering av nyttoeffekter
  • Införande av utvecklad nyttorealisering

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning!

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Projektledning

Utbildningen ger dig kunskap om användbara tekniker, arbetssätt och vi går igenom hela processen från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Leda komplexa projekt

Under utbildningen ges du möjligheten att fördjupa dig inom avancerade metoder och verktyg inom projektledning samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap.

Projektledarcertifiering Project Management Professional (PMP)®

Gå en avancerad utbildning för att få kunskap om den senaste metodiken och verkligen på djupet förstå hur ett projekt ska drivas. Obs! De onlinetillfällen som finns på denna kurs hålls på engelska. Note! The online opportunities available on this course are held in English​.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf