Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en företagsintern utbildning fyll i en intresseanmälan.

Läs mer

Nyttorealisering & Business case

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Ett processorienterat synsätt används för att beskriva arbetssteg och aktiviteter. Roller och aktuella synsätt, metoder och verktyg gås igenom.

Framgångsfaktorer för att lyckas med nyttorealisering förklaras och diskuteras i denna utbildning. Denna utbildning kan genomföras både på halv- och heldag. Det är optimalt att hålla den som endagsutbildning med utökad tid för diskussion och grupparbete önskas.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till medlemmar i ledningsgrupper, styrgrupper och verksamhetsutvecklare på olika nivåer. Den passar också för projektledare som vill få en övergripande bild av begreppet "Nyttorealisering" och vilket ansvar som ligger på ledning och beställare och hur projektledaren i sin roll kan stödja dessa och uppnå en effektiv kommunikation.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att öka kunskaper inom följande områden:

  • Nyttorealisering som organisatorisk process
  • Prioritering och initiering av projekt
  • Analys av affärsnytta - business case
  • Strategisk riskhantering
  • Ansvar- rollfördelning inklusive samarbete mellan beställare och projektledare
  • Utvärdering av nyttoeffekter
  • Införande av utvecklad nyttorealisering

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning!

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en företagsintern utbildning fyll i en intresseanmälan.

Läs mer

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Projektledning

Utbildningen fokuserar på att lära ut användbara tekniker, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Läs mer

Leda komplexa projekt

Denna femdagarskurs erbjuder dig en ge dig en genomgång av ämnet projektledning. Utbildningen fokuserar på verktyg, arbetssätt, roller och ledarskap.

Läs mer

Projektledarcertifiering Project Management Professional (PMP)®

Denna utbildning är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI för att leda och hantera projekt på ett effektivt sätt.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf