Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningar

Med över 4000 deltagare per år och medelbetyget 4,7 av 5 är vi sedan 25 år tillbaka ett av branschens mest respekterade utbildningsföretag.

läs mer om
våra distans-utbildningar

Vilket utbildningsområde intresserar dig?

Välj bland över 60 utbildningar inom ett flertal områden – fysiska eller på distans. Klicka i kategorier nedan för att filtrera. Alternativt läs mer om alla våra utbildningar i utbildningskatalogen eller om våra distansutbildningar här.

Strategi

Förändringsledning & förändringsledarskap 3 dagar

Utbildningen ger dig verktyg och kunskap för att kunna driva en strukturerad förändring där dina medarbetare själva vill genomföra förändringen.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 29 aug
 • Göteborg: 24 okt
 • Stockholm: 19 dec
 • Göteborg: 23 jan
 • Online: 20 mar

Företagsstrategi i praktiken 3 dagar

Utbildningen ger dig god insikt i de synsätt, verktyg och arbetssätt som bör användas i ett effektivt affärsplaneringsarbete.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Systematisk marknadsutveckling 2 dagar

Utbildningen ger dig god insikt i de synsätt, verktyg och arbetssätt som bör användas vid systematisk marknadsutveckling.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Kommunikativt ledarskap 2 dagar

Utbildningen ger dig en ökad förståelse för när och hur du ska använda viktiga kommunikationsverktyg samt utvecklar din praktiska kommunikationsförmåga.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Nyttorealisering & Business case

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Ökat fokus - Ordföranderollen

En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Beslutsfattande – en hörnpelare i ledarskapet 2 dagar

Utbildningen ger dig som deltagare kunskap om de synsätt, verktyg och arbetssätt som bör användas i ett effektivt affärsplaneringsarbete.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME) 2 dagar

Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Ledarskap

Förändringsledning & förändringsledarskap 3 dagar

Utbildningen ger dig verktyg och kunskap för att kunna driva en strukturerad förändring där dina medarbetare själva vill genomföra förändringen.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 29 aug
 • Göteborg: 24 okt
 • Stockholm: 19 dec
 • Göteborg: 23 jan
 • Online: 20 mar

Skapa och leda högpresterande team 3 dagar

Utbildningen ger dig djup förståelse för hur du skapar och leder ett högpresterande team, målet är att du ska få med dig praktiska verktyg som du kan applicera direkt i ditt dagliga arbete.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 7 feb
 • Göteborg: 22 maj

Ledarskap för projektledare 3 dagar

Utbildning utvecklar dig som projektledare till att kunna skapa högpresterande grupper samt leda och hantera människor i projekt och din vardag.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 24 nov
 • Göteborg: 13 mar

Ledarskap för Lean 2 dagar

Utbildningen ger ett djupare perspektiv på ledarskapet som bygger en Lean-kultur och skapar långsiktig framgång med konceptet.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 29 nov
 • Göteborg: 17 apr

HR som förändringsledare 3 dagar

Utbildningen ger dig som arbetar med HR kunskapen som krävs för att själv ta rollen som förändringsledare eller leda kompetensutvecklingen i förändringsarbetet.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 22 sep
 • Göteborg: 1 dec
 • Stockholm: 6 feb
 • Göteborg: 4 maj

Motiverande ledarskap 3 dagar

Kan du ibland känna dig frustrerad när ditt team inte verkar vara lika engagerat som du är? Eller när vissa medarbetare inte riktigt tänder till, trots att du verkligen försöker att få igång deras entusiasm?

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 15 sep
 • Stockholm: 26 okt
 • Göteborg: 23 jan
 • Stockholm: 24 apr

Ny som chef och ledare 4 dagar

Utbildningen ger dig som deltagare kunskap om de mest väletablerade ledarskapsverktygen som behövs för att lyckas som ledare och chef.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Kommunikativt ledarskap 2 dagar

Utbildningen ger dig en ökad förståelse för när och hur du ska använda viktiga kommunikationsverktyg samt utvecklar din praktiska kommunikationsförmåga.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Beslutsfattande – en hörnpelare i ledarskapet 2 dagar

Utbildningen ger dig som deltagare kunskap om de synsätt, verktyg och arbetssätt som bör användas i ett effektivt affärsplaneringsarbete.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Ledarskap i projekt 1 dag

Denna virtuella endagarskurs erbjuder grund för en av projektledarens viktigaste kompetenser, ledarskap. Projekt är tidsbegränsade och ställer krav på en projektledarens förmåga att effektivt leda projektgrupper. Vi går igenom grunden för att ge dig som projektledare förmåga att vägleda, motivera och styra en projektgrupp.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Förändringsledning

Förändringsledning & förändringsledarskap 3 dagar

Utbildningen ger dig verktyg och kunskap för att kunna driva en strukturerad förändring där dina medarbetare själva vill genomföra förändringen.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 29 aug
 • Göteborg: 24 okt
 • Stockholm: 19 dec
 • Göteborg: 23 jan
 • Online: 20 mar

HR som förändringsledare 3 dagar

Utbildningen ger dig som arbetar med HR kunskapen som krävs för att själv ta rollen som förändringsledare eller leda kompetensutvecklingen i förändringsarbetet.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 22 sep
 • Göteborg: 1 dec
 • Stockholm: 6 feb
 • Göteborg: 4 maj

Kommunikativt ledarskap 2 dagar

Utbildningen ger dig en ökad förståelse för när och hur du ska använda viktiga kommunikationsverktyg samt utvecklar din praktiska kommunikationsförmåga.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Nyttorealisering & Business case

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Förverkliga ditt hållbarhetsarbete med förändringsledning 1 dag

Utbildningen ger dig kunskap om hur du bör agera för att engagera hela din organisation i att nå era gemensamma hållbarhetsmål.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Effektiv förändringsledning 2 dagar

Med effektiv förändringsledning skapar du och din verksamhet med en enkel struktur goda förutsättningar för att i tid nå de effektmål ni satt upp. Genom att vägleda individer, grupper och verksamheten från nuvarande situation till ett önskat framtida läge, utvecklas både förståelse till varför förändringen är nödvändig samt den avgörande viljan till att ändra beteenden.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Projektledning

Projektledning 3 dagar

Utbildningen ger dig kunskap om användbara tekniker, arbetssätt och vi går igenom hela processen från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 7 sep
 • Online: 26 sep
 • Stockholm: 17 okt
 • Göteborg: 9 nov
 • Online: 5 dec
 • Stockholm: 9 jan
 • Malmö: 6 feb
 • Göteborg: 8 mar
 • Stockholm: 24 apr

Ledarskap för projektledare 3 dagar

Utbildning utvecklar dig som projektledare till att kunna skapa högpresterande grupper samt leda och hantera människor i projekt och din vardag.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 24 nov
 • Göteborg: 13 mar

Projektledarcertifiering Project Management Professional (PMP)® 5 dagar

Gå en avancerad utbildning för att få kunskap om den senaste metodiken och verkligen på djupet förstå hur ett projekt ska drivas. Obs! De onlinetillfällen som finns på denna kurs hålls på engelska. Note! The online opportunities available on this course are held in English​.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 22 aug
 • Online: 10 okt
 • Göteborg: 5 dec
 • Stockholm: 23 jan
 • Online: 13 mar
 • Göteborg: 22 maj

Agila arbetssätt 2 dagar

Utbildningen ger dig professionella färdigheter i att leda agila initiativ i en omvärld som är i ständig förändring.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 6 okt
 • Stockholm: 13 feb
 • Göteborg: 2 maj

PRINCE2® Foundation 3 dagar

PRINCE2 är en av världens mest använda projektledningsstandarder och fungerar mer som en praktisk projektmodell och projektledningsmetodik än andra välkända ramverk.

Kommande tillfällen
 • Malmö: 6 mar

Leading SAFe® 2 dagar

Det finns stora vinster i att utbilda sig i det agila arbetssättet. Med ramverket SAFe® får du en mix av det bästa vad gäller lean och agilt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 2 nov
 • Göteborg: 27 mar

PRINCE2® Practitioner 2 dagar

Denna påbyggnadsutbildning ger dig praktisk träning i hur PRINCE2-metodiken kan anpassas och tillämpas på olika typer av projekt. Practitioner är certifieringsnivån över PRINCE2 Foundation.

Kommande tillfällen
 • Malmö: 9 mar

Förbereda och leda workshop 1 dag

Utbildningen ger dig en tydlig bild av hur du skapar och genomför engagerande workshops som ger resultat samt hur du hanterar kniviga situationer som kan uppstå.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 14 nov
 • Göteborg: 9 jan
 • Stockholm: 11 maj

Projektledning – Fortsättning 3 dagar

Projektledare förväntas leverera värde och nytta genom sina projektleveranser. I denna utbildning lär du dig att förstå, förmedla och kommunicera de viktigaste affärsaspekterna i ett projekt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 26 okt
 • Göteborg: 1 mar
 • Stockholm: 12 jun

Agil Projektledning 3 dagar

Utbildningen lära dig att driva projekt i enlighet med det agila arbetssättet, vilket lämpar sig bra för de föränderliga tider som vi befinner oss i.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 28 nov
 • Göteborg: 3 apr

Leda komplexa projekt 5 dagar

Under utbildningen ges du möjligheten att fördjupa dig inom avancerade metoder och verktyg inom projektledning samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Granska och rädda projekt 3 dagar

Under utbildningen lär du dig att genomföra lyckade projektrevisioner och att rädda projekt ur en kris genom att använda rätt metodik och involvera projektteamet.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Nyttorealisering & Business case

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse kring begreppet "Nyttorealisering" som ett sätt att styra mot optimal nytta.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Projektstyrning för chefer och styrgrupp 1 dag

Utbildningen behandlar vilket ansvar och vilka krav som ställs på dig som chef, projektbeställare och styrgruppsmedlem. Du lär dig att leverera den styrning och det stöd som projektteamet behöver på ett effektivt sätt.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Att arbeta i projekt 1 dag

Denna utbildning ger dig en effektiv grundutbildning i projektkunskap. Här varvas föreläsningar, snabbövningar, bikupor och diskussioner.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Projektekonomi 1 dag

Utbildningen ger dig en grundförståelse för projektekonomi samt lära dig viktiga uppföljningsmetoder för projektet med ekonomiska förtecken.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Diplomeringsprogram: Diplomerad projektledare 9 dagar

Programmet hjälper dig att driva lyckade projekt samt förser dig med kunskapen som krävs för att nå senior nivå som projektledare.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Ledarskap i projekt 1 dag

Denna virtuella endagarskurs erbjuder grund för en av projektledarens viktigaste kompetenser, ledarskap. Projekt är tidsbegränsade och ställer krav på en projektledarens förmåga att effektivt leda projektgrupper. Vi går igenom grunden för att ge dig som projektledare förmåga att vägleda, motivera och styra en projektgrupp.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Revision

Internrevision - ISO 9001 3 dagar

I denna intensiva och mycket uppskattade utbildning får du en noggrann genomgång av ISO 9001 och möjlighet att träna din intervjumetodik och vägvinnande presentationsteknik.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 22 aug
 • Malmö: 19 sep
 • Göteborg: 10 okt
 • Online: 7 nov
 • Stockholm: 5 dec
 • Göteborg: 11 jan
 • Malmö: 13 feb
 • Online: 6 mar
 • Stockholm: 27 mar
 • Göteborg: 24 apr

Arbetsmiljörevision - ISO 45001 3 dagar

Under utbildningen lär du dig om förbättringsinriktad revisionsteknik samt får kunskap om ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning, inklusive AFS 2001:1.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 10 okt
 • Göteborg: 16 jan
 • Stockholm: 29 maj

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor 5 dagar

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige.

Kommande tillfällen
 • Bjertorp: 24 okt
 • Bjertorp: 16 jan
 • Bjertorp: 20 mar
 • Bjertorp: 8 maj
 • Bjertorp: 14 aug

Intern Miljörevision - ISO 14001 3 dagar

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 19 sep
 • Göteborg: 28 nov
 • Online: 23 jan
 • Stockholm: 17 apr
 • Göteborg: 19 jun

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion 3 dagar

Detta är en avancerad IRCA-certifierad utbildning som syftar till att ge dig som deltagare kunskapen som krävs för att bli certifierad revisionsledare för miljöledningssystem.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 3 okt
 • Göteborg: 27 mar

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer 2 dagar

Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 13 okt
 • Stockholm: 8 dec
 • Online: 9 mar

Internrevision ISO 27001 3 dagar

Utbildningen ger dig kunskapen som krävs för att genomföra revison av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 12 dec
 • Göteborg: 6 feb

Integrerad internrevision 5 dagar

Utbildningen kombinerar två utbildningar för att du ska få kunskapen som krävs för att genomföra internrevisioner där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 10 okt
 • Stockholm: 5 dec
 • Online: 6 mar

Internrevision - IATF 16949:2016 2 dagar

Utbildningen ger dig djup kunskap inom internrevisionsmetodik för att du ska bli redo att revidera gentemot standarden IATF 16949.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 24 nov
 • Göteborg: 15 jun

Granska och rädda projekt 3 dagar

Under utbildningen lär du dig att genomföra lyckade projektrevisioner och att rädda projekt ur en kris genom att använda rätt metodik och involvera projektteamet.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker 2 dagar

Lär dig att revidera enligt den nya skolan samt att hantera några av de svåraste kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Informationssäkerhet

Grundkurs informationssäkerhet och ISO 27001 1 dag

Utbildningen ger dig grundläggande kunskap om området informationssäkerhet och hur standarden ISO 27001 kan användas för att upprätta ett ledningssystem för informationssäkerhet.

Kommande tillfällen
 • Online: 26 aug
 • Stockholm: 24 okt
 • Göteborg: 1 dec
 • Stockholm: 30 mar

Internrevision ISO 27001 3 dagar

Utbildningen ger dig kunskapen som krävs för att genomföra revison av ledningssystem för informationssäkerhet mot den internationella standarden ISO 27001.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 12 dec
 • Göteborg: 6 feb

Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken 2 dagar

Utbildningen ger dig kunskap om hur du utformar och inför ett ledningssystem som klarar dagens och morgondagens krav på informationssäkerhet, i enlighet med ISO 27001:2017.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Processer och Effektivisering

Effektiv processutveckling 3 dagar

Utbildningen ger dig kunskap om effektiva och väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla ett företag processer.

Kommande tillfällen
 • Online: 22 aug
 • Göteborg: 28 sep
 • Stockholm: 21 nov
 • Online: 16 jan
 • Göteborg: 13 mar

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 9 nov
 • Göteborg: 16 jan
 • Stockholm: 20 mar

Leda och förbättra processer 2 dagar

Utbildningen ger dig konkret och detaljerad kunskap om processledning och hur du får dina processer att fungera i praktiken.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Värdeflödesanalys 2 dagar

Att kartlägga, förstå och optimera värdeflöden är centralt inom förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Riskanalys med hjälp av FMEA 1 dag

Utbildningen ger dig en bättre förståelse för hur FMEA-verktyget bör användas och en FMEA analys koordineras

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Kvalitet

ISO 9001 Grundkurs 1 dag

Under utbildningen förklaras hur kvalitetssystem enligt ISO 9001 driver ständiga förbättringar samt vad kraven i standarden betyder i praktiken.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 31 aug
 • Online: 31 okt
 • Stockholm: 28 nov
 • Göteborg: 4 jan
 • Malmö: 1 feb
 • Stockholm: 9 mar

Internrevision - ISO 9001 3 dagar

I denna intensiva och mycket uppskattade utbildning får du en noggrann genomgång av ISO 9001 och möjlighet att träna din intervjumetodik och vägvinnande presentationsteknik.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 22 aug
 • Malmö: 19 sep
 • Göteborg: 10 okt
 • Online: 7 nov
 • Stockholm: 5 dec
 • Göteborg: 11 jan
 • Malmö: 13 feb
 • Online: 6 mar
 • Stockholm: 27 mar
 • Göteborg: 24 apr

QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor 5 dagar

Gå en av de mest omfattande och inspirerande utbildningarna inom området "utvärdering av kvalitetssystem" som ges i Sverige.

Kommande tillfällen
 • Bjertorp: 24 okt
 • Bjertorp: 16 jan
 • Bjertorp: 20 mar
 • Bjertorp: 8 maj
 • Bjertorp: 14 aug

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001 3 dagar

Utbildningen ger dig en förståelse för grunderna i kvalitets och miljöarbete samt hur standarderna ISO 9001 och ISO 14001 kan användas för att bygga och utveckla ett väl fungerade ledningssystem.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 29 aug
 • Stockholm: 19 okt
 • Online: 14 dec
 • Göteborg: 1 feb
 • Stockholm: 13 mar
 • Online: 3 apr

Integrerad internrevision 5 dagar

Utbildningen kombinerar två utbildningar för att du ska få kunskapen som krävs för att genomföra internrevisioner där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 10 okt
 • Stockholm: 5 dec
 • Online: 6 mar

IATF 16949:2016 - Krav och verktyg 3 dagar

Utbildningen ger dig kunskap om kraven i IATF 16949 och hur de skiljer sig från kraven i ISO 9001.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 12 sep
 • Göteborg: 21 nov
 • Göteborg: 6 feb
 • Göteborg: 12 jun

Internrevision - IATF 16949:2016 2 dagar

Utbildningen ger dig djup kunskap inom internrevisionsmetodik för att du ska bli redo att revidera gentemot standarden IATF 16949.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 24 nov
 • Göteborg: 15 jun

Omvärldsbevakning och framtidsanalys 1 dag

Omvärldsbevakning är något alla organisationer måste ägna sig åt. Är man ISO 9001 certifierad så krävs det av standarden. Men än viktigare är att om man missar vad som händer i omvärlden är det lätt hänt att man blir Kodak eller Nokia.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Verksamhetslednings-system i praktiken - ISO 9001 2 dagar

Utbildning ger dig kunskapen som krävs för att kunna bygga ett strukturerat verksamhetssystem utifrån ISO 9001:2015 och processynsättet.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Effektiva korrigerande åtgärder - 8D 2 dagar

Under denna utbildning lär du dig att arbeta effektivt med korrigerande åtgärder genom problemlösningsmetodiken 8D.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker 2 dagar

Lär dig att revidera enligt den nya skolan samt att hantera några av de svåraste kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

FMEA enligt AIAG-VDA 2 dagar

Utbildningen ger dig en djup förståelse för riskhanteringsverktyget FMEA och vad som ändrades i den senaste uppdateringen av verktyget.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Vidareutbildning av revisorer 2 dagar

Ta del av de senaste verktygen för att hitta väsentliga förbättringar som ökar din organisations effektivitet. Du får arbetssätt som gör ledningen och medarbetarna engagerade i att genomföra förändringarna.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Agil

Agila arbetssätt 2 dagar

Utbildningen ger dig professionella färdigheter i att leda agila initiativ i en omvärld som är i ständig förändring.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 6 okt
 • Stockholm: 13 feb
 • Göteborg: 2 maj

Leading SAFe® 2 dagar

Det finns stora vinster i att utbilda sig i det agila arbetssättet. Med ramverket SAFe® får du en mix av det bästa vad gäller lean och agilt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 2 nov
 • Göteborg: 27 mar

Agil Projektledning 3 dagar

Utbildningen lära dig att driva projekt i enlighet med det agila arbetssättet, vilket lämpar sig bra för de föränderliga tider som vi befinner oss i.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 28 nov
 • Göteborg: 3 apr

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 9 nov
 • Göteborg: 16 jan
 • Stockholm: 20 mar

Agilt förbättringsarbete 1 dag

Det ”Agila manifestot” har länge skapat stor framgång inom produktutveckling där både variation och flexibilitet är vardag. Konceptet ”Agile” vilar på liknande principer som Lean har guidat oss med länge, men erbjuder alternativa arbetsmetoder för att möjliggöra snabba och flexibla utvecklingsprocesser.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Lean

Leading SAFe® 2 dagar

Det finns stora vinster i att utbilda sig i det agila arbetssättet. Med ramverket SAFe® får du en mix av det bästa vad gäller lean och agilt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 2 nov
 • Göteborg: 27 mar

Ledarskap för Lean 2 dagar

Utbildningen ger ett djupare perspektiv på ledarskapet som bygger en Lean-kultur och skapar långsiktig framgång med konceptet.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 29 nov
 • Göteborg: 17 apr

Lean i praktiken 3 dagar

Utbildningen ger dig kunskap och ett bredare perspektiv på Lean samt visar hur Lean-principerna kan hjälpa dig att realisera en verksamhetsstrategi baserad på flödeseffektivitet.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 21 sep
 • Stockholm: 12 dec
 • Göteborg: 25 jan

Lean – Avancerad tillämpning 3 dagar

Utbildningen ger dig avancerade kunskaper och ett djupare perspektiv på användning av metoder och verktyg inom Lean.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 5 okt
 • Göteborg: 8 mar
 • Stockholm: 19 jun

Six Sigma Yellow Belt 2 dagar

Utbildningen ger dig som deltagare de grundläggande kunskaper som krävs för att driva ett metodiskt förbättringsarbete med stöd av Six Sigma.

Kommande tillfällen
 • Online: 15 sep
 • Online: 30 jan
 • Online: 22 maj

Six Sigma Green Belt 6 dagar

Utbildningen ger dig detaljerad kunskap om de verktyg och arbetssätt som används inom Six Sigma och hur de appliceras i verkligheten.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 5 sep
 • Göteborg: 1 nov
 • Stockholm: 2 feb
 • Göteborg: 20 apr

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 9 nov
 • Göteborg: 16 jan
 • Stockholm: 20 mar

Introduktion till Lean 1 dag

Konceptet som vi kallar ”Lean” har länge skapat stor framgång inom verksamheter av alla storlekar och oavsett bransch. Konceptets grund vilar på principer som guidar oss till ett gemensamt sätt att tänka, samt arbetsmetoder och verktyg som möjliggör för medarbetare att följa principerna.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Värdeflödesanalys 2 dagar

Att kartlägga, förstå och optimera värdeflöden är centralt inom förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Diplomeringsprogram: Diplomerad Lean ledare

Programmet ger dig kunskapen och legitimiteten som krävs för att driva och koordinera etableringen an Lean-konceptet i olika delar av din verksamhet.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Riskanalys med hjälp av FMEA 1 dag

Utbildningen ger dig en bättre förståelse för hur FMEA-verktyget bör användas och en FMEA analys koordineras

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Agilt förbättringsarbete 1 dag

Det ”Agila manifestot” har länge skapat stor framgång inom produktutveckling där både variation och flexibilitet är vardag. Konceptet ”Agile” vilar på liknande principer som Lean har guidat oss med länge, men erbjuder alternativa arbetsmetoder för att möjliggöra snabba och flexibla utvecklingsprocesser.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Arbetsmiljö

System för arbetsmiljö - ISO 45001 2 dagar

Under utbildningen lär du dig att systematisera ditt företags arbetsmiljöarbete och får kunskap om tillhörande lagstiftning, AFS 2001:1 och internationella standarder.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 5 sep
 • Stockholm: 1 dec
 • Göteborg: 27 feb

Arbetsmiljörevision - ISO 45001 3 dagar

Under utbildningen lär du dig om förbättringsinriktad revisionsteknik samt får kunskap om ISO 45001 och svensk arbetsmiljölagstiftning, inklusive AFS 2001:1.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 10 okt
 • Göteborg: 16 jan
 • Stockholm: 29 maj

Arbetsmiljölagstiftning 2 dagar

Denna utbildning ger dig en grundläggande förståelse för arbetsmiljölagstiftningens uppbyggnad, kännedom om hur myndigheterna är organiserade samt en introduktion till de olika detaljerade kraven.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 3 nov
 • Stockholm: 27 apr

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer 2 dagar

Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 13 okt
 • Stockholm: 8 dec
 • Online: 9 mar

Integrerad internrevision 5 dagar

Utbildningen kombinerar två utbildningar för att du ska få kunskapen som krävs för att genomföra internrevisioner där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 10 okt
 • Stockholm: 5 dec
 • Online: 6 mar
Miljö

ISO 14001 - Miljöledningssystem i praktiken 2 dagar

Under utbildningen lär du dig att bygg upp ett fungerande miljöledningssystem i enlighet med ISO 14001:2015.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 29 sep
 • Göteborg: 14 nov
 • Stockholm: 30 jan
 • Göteborg: 6 mar

Intern Miljörevision - ISO 14001 3 dagar

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 19 sep
 • Göteborg: 28 nov
 • Online: 23 jan
 • Stockholm: 17 apr
 • Göteborg: 19 jun

EMS ISO 14001:2015 Auditor Conversion 3 dagar

Detta är en avancerad IRCA-certifierad utbildning som syftar till att ge dig som deltagare kunskapen som krävs för att bli certifierad revisionsledare för miljöledningssystem.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 3 okt
 • Göteborg: 27 mar

Ledningssystem i praktiken ISO 9001 och ISO 14001 3 dagar

Utbildningen ger dig en förståelse för grunderna i kvalitets och miljöarbete samt hur standarderna ISO 9001 och ISO 14001 kan användas för att bygga och utveckla ett väl fungerade ledningssystem.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 29 aug
 • Stockholm: 19 okt
 • Online: 14 dec
 • Göteborg: 1 feb
 • Stockholm: 13 mar
 • Online: 3 apr

Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer 2 dagar

Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap om arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001, AFS 2001:1 och miljöledningssystem enligt ISO 14001.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 13 okt
 • Stockholm: 8 dec
 • Online: 9 mar

Energiledningssystem ISO 50001 2 dagar

Utbildning ger dig insikt i syftet med systematisk energiledning samt påvisar nyttan av en tydlig koppling mellan ett företags strategi och energiledningssystem.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 15 sep
 • Göteborg: 26 jan
 • Stockholm: 8 jun

Integrerad internrevision 5 dagar

Utbildningen kombinerar två utbildningar för att du ska få kunskapen som krävs för att genomföra internrevisioner där kvalitet, miljö och arbetsmiljö är integrerat.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 10 okt
 • Stockholm: 5 dec
 • Online: 6 mar

Miljölagstiftning 2 dagar

Utbildningen ger dig en förståelse för hur svensk miljölagstiftning är uppbyggd samt hur svenska miljömyndigheter är organiserade och arbetar.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 26 sep
 • Online: 14 nov
 • Göteborg: 9 feb
 • Stockholm: 8 maj

Revision fördjupningskurs – Effektivitet, strategi, ledarskap och risker 2 dagar

Lär dig att revidera enligt den nya skolan samt att hantera några av de svåraste kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Six Sigma

Six Sigma Yellow Belt 2 dagar

Utbildningen ger dig som deltagare de grundläggande kunskaper som krävs för att driva ett metodiskt förbättringsarbete med stöd av Six Sigma.

Kommande tillfällen
 • Online: 15 sep
 • Online: 30 jan
 • Online: 22 maj

Six Sigma Black Belt 13 dagar

Utbildningen ger dig avancerad kunskap inom Six Sigma, samt insikter om vad som krävs för att driva komplexa förändringar som påverkar hela organisationer.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 17 okt

Six Sigma Green Belt 6 dagar

Utbildningen ger dig detaljerad kunskap om de verktyg och arbetssätt som används inom Six Sigma och hur de appliceras i verkligheten.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 5 sep
 • Göteborg: 1 nov
 • Stockholm: 2 feb
 • Göteborg: 20 apr

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma 3 dagar

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 9 nov
 • Göteborg: 16 jan
 • Stockholm: 20 mar

Värdeflödesanalys 2 dagar

Att kartlägga, förstå och optimera värdeflöden är centralt inom förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig till dig som är drivande och starkt engagerad i verksamhetens förbättringsarbete.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Six Sigma Champion 1 dag

Utbildningen ger dig som deltagare förståelse för vad som krävs för att säkerställa en effektiv implementering och support av Six Sigma som förbättringsmetodik

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Styrelseutbildningar

Ökat fokus - Ordföranderollen

En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Rätt fokus i styrelsearbetet för aktiebolag (SME) 2 dagar

Ge dig själv en kvalitetsstämpel. Bli certifierad styrelseledamot och bidra till en professionell styrning av företagets utveckling.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Hållbarhet

Förverkliga ditt hållbarhetsarbete med förändringsledning 1 dag

Utbildningen ger dig kunskap om hur du bör agera för att engagera hela din organisation i att nå era gemensamma hållbarhetsmål.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.

Hållbarhetsarbete enligt ISO 26000 1 dag

Utbildningen ger dig insikt i syfte och nytta av ett systematiskt samhällsarbete samt påvisar nyttan med att ha en tydlig koppling mellan företagets strategi och samhällsansvar.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
Energi

Energiledningssystem ISO 50001 2 dagar

Utbildning ger dig insikt i syftet med systematisk energiledning samt påvisar nyttan av en tydlig koppling mellan ett företags strategi och energiledningssystem.

Kommande tillfällen
 • Stockholm: 15 sep
 • Göteborg: 26 jan
 • Stockholm: 8 jun
CANEA ONE

Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process 1 dag

Utbildningen ger dig kunskapen som krävs för att du ska kunna ta huvudansvar över din organisations hantering av CANEA Document och CANEA Process.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 29 sep
 • Online: 20 okt
 • Stockholm: 24 nov
 • Göteborg: 26 jan
 • Online: 16 feb
 • Stockholm: 22 mar

Projektledning i CANEA Project 1 dag

Utbildningen fokuserar på användningen av systemet från en projektledares perspektiv samt hur användningen hänger ihop med den aktuella konfigurationen av systemet.

Kommande tillfällen
 • Online: 15 sep
 • Göteborg: 12 okt
 • Stockholm: 18 nov
 • Online: 18 jan
 • Göteborg: 15 mar

Konfigurering av CANEA Project 1 dag

Utbildningen ger dig djupare kunskap om projekthanteringsverktyget CANEA Project och du lär dig bland annat att konfigurera projekttyper och projektmodeller i systemet.

Kommande tillfällen
 • Online: 14 sep
 • Göteborg: 13 okt
 • Stockholm: 17 nov
 • Online: 19 jan
 • Göteborg: 16 mar

Konfigurering av CANEA Workflow 1 dag

Utbildningen ger dig en djup förståelse för CANEA Workflow och du lär dig bland annat hur du konfigurerar ärendeflöden i systemet med faser, formulär och regler.

Kommande tillfällen
 • Göteborg: 30 sep
 • Online: 21 okt
 • Stockholm: 25 nov
 • Göteborg: 27 jan
 • Online: 17 feb
 • Stockholm: 23 mar

Konfigurering av CANEA Strategy 1 dag

Under utbildningen lär du dig hur du kan använda CANEA Strategy för att skapa en tydlig koppling mellan strategin och den dagliga verksamheten.

Kommande tillfällen
 • Online: 16 sep
 • Göteborg: 14 okt
 • Stockholm: 18 nov
 • Online: 20 jan
 • Göteborg: 17 mar
Seminarium

Ledningssystem för Informationssäkerhet ISO 27001 Halvdag

Seminarium som belyser hur er organisation kan arbeta mer systematiskt med informationssäkerhet. Skapa en bättre förståelse för informationssäkerhet i sin helhet, viktig lagstiftning och standarder samt hur ni som organisation kan få koll på era informationstillgångar.

Kommande tillfällen
Anmäl ditt intresse för kommande datum.
4,7av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf

Caneas företagsinterna utbildningar

Utbildningar ur det öppna programmet

Vi erbjuder samtliga av våra utbildningar ur det öppna programmet även som företagsinterna alternativ. De flesta utbildningarna kan även genomföras på engelska och i andra länder än Sverige.

Praktisk information

Praktisk information

Här nedan hittar du info om allt det praktiska som rör din utbildning hos oss.

Våra föreläsare

Vi strävar efter att erbjuda föreläsare i världsklass. Detta uppnår vi genom hårda kvalificeringsregler och krav på att samtliga föreläsare har förankring i verkligheten genom konsultuppdrag och annan kundkontakt.