Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Projektstyrning för chefer och styrgrupp

Utbildningen behandlar vilket ansvar och vilka krav som ställs på dig som chef, projektbeställare och styrgruppsmedlem. Du lär dig att leverera den styrning och det stöd som projektteamet behöver på ett effektivt sätt.

För att vara säkra på att projektet blir framgångsrikt måste beställare och chefer agera på ett sätt som stöttar projektteamet i att uppnå de uppsatta målen. Utbildningen ger en övergripande genomgång av beställarrollen och fokuserar på styrgruppsarbete, samordning, affärsnytta och arbetssätt.

Materialet som täcks är relevant för projekt i alla slags verksamheter och teoridelarna blandas med praktikfall som utförs gruppvis med föreläsaren som handledare.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ingår i en styrgrupp, är chef eller projektbeställare. Den passar även dig som är projektledare och vill få en övergripande bild av vilket ansvar som ligger på beställaren samt hur du som projektledare bör agera för att kommunicera effektivt med styrgruppen.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i utbildning förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att du ska kunna axla projektägararrollen i flera olika projekt. Målet med utbildningen är att du ska öka dina kunskaper inom prioritering, riskhantering, projektdirektiv och resurshantering.

Övrig information

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Projektstyrning för chefer och styrgrupp

Program

Dag 1 09:00 - 17:00

  • Introduktion och genomgång av programmet
  • Allmänt om projektledning
  • Projektnytta och val av projekt
  • Roller och ansvar
  • Lunch
  • Projektdirektiv / Projektbeställning
  • Uppföljning och styrning
  • Avslut och eftergranskning
  • Avslutning

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf