Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Projektstyrning för chefer och styrgrupp

Utbildningen behandlar vilket ansvar och vilka krav som ställs på dig som chef, projektbeställare och styrgruppsmedlem. Att leverera styrning och stöd som medarbetare har behov av på mest effektiva sätt.

För att vara säker på att projektet ska bli framgångsrikt måste beställare och chefer agera på ett sätt som stöttar projektteamet i syfte att uppnå de uppsatta målen. Denna endagsutbildning erbjuder en övergripande genomgång av beställarrollen.

Utbildningen fokuserar på styrgruppsarbete, samordning samt affärsnytta, arbetssätt och roller. Materialet som täcks är relevant för projekt i alla slags verksamheter. Teoriavsnitten blandas med flera olika praktikfall. Dessa praktikfall utförs gruppvis med handledning av föreläsarna.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ingår i styrgrupp, är chef och/eller projektbeställare. Den passar också dig som projektledare som vill få en övergripande bild av vilket ansvar som ligger på beställaren och hur projektledaren i sin roll kan uppnå en effektiv kommunikation mellan styrgrupp och projektledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Det är inte nödvändigt med tidigare projektledningskunskap. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i utbildning förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är attdu ska kunna axla projektägararrollen i flera olika projekt. Målet med utbildningen är att du ska öka dina kunskaper inom följande områden:

 • Prioritering och initiering av projekt
 • Strategisk riskhantering
 • Utformning av projektdirektiv – business case
 • Samarbete mellan projektägare och projektledare
 • Resurshantering
 • Styrgruppsarbete
 • Överlämning
 • Projektportföljhantering och projektsamordning
 • Beställarrollen/Projektägarrollen
 • Utvärdering av nyttoeffekter
 • Affärsnytta

Övrig information

Läs mer om våra projektledningsutbildningar!

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Projektstyrning för chefer och styrgrupp

Program

Dag 1 09:00 - 17:00

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Allmänt om projektledning
 • Projektnytta och val av projekt
 • Roller och ansvar
 • Lunch
 • Projektdirektiv / Projektbeställning
 • Uppföljning och styrning
 • Avslut och eftergranskning
 • Avslutning

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer


Se vår film om projektlednings-utbildning!

Programbeskrivning

Ladda ner PDF

Varför gå utbildning hos oss?

4,7 av 5 i medelbetyg
25 årav erfarenhet
4000deltagare per år

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf